Genezing in geloof

 

"En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddelijk op en diende hen." (Lukas 4:39)

 

We hebben ondertussen gezien dat Jezus door Zijn geselingen genezing heeft verdiend, maar ook dat er een opdracht ligt voor ons om in geloof te gehoorzamen. Het valt op dat de term 'op zieken de handen leggen' nogal vaak voorkomt. Jezus blijkt Zelf op die manier te genezen, het is ook de opdracht aan de gelovigen. De vraag die dan opkomt is in hoeverre gebed dan eigenlijk erbij hoort? Jezus lijkt het bijna nergens te doen. Wat is nu echt nodig om aan de opdracht van Jezus te gehoorzamen?

 

 

 

We lezen meerdere keren dat Jezus alleen op zieken de handen legt en ze genezen. Gisteren zagen we dat ook al, toen er geen kracht was om te genezen, legde Hij slechts op enkele zieken de handen. De opdracht aan de discipelen is om op zieken de handen te leggen. De eerste vraag die we dan aan onszelf wel mogen stellen is of wij werkelijk beseffen dat de kracht van God, zo machtig kan zijn, door ons heen, waardoor God daardoor Zijn genezende kracht kan laten werken? Als we in dat besef leven en in dat geloof op mensen de handen leggen, in de Naam van Jezus, dan mogen we ook echt wat verwachten.

 

De andere kant is er ook, Jezus spreekt ziekte ook regelmatig aan. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de schoonmoeder van Petrus. Het zou natuurlijk kunnen dat er achter deze ziekte ook een demon zit. Ergens neig je ernaar om dit te denken, maar Jezus zegt het niet en je leest ook niet dat er een demon vertrekt. Later bij een vrouw die al 18 jaar een geest van ziekte heeft, gebeurt dit wel.

 

Jezus heeft hier dus een bepaalde macht over ziekte. En met Zijn macht, waar wel Gods kracht voor nodig is, bestraft Hij eigenlijk de ziekte. Die kracht is er niet altijd, maar als het over de vorm gaat hoe Jezus het doet, komt dit wel veel voor. Een uitspraak als: Ogen, in de Naam van Jezus, herstel', is zeker geen vreemde uitspraak als we zien hoe Jezus te werk gaat. Jezus, Die zegt: "Jullie zullen dezelfde werken doen die Ik deed."

 

Toch is ook hiermee weer niet alles gezegd. Als het gaat over de momenten dat Jezus een dode opwekt, blijkt iedere keer weer dat Jezus eerst tot Zijn Vader bad. Dus het lijkt wel alsof er niet precies een manier is als het gaat over Gods kracht, die door ons heen openbaar mag worden. Het is vooral ons geloof dat God nog iets kan, waar mensen wellicht niets meer kunnen. En dat hoeven zeker geen lange gebeden te zijn. In de Naam van Jezus, en laat dat wel duidelijk zijn, hebben wij de opdracht om gelovend te doen wat Jezus zegt. Zieken genezen, is niet iets van ons, maar wat God doet door ons heen. Het aanspreken van de ziekte is zeker niet onbijbels, zeker als het om specieke dingen gaat. Als Jezus op velen zieken de handen legt, lijkt er ook een bediening van genezing op die momenten te zijn, waarop iedereen ziet dat dit Gods kracht is.

 

Gebed: Jezus, Uw opdracht is wel duidelijk, maar de vorm blijft zo lastig. Leer mij vooral in geloof, biddend mij uit te strekken naar meer van Uw kracht door mij heen. Niet om spektakel, niet om losse genezing, maar om Uw Koninkrijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom