Genezing in geloof

 

"En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddelijk op en diende hen." (Lukas 4:39)

 

We hebben ondertussen gezien dat Jezus door Zijn geselingen genezing heeft verdiend, maar ook dat er een opdracht ligt voor ons om in geloof te gehoorzamen. Het valt op dat de term 'op zieken de handen leggen' nogal vaak voorkomt. Jezus blijkt Zelf op die manier te genezen, het is ook de opdracht aan de gelovigen. De vraag die dan opkomt is in hoeverre gebed dan eigenlijk erbij hoort? Jezus lijkt het bijna nergens te doen. Wat is nu echt nodig om aan de opdracht van Jezus te gehoorzamen?

 

 

 

We lezen meerdere keren dat Jezus alleen op zieken de handen legt en ze genezen. Gisteren zagen we dat ook al, toen er geen kracht was om te genezen, legde Hij slechts op enkele zieken de handen. De opdracht aan de discipelen is om op zieken de handen te leggen. De eerste vraag die we dan aan onszelf wel mogen stellen is of wij werkelijk beseffen dat de kracht van God, zo machtig kan zijn, door ons heen, waardoor God daardoor Zijn genezende kracht kan laten werken? Als we in dat besef leven en in dat geloof op mensen de handen leggen, in de Naam van Jezus, dan mogen we ook echt wat verwachten.

 

De andere kant is er ook, Jezus spreekt ziekte ook regelmatig aan. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de schoonmoeder van Petrus. Het zou natuurlijk kunnen dat er achter deze ziekte ook een demon zit. Ergens neig je ernaar om dit te denken, maar Jezus zegt het niet en je leest ook niet dat er een demon vertrekt. Later bij een vrouw die al 18 jaar een geest van ziekte heeft, gebeurt dit wel.

 

Jezus heeft hier dus een bepaalde macht over ziekte. En met Zijn macht, waar wel Gods kracht voor nodig is, bestraft Hij eigenlijk de ziekte. Die kracht is er niet altijd, maar als het over de vorm gaat hoe Jezus het doet, komt dit wel veel voor. Een uitspraak als: Ogen, in de Naam van Jezus, herstel', is zeker geen vreemde uitspraak als we zien hoe Jezus te werk gaat. Jezus, Die zegt: "Jullie zullen dezelfde werken doen die Ik deed."

 

Toch is ook hiermee weer niet alles gezegd. Als het gaat over de momenten dat Jezus een dode opwekt, blijkt iedere keer weer dat Jezus eerst tot Zijn Vader bad. Dus het lijkt wel alsof er niet precies een manier is als het gaat over Gods kracht, die door ons heen openbaar mag worden. Het is vooral ons geloof dat God nog iets kan, waar mensen wellicht niets meer kunnen. En dat hoeven zeker geen lange gebeden te zijn. In de Naam van Jezus, en laat dat wel duidelijk zijn, hebben wij de opdracht om gelovend te doen wat Jezus zegt. Zieken genezen, is niet iets van ons, maar wat God doet door ons heen. Het aanspreken van de ziekte is zeker niet onbijbels, zeker als het om specieke dingen gaat. Als Jezus op velen zieken de handen legt, lijkt er ook een bediening van genezing op die momenten te zijn, waarop iedereen ziet dat dit Gods kracht is.

 

Gebed: Jezus, Uw opdracht is wel duidelijk, maar de vorm blijft zo lastig. Leer mij vooral in geloof, biddend mij uit te strekken naar meer van Uw kracht door mij heen. Niet om spektakel, niet om losse genezing, maar om Uw Koninkrijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom