Genezing op Gods tijd en in Zijn kracht

 

"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen." (Markus 6:5)

"En er was kracht van de Heere om hen te genezen" (Lukas 5:17b)

"En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zeg hem liggen." (Johannes 5:5 en 6a)

 

Is genezing altijd een feit? Of klopt het inderdaad wat je soms hoort dat als je maar genoeg geloof hebt, dat God je wel zal genezen? Een paar vragen waar ik vandaag maar mee begin. Misschien is de twijfel of er wel genezing zal komen als we op zieken de handen leggen en met hen bidden, de grootste reden dat we er niet goed raad mee weten. Aan de ene kant is het begrijpelijk, maar aan de andere kant is het zo eenvoudig. We leven in een gebroken wereld, en al heeft Jezus alles overwonnen en ook genezing vrijgezet, dat wil nog niet zeggen dat elke ziekte dan genezen zal worden.

 

 

Jezus belooft nergens, maar dan ook echt nergens, dat iedereen die wij de handen opleggen zal genezen. Jezus zegt wel dat ze zullen genezen, maar nergens dat dit om allemaal gaat. We leven hoe dan ook nu nog onder de vloek van de zonde. Ook de gelovigen leven onder deze vloek en zullen gebrokenheid ervaren. Verhalen dat als je in Jezus gelooft en dat hier op aarde alles goed komt komen in ieder geval niet uit de Bijbel. Sterker nog, zelfs Jezus kon niet altijd genezen. We komen meerdere teksten in de Bijbel tegen waar staat dat ook Jezus kracht nodig heeft om te genezen. Ook Jezus bleek niet zo maar willekeurig te kunnen genezen. 

 

Op het moment dat vier vrienden een zieke vriend bij Jezus brengen en er allemaal Schriftgeleerden omheen staan, die zeker niet al te gelovig gekeken zullen hebben, staat er dat er kracht is om te genezen. En midden tussen al het ongeloof, laat Jezus deze man opstaan. De andere kant lezen we in Markus 6. Jezus is in Nazareth en ze kijken op Jezus neer als de zoon van die timmerman. Jezus noemt Zichzelf daar ongeeerd in Zijn vaderstad. En dan staat er dat Jezus geen kracht kon doen en maar enkele zieken de handen oplegde. Er was geen kracht, maar blijkbaar genoeg om enkelen te genezen. Nergens staat dat dit door ongeloof komt. Je zou het kunnen lezen, maar letterlijk staat het er niet en bij die andere genezing was er net zo goed ongeloof.

 

En dan tenslotte de geschiedenis van Bethesda. Zalen vol met zieken, honderden, misschien wel duizenden zieken die daar lagen. En dan komt Jezus binnen en Hij kiest er voor om alleen een man die 38 jaar ziek is te genezen. En verder doet Jezus niets. Hij legt aan ons geen verantwoording af, maar het blijkt dat er kracht moet zijn en Jezus moet het ook nog willen. Betekent dit dat alle anderen niet gelovig waren? Dat lezen we nergens, het heeft te maken met Gods raad!

 

Uiteindelijk blijkt dat God de regie heeft en dat Hij bepaalt of iemand op het specifieke moment geneest. Dat kan gelijk zijn, dat kan door een proces heengaan of het kan pas in de eeuwigheid zijn, dat is aan God. Het enige dat voor ons geldt is dat wij gewoon moeten gehoorzamen en op zieken de handen moeten leggen in geloof dat God een wonder kan doen. Wat een ontspanning als we er zo mee overweg kunnen.

 

Gebed: Jezus, op Uw tijd doet U het wonder van genezing, en ik wil gewoon gehoorzamen en doen wat U zegt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom