Genezing op Gods tijd en in Zijn kracht

 

"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen." (Markus 6:5)

"En er was kracht van de Heere om hen te genezen" (Lukas 5:17b)

"En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zeg hem liggen." (Johannes 5:5 en 6a)

 

Is genezing altijd een feit? Of klopt het inderdaad wat je soms hoort dat als je maar genoeg geloof hebt, dat God je wel zal genezen? Een paar vragen waar ik vandaag maar mee begin. Misschien is de twijfel of er wel genezing zal komen als we op zieken de handen leggen en met hen bidden, de grootste reden dat we er niet goed raad mee weten. Aan de ene kant is het begrijpelijk, maar aan de andere kant is het zo eenvoudig. We leven in een gebroken wereld, en al heeft Jezus alles overwonnen en ook genezing vrijgezet, dat wil nog niet zeggen dat elke ziekte dan genezen zal worden.

 

 

Jezus belooft nergens, maar dan ook echt nergens, dat iedereen die wij de handen opleggen zal genezen. Jezus zegt wel dat ze zullen genezen, maar nergens dat dit om allemaal gaat. We leven hoe dan ook nu nog onder de vloek van de zonde. Ook de gelovigen leven onder deze vloek en zullen gebrokenheid ervaren. Verhalen dat als je in Jezus gelooft en dat hier op aarde alles goed komt komen in ieder geval niet uit de Bijbel. Sterker nog, zelfs Jezus kon niet altijd genezen. We komen meerdere teksten in de Bijbel tegen waar staat dat ook Jezus kracht nodig heeft om te genezen. Ook Jezus bleek niet zo maar willekeurig te kunnen genezen. 

 

Op het moment dat vier vrienden een zieke vriend bij Jezus brengen en er allemaal Schriftgeleerden omheen staan, die zeker niet al te gelovig gekeken zullen hebben, staat er dat er kracht is om te genezen. En midden tussen al het ongeloof, laat Jezus deze man opstaan. De andere kant lezen we in Markus 6. Jezus is in Nazareth en ze kijken op Jezus neer als de zoon van die timmerman. Jezus noemt Zichzelf daar ongeeerd in Zijn vaderstad. En dan staat er dat Jezus geen kracht kon doen en maar enkele zieken de handen oplegde. Er was geen kracht, maar blijkbaar genoeg om enkelen te genezen. Nergens staat dat dit door ongeloof komt. Je zou het kunnen lezen, maar letterlijk staat het er niet en bij die andere genezing was er net zo goed ongeloof.

 

En dan tenslotte de geschiedenis van Bethesda. Zalen vol met zieken, honderden, misschien wel duizenden zieken die daar lagen. En dan komt Jezus binnen en Hij kiest er voor om alleen een man die 38 jaar ziek is te genezen. En verder doet Jezus niets. Hij legt aan ons geen verantwoording af, maar het blijkt dat er kracht moet zijn en Jezus moet het ook nog willen. Betekent dit dat alle anderen niet gelovig waren? Dat lezen we nergens, het heeft te maken met Gods raad!

 

Uiteindelijk blijkt dat God de regie heeft en dat Hij bepaalt of iemand op het specifieke moment geneest. Dat kan gelijk zijn, dat kan door een proces heengaan of het kan pas in de eeuwigheid zijn, dat is aan God. Het enige dat voor ons geldt is dat wij gewoon moeten gehoorzamen en op zieken de handen moeten leggen in geloof dat God een wonder kan doen. Wat een ontspanning als we er zo mee overweg kunnen.

 

Gebed: Jezus, op Uw tijd doet U het wonder van genezing, en ik wil gewoon gehoorzamen en doen wat U zegt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom