Genezing als één van de werken van Jezus

 

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12)

 

Een opmerkelijke lezen zal bedenken dat we deze tekst al eens eerder hebben behandeld. Dat was in de serie over het 'in Christus zijn'. Toch is het belangrijk om deze tekst nog een keer naar boven te halen. Als we nadenken over genezing en onze rol daarin, dan moeten we heel goed weten waar we het over hebben. En zeker als het over onze rol gaat, dan moeten we heel goed en zeker weten dat dit een rol is die God ook werkelijk van onze vraagt. Als er geen opdracht ligt van God, dan kunnen we ook nooit verwachten dat er wonderen gebeuren.

 

 

 

Het is opmerkelijk als we het boek Handelingen lezen hoeveel genezingen er daar door de apostelen plaatsvinden. Het is bijna niet te volgen en het lijkt ook helemaal geen enkele discussie te zijn of dit wel echt bij het werk van de apsotelen hoort. Nog sterker, er worden zelfs doden opgewekt. En toch vinden wij het als christenen soms heel lastig om met het thema genezing om te gaan. De trekst van gisteren liet al wel een duidelijk aanwijzing zien. En het 'zij zullen genezen' is niet een belofte dat iedereen direct geneest, maar het is vooral een gevolg dat mogelijk is door de handen op zieken te leggen. We zullen later nog wel zien dat genezing echt niet iets is dat wij kunnen afdwingen, maar er ligt wel een krachtige oproep waaraan wij gehoorzaam moeten zijn, zodat God Zijn genezing, op Zijn tijd, kan uitwerken.

 

De tekst uit Markus 16 staat wat ter discussie, omdat deze wellicht later is toegevoegd. Voor mij blijft dan nog steeds staan dat het ondanks dat wel gewoon Gods Woord is en ook met die autoriteit benaderd moet worden. Toch is er een tekst in de Bijbel waar Jezus heel sterk belooft dat ook voor de gelovigen geldt dat wonderen en tekenen er zullen zijn. Jezus zegt namelijk in Johannes 14:12 dat de werken, of de daden, die Hij doet, ook gedaan zullen worden door de gelovigen. Sterker nog, Jezus zegt dat de gelovigen nog grotere dingen zullen doen dat Hij. Het woord 'grotere' is dan eigenlijk beter te vertalen met 'meer'. Jezus zegt er gelijk achteraan: "Want Ik ga heen naar Mijn Vader." Omdat Jezus gaat vertrekken en het Koninkrijk toch verder moet baanbreken in deze wereld, het Koninkrijk van verzoening, maar ook van herstel en bevrijding, worden wij als gelovigen dus ingezet met dezelfde werken als Jezus.

 

Eigenlijk zegt Jezus in deze tekst: Amen, Amen, wie in Mij gelooft zal hetzelfde doen als Ik. Ook hier zegt Jezus dus niet dat dit slechts bestemd is voor een paar discipelen of in een bepaalde tijd, maar het gaat hier over degenen die in Hem geloven. Geloof jij in Hem? Dan zul jij dezelfde werken doen als Hij! Deze belofte die ontvang jij omdat jij degene bent die het werk van Jezus mag voortzetten, omdat Zijn Koninkrijk moet baanbreken. Ben jij beschikbaar, leerbaar en corrigeerbaar om je hiervoor te laten inzetten?

 

Gebed: Jezus, U laat het niet onduidelijk zijn wat Uw plannen waren, vlak voordat U naar de hemel ging. Ik wil luisteren, ik wil dienen, ik wil Uw Koninkrijk vestigen op aarde, door woorden en door daden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom