Genezing als opdracht

 

"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Markus 16:17a en 18b)

 

De komende dagen zullen we stil staan bij het thema 'genezing'. Misschien is dit een lastig thema voor sommigen, maar toch kunnen we niet om dit thema heen, omdat Jezus ons niet om het thema heenleidt, maar omdat Hij ons er doorheen leidt. Jezus is gekomen met Zijn Koninkrijk en dat maakte Hij zichtbaar door de tekenen van het Koninkrijk die daarbij behoren. Jezus zegt zelf dat Hij is gekomen om de blijde boodschap te brengen, om blinden het gezichtsvermogen terug te geven en om gevangenen vrijheid te schenken. Dat betekent dat genezing een onderdeel is van de bediening van Jezus. Maar niet alleen van die van Jezus.

 

 

 

Genezing is niet iets dat alleen Jezus op aarde deed. Genezing is iets dat kennelijk gewoon behoort bij het geloof in Jezus en in Zijn Koninkrijk. Daarom is het goed om daar over na te denken op welke manier wij worden opgeroepen om dit onderdeel van het Koninkrijk van God vorm te geven op aarde. Als we het slot van Markus 16 lezen, dan zien we dat Jezus nog een opdracht meegeeft voordat Hij afscheid neemt van de discipelen en van deze aarde. Hij geeft eerst de opdracht om het Evangelie te prediken aan alle schepselen. Het Evangelie is bij Jezus altijd het Evangelie van het Koninkrijk. Dat moet overal gepredikt worden. Maar daar blijft het niet bij. Voor degenen die de prediking van het Evangelie hebben geloofd betekent het dat ze zalig worden, maar ook dat er tekenen zullen zijn die op hun geloof zullen volgen.

 

Op het geloof zullen tekenen volgen. Dit is geen keuze, dit is een feit! Jezus zegt niet dat dit misschien een optie is, of dat dit alleen maar geldt in een bepaalde tijd, Jezus zegt dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. En welke tekenen zijn dat dan? Hij noemt er een aantal: demonen zullen zij die geloven uitdrijven, ze zullen in tongen spreken, ze zullen slangen oppakken en die zullen hen niets doen en als ze iets dodelijks drinken zal er ook niets gebeuren. En tenslotte: ze zullen op zieken de handen leggen en ze zullen genezen. Dat is wat Jezus zegt, over de gelovigen, die het Evangelie hebben geloofd. De gelovigen dus! Ben jij een gelovige? Geloof jij het Evangelie? Dan zegt Jezus: dan zijn er tekenen die je zullen volgen. Je zult het Koninkrijk van God, net zo uitdragen zoals Jezus dat deed.

 

Hier is echt geen spelt tussen te krijgen. Deze woorden, uit God onfeilbare Woord, zijn ondubbelzinnig duidelijk. Wij worden als gelovigen dus opgeroepen om op zieken de handen te leggen! Achter deze uitspraak van Jezus is geen 'maar' te plaatsen. Jezus sluit in Openbaring de Bijbel af met de waarschuwing dat we niets mogen toedoen aan de profetie van Hem. Dat geldt ook hier. En het blijkt uit het vervolg dat God het Woord van het Evangelie laat bevestigen door de tekenen die er op volgen. We kunnen er op geen enkele manier onderuit dat we een opdracht in geloof hebben gekregen. Of iedereen geneest en hoe we daarmee om moeten gaan, komt vanzelf, maar dit is de opdracht.

 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U alle macht ook geeft aan Uw gelovigen. Ik ben een gelovige en ik wil de tekenen mij laten volgen, zodat de wereld weet dat Uw Woord waar is!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom