Jezus komt spoedig

 

"En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste." (Openbaring 22:12 en 13)

 

We naderen het einde van de Bijbel, het einde van het geschreven Woord van God. En hoe zou dat anders afgesloten moeten worden, na zo'n heftig Bijbelboek als Openbaring, dan met krachtige bemoedigingen en nog een paar waarschuwingen. Er is een waarschuwing. Jezus is onderweg en Hij komt spoedig. En ik denk dat we dit laatste gedeelte van het Bijbelboek niet moeten zien als een aansporing voor de gelovigen die nu nog zijn overgebleven en dat alles nu achter de rug is. Dit laatste gedeelte is, nadat alles is gezegd en voor iedereen duidelijk is wat de toekomst is, nu een oproep voor iedereen!

 

 

 

Jezus komt spoedig. Het duurt echt niet lang meer, zeker niet als wij kijken in welke tijd wij leven. En heb er erg in, als je Jezus niet kent als je persoonlijke Verlosser, dan komt Hij om te vergelden naar je werk. Dan komt Hij en kijkt Hij naar je leven en beoordeelt Hij je in het licht van Zijn Woord. En dan is het oordeel bij voorbaat al geveld. Zo eenvoudig is het. Hij is de Eerste en de Laatste, er is dus geen moment geweest dat Hij er niet geweest is en dus heeft Hij ook van jou leven niets gemist. Dit zijn niet echt waarschuwende woorden die ik vaak schrijf, omdat ik vooral schrijf voor gelovigen die in geloof willen groeien. Toch geloof ik dat het nu belangrijk is, dat ik lezers waarschuw die wel als gelovigen door het leven willen gaan, maar dreigen om straks voor een dichte deur te staan. Jezus komt spoedig, wees er klaar voor!

 

En de andere kant, we begonnen de studie over Openbaring met de stelling dat ik geen eindtijdangst wilde opzetten. Angst gijzelt en dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van God. En nu we aan de afronding bezig zijn, hoop ik dat je kunt zeggen dat het niet om angst is gegaan, maar om feiten die staan te gebeuren, met daar dwars doorheen de komst van je Bruidegom! En Jezus komt spoedig. Hij komt om te vergelden, ook om te vergelden wat jou aan onrecht is aangedaan omdat jij blindelings Jezus wilde volgen.

 

Het wachten duurt niet lang meer. Jezus vraagt niet om een escape-geloof. Een geloof wat de tijd waarin we leven zat zijn en daarom maar verlangen naar Zijn komst. Dat is een egoïstisch verlangen, want zolang Jezus er nog niet is, hebben we een boodschap voor de wereld! Verlangen om alleen verlost te zijn van alle ellende is geen verwachten van Jezus. Maar als we Hem verwachten, dan verlangen we om elke minuut op aarde te gebruiken voor Hem en zien we tegelijk uit naar de komst om Hem de eeuwige glorie te brengen. Al zou de hemel niet heerlijk zijn, dan nog willen we Hem daar eindeloos eren en dienen! Het loon neemt Jezus mee, als Hij komt. Het loon wat Hijzelf verdiende en wat Hij uitbetaald aan Zijn gelovigen: gerechtigheid en heiligheid en daardoor volmaakte vrijspraak.

 

Gebed: Jezus, bewaar mij ervoor dat ik alleen deze wereld wil verlaten om mijzelf. Laat mijn leven een leven zijn voor U en laat mijn verwachten, verwachten zijn voor U. Laat het mij alleen om U gaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom