Volmaakt paradijs

 

"En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. (Openbaring 22:2b en 3)

 

De boom van het leven zal straks tot zijn doel komen. We zullen dan het eeuwige leven ontvangen, dat voor Adam en Eva eigenlijk lag te wachten, maar hun verlangen naar kennis van goed en kwaad, maakte dat ze kozen voor de verkeerde boom. Ook die andere boom was een verboden boom, wat er was gebeurd als ze die gegeten hadden, zullen we nooit weten, maar straks krijgen wij te eten van de boom van het leven. Maar er blijkt nog meer te zijn waar deze boom voor zorgt.

 

 

 

De bladeren van de boom zal ook tot genezing van de heidenen zijn. Eigenlijk best wel een bijzondere uitspraak. Want op de nieuwe aarde is toch iedereen al genezen? We moeten vooral blijven bedenken dat de woorden vooral aardse woorden zijn die voor ons te begrijpen zijn. De begrippen zijn niet volgens het hemelse niveau geschreven, want daar zouden wij niet van begrijpen. De uitleg zou ook kunnen zijn dat de gezondheid voortdurend zal blijven door de bladeren van deze boom. Want dat is wat er gebeurt als we het leven hebben ontvangen. Dan is er niet alleen eeuwig leven, maar in dat eeuwige leven is ook eeuwige gezondheid.

 

Nog iets wat dan eindelijk stopt is dat er geen enkele vervloeking meer zal zijn. In de eerste plaats betekent dit dat de vloek van de zonde daar opgeheven zal zijn. Maar ik zou toch dit woord wel iets breder willen neerzetten. Want er wordt gesproken over 'geen enkele vervloeking', dus niet alleen de vloek van de zonde. Er is daar straks geen enkel woord meer wat op een negatieve manier kracht zal doen in ons leven! Op het moment dat er nu een vloek over ons wordt uitgesproken, dan maakt satan met zijn demonen daar gebruik van om die in werking te laten treden, maar straks zal dat niet meer zo zijn. Dan zijn alle vervloekingen, waardoor satan ons leven zuur maakte op deze aarde, eindelijk verleden tijd.

 

Alles zal zijn, zoals God het bedoelde. En uiteindelijk zal God er Zelf zijn en ons verlichten. Er zal geen nacht meer zijn, maar ook de zon zal er niet meer zijn, want God zal ons licht zijn. Hoe dat zal zijn is een raadsel en hoe letterlijk dat dit is weten we ook niet. De nacht is heel vaak synoniem voor het kwaad en de zon kan ons nu steken. Dus het kan hier ook gaan over een opheffing van alles wat met het kwaad in verband staat en dat er altijd het licht van Gods vrede zal zijn. Geen angst, geen pijn, geen vloek en geen ziekte meer. Het zal paradijs in het kwadraad zijn! Dat is waar we nu al voor leven. En wij zullen vanaf die plek regeren als koningen. Niet dat er nog volken zijn die koningen nodig hebben, maar wij zullen onze plaats in de wereld weer krijgen zoals God deze voor ons had bestemd. Wij zullen koningen zijn over Zijn aarde! Wij zullen leiding geven aan de aarde en het onderhoud ervan! Wat een tijd gaan wij tegemoet!

 

Gebed: Jezus, U geeft ons inzichten in de toekomst, waar nog geen aardse woorden voor zijn! Wij moeten het doen met woorden die wij kunnen begrijpen, maar ik wil geloven dat het meer zal zijn dan dit!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom