De schitterende bruid

 

"En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam." (Openbaring 21:14)

 

Johannes geeft ons vervolgens nog even een complete beschrijving van de stad Jeruzalem. Het gaat, zoals al gezegd, om het geestelijke Jeruzalem, de stad die symbool staat voor alle gelovigen. Niet een fysieke stad, maar een geestelijke. En het is opmerkelijk hoe de bruid van Christus er uitziet. Maar er vallen nog twee dingen op. En het is de vraag of we daar zoveel aandacht aan moeten geven, of dat dit details zijn die er niet toe doen. Het valt namelijk op dat op de poorten van de stad de namen van de twaalf stammen van Israël staan en op de fundamenten van de stad de namen van de twaalf apostelen.

 

 

 

Dat zowel de twaalf stammen, als de twaalf apostelen genoemd worden en dat die getallen ook nog eens met elkaar vermenigvuldigd worden maakt duidelijk dat het hier om de complete gemeente van Jezus Christus gaat, uit zowel de oude, als de nieuwe bedeling. Wat wel opvalt is dat er verschil is waar de namen zijn opgeschreven. Wat maakt dat de apostelen op de fundamenten staan geschreven en de stammen van Israël op de poorten? Is dit een wezenlijk verschil, of juist niet? Overigens is het ook nog eens opmerkelijk dat alle twaalf stammen genoemd worden en dat dus blijkbaar de tien verdwenen stammen van Israël er ook weer bijhoren.

 

Is Israël de poort naar het leven? Staan de poorten symbool voor het feit dat door Israël de Messias de wereld van ons kon binnenkomen? Maar eigenlijk is de uitwerking van het Evangelie door de apostelen het fundament waar de kerk op rust. Zij hebben Jezus als fundament onder de gemeente gelegd. En zo zijn beiden onmisbaar, zowel de poort als het fundament kunnen niet gemist worden.

 

Tegelijk zegt dit gedeelte nog meer. Het laat ons de enorme waarde van het nieuwe Jeruzalem zien! Alles bestaat uit goud en edelstenen. En laat dan eens even los dat het geen letterlijke stad is, maar dat al die edelstenen en dat goud iets zegt over jou en over mij. Dit is een beschrijving van de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Wij zijn in de ogen van de Bruidegom als edelstenen en goud. Zo ziet Jezus Zijn bruid. Hij ziet ons als een bruid van onschatbare waarde. Op het moment dat deze stad neerdaalt, zie ik in gedachten Jezus staan, als Bruidegom, met Zijn handen voor Zijn mond geslagen, terwijl Hij uitroept: "Oh, wat ben je mooi, Mijn liefste!" 

 

Met hoeveel verlangen moet Jezus uitzien naar het moment van de bruiloft? En Hij wil ons nu al leren dat wij werkelijk als diamanten voor Hem zijn, dat wij werkelijk goud waard zijn in Zijn ogen! En daarbij is de bruid ook nog een volmaakt van omvang!! Er ontbreekt totaal niets aan, alles aan ons, is in de ogen van Jezus helemaal begeerlijk. Hij verlangt naar Zijn bruid, die zal schitteren op de dag van Zijn uiteindelijke overwinning. 

 

Gebed: Jezus, ik wil nu al schitteren als Uw volmaakte bruid, ik wil nu al alles geven aan U en helemaal klaar zijn voor de dag van Uw overwinning.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom