De schitterende bruid

 

"En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam." (Openbaring 21:14)

 

Johannes geeft ons vervolgens nog even een complete beschrijving van de stad Jeruzalem. Het gaat, zoals al gezegd, om het geestelijke Jeruzalem, de stad die symbool staat voor alle gelovigen. Niet een fysieke stad, maar een geestelijke. En het is opmerkelijk hoe de bruid van Christus er uitziet. Maar er vallen nog twee dingen op. En het is de vraag of we daar zoveel aandacht aan moeten geven, of dat dit details zijn die er niet toe doen. Het valt namelijk op dat op de poorten van de stad de namen van de twaalf stammen van Israël staan en op de fundamenten van de stad de namen van de twaalf apostelen.

 

 

 

Dat zowel de twaalf stammen, als de twaalf apostelen genoemd worden en dat die getallen ook nog eens met elkaar vermenigvuldigd worden maakt duidelijk dat het hier om de complete gemeente van Jezus Christus gaat, uit zowel de oude, als de nieuwe bedeling. Wat wel opvalt is dat er verschil is waar de namen zijn opgeschreven. Wat maakt dat de apostelen op de fundamenten staan geschreven en de stammen van Israël op de poorten? Is dit een wezenlijk verschil, of juist niet? Overigens is het ook nog eens opmerkelijk dat alle twaalf stammen genoemd worden en dat dus blijkbaar de tien verdwenen stammen van Israël er ook weer bijhoren.

 

Is Israël de poort naar het leven? Staan de poorten symbool voor het feit dat door Israël de Messias de wereld van ons kon binnenkomen? Maar eigenlijk is de uitwerking van het Evangelie door de apostelen het fundament waar de kerk op rust. Zij hebben Jezus als fundament onder de gemeente gelegd. En zo zijn beiden onmisbaar, zowel de poort als het fundament kunnen niet gemist worden.

 

Tegelijk zegt dit gedeelte nog meer. Het laat ons de enorme waarde van het nieuwe Jeruzalem zien! Alles bestaat uit goud en edelstenen. En laat dan eens even los dat het geen letterlijke stad is, maar dat al die edelstenen en dat goud iets zegt over jou en over mij. Dit is een beschrijving van de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Wij zijn in de ogen van de Bruidegom als edelstenen en goud. Zo ziet Jezus Zijn bruid. Hij ziet ons als een bruid van onschatbare waarde. Op het moment dat deze stad neerdaalt, zie ik in gedachten Jezus staan, als Bruidegom, met Zijn handen voor Zijn mond geslagen, terwijl Hij uitroept: "Oh, wat ben je mooi, Mijn liefste!" 

 

Met hoeveel verlangen moet Jezus uitzien naar het moment van de bruiloft? En Hij wil ons nu al leren dat wij werkelijk als diamanten voor Hem zijn, dat wij werkelijk goud waard zijn in Zijn ogen! En daarbij is de bruid ook nog een volmaakt van omvang!! Er ontbreekt totaal niets aan, alles aan ons, is in de ogen van Jezus helemaal begeerlijk. Hij verlangt naar Zijn bruid, die zal schitteren op de dag van Zijn uiteindelijke overwinning. 

 

Gebed: Jezus, ik wil nu al schitteren als Uw volmaakte bruid, ik wil nu al alles geven aan U en helemaal klaar zijn voor de dag van Uw overwinning.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom