Geen traan zal er nog zijn

 

"En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan." (Openbaring 21:3 en 4)

 

Johannes heeft gezien dat alles nieuw is geworden en de gelovigen zijn als de bruid van Christus op aarde neergedaald. Symbolisch als een stad. Maar het symbool van een stad heeft dan vooral te maken met het feit dat het om een woonplaats gaat waar God zal wonen. Het is zelfs maar de vraag of er straks op de nieuwe aarde werkelijk steden zullen zijn. Steden zijn ontstaan uit onveiligheid. Steden waren nodig omdat er genoeg veiligheid op aarde was. Als dat straks weer hersteld zal zijn nadat alle goddeloosheid en alle ongelovigen van de aarde zijn verdwenen, dan zal een stad niet eens meer nodig zijn. Jeruzalem is daarmee dus alleen een stad die symbool staat voor het wonen van God.

 

 

 

Eigenlijk is de link niet zo vreemd, omdat Paulus ook zegt dat God door Zijn Geest in ons woont. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de woonplaats van God en daarmee is duidelijk op welke manier Jeruzalem de bruid is. De gelovigen, als plaats waar God wil wonen. Straks zal dat als een stad zijn, die tegelijk ook de bruid van Christus is. God zal er altijd bij zijn, nooit meer zal daar ook maar het gevoel zijn dat God er Zijn woonplaats niet heeft. God zal er altijd Zelf zijn. Ik denk dat dit nog meer is dan dat God door Zijn Geest in ons woont. De Drie-enige God zal er dan altijd wonen!

 

Maar nog iets anders, misschien juist wel omdat ook God de Vader er zal wonen, zullen daar al onze tranen gedroogd worden. We hebben wat verdriet in deze wereld. Verdriet door verliezen, verdriet omdat vriendschappen onmogelijk waren of toch niet betrouwbaar waren. Pijn om wat ons is aangedaan. Maar het laat God niet koud! God ziet het en straks zal Hij al onze tranen afdrogen. Dat laat trouwens ook zien dat we nu mogen huilen om de pijn die we hebben. We mogen nu onze tranen laten vloeien en God zal er straks, uiteindelijk op terugkomen. 

 

Ik kom zoveel mensen tegen die zich groot willen houden en maar niet willen huilen, maar God ziet elke traan en Hij zal er straks echt op terugkomen. Hij zal het zeggen: "Die traan, op dat moment, Ik zal je nu de troost en het herstel er over geven. En die traan omdat je verliezen leed, Ik heb het gezien en zal je nu overvloedig geven." Er zal geen enkele jammerklacht meer overblijven. Sterker nog, het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden! Hij wist het helemaal en compleet uit! Dat is wat ons te wachten staat als God voor altijd bij ons zal wonen en wij bij Hem.

 

Gebed: Vader, straks zal ik nooit meer huilen, straks zal ik nooit meer pijn hebben, maar mag ik altijd in eeuwige vrede met U leven! En al mijn tranen, U vergeet er niet eentje.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom