De zevende engel

 

"En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van deze wereld zijn van onze Heere en van Zijn Jezus Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid." (Openbaring 11:15)

 

Na het bijna onbegrijpelijke stuk van gisteren, komt er aan het einde van hoofdstuk 11 de langverwachtte zevende engel. Daar was het nog wachten op. Uit het zevende zegel van de boekrol waren waren zeven engelen klaar gaan staan. Nadat de eerste vier gebazuind hadden, kwam er dood en verderf over de aarde, na de vijfde engel bevolkten demonen als sprinkhanen de aarde. Vervolgens kwam de zesde engel met nog veel meer dood en verderf, maar bleek ook dat er nog twee getuigen zouden blijven getuigen midden in de strijd. En dan komt de derde wee die wordt aangekondigd door de zevende engel.

 

 

 

Maar wat blijkt is dat deze engel eerst iets anders in beweging zet. Er komt een aanbiddingslied uit de hemel voor God. Wie die stemmen zijn wordt niet verteld, maar wat ze ons vertellen is duidelijk, maar ook voor ons gevoel niet kloppend. Want op het moment dat de zevende engel op de bazuin blaast en daarmee het allerlaatste gedeelte inluidt, op dat moment zijn de koninkrijken van de aarde weer van God en van Jezus Christus. Er staat dat de koninkrijken weer van Hen zijn geworden. Dat was dus nog niet zo. En het lijkt erop dat het volgende hoofdstuk ons inzicht geeft over dat wat er is gebeurd waardoor de aarde niet meer van God was.

 

Nu is het natuurlijk wel zo dat God altijd de Allerhoogste is geweest en zal blijven. Satan kan niets doen zonder toestemming van God Zelf. Maar we zien hier duidelijk dat God ons laat zien dat de koninkrijken van de aarde tot op dat moment nog niet van Hem zijn. Hij is wel rechtmatige eigenaar, maar Hij heeft daar de macht niet. Hij heeft die macht weggegeven op het moment dat Hij satan op de aarde smeet. Daarom had satan ook recht van spreken bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het klopte echt wat hij zei toen hij voorstelde dat Jezus voor hem zou buigen dat dat Jezus dan alle koninkrijken van de aarde zou terugkrijgen. Dat was dan ook echt gebeurd, maar zonde, dood en satan waren dan niet overwonnen geweest. Maar gelijk had satan hier wel. Maar nu de zevende bazuin klinkt en het oordeel gaat beginnen, nu is alles van God.

 

Dit heeft voor ons wel iets te zeggen. Het helpt ons om deze wereld te begrijpen. Er gebeurt zoveel op deze wereld, kan dat wel als God regeert? Ja, dat kan, want uiteindelijk heeft satan hier de macht gekregen, daarom kan er zoveel gebeuren dat tegen alles ingaat wat God wil. En ja, God kan wel ingrijpen en soms doet Hij dat ook, maar besef ook dat satan rechten heeft gekregen en dat hij ook werkelijk achter veel wereldbeheersers en regeringen zijn plaats heeft ingenomen en de regie zo destructief mogelijk wil handhaven op aarde. Tot het moment dat Jezus gaat komen, en dan is alle macht en kracht op aarde van Jezus en zal de hemel juichen voor dat moment.

 

Gebed: Jezus, Uw overwinning is alles overwinnend, maar tot de laatste dag zal satan invloed hebben op aarde, leer mij te onderscheiden wat satan doet en leer mij zo in Uw autoriteit staan dat ik satan ten alle tijden zal weerstaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom