De zevende engel

 

"En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van deze wereld zijn van onze Heere en van Zijn Jezus Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid." (Openbaring 11:15)

 

Na het bijna onbegrijpelijke stuk van gisteren, komt er aan het einde van hoofdstuk 11 de langverwachtte zevende engel. Daar was het nog wachten op. Uit het zevende zegel van de boekrol waren waren zeven engelen klaar gaan staan. Nadat de eerste vier gebazuind hadden, kwam er dood en verderf over de aarde, na de vijfde engel bevolkten demonen als sprinkhanen de aarde. Vervolgens kwam de zesde engel met nog veel meer dood en verderf, maar bleek ook dat er nog twee getuigen zouden blijven getuigen midden in de strijd. En dan komt de derde wee die wordt aangekondigd door de zevende engel.

 

 

 

Maar wat blijkt is dat deze engel eerst iets anders in beweging zet. Er komt een aanbiddingslied uit de hemel voor God. Wie die stemmen zijn wordt niet verteld, maar wat ze ons vertellen is duidelijk, maar ook voor ons gevoel niet kloppend. Want op het moment dat de zevende engel op de bazuin blaast en daarmee het allerlaatste gedeelte inluidt, op dat moment zijn de koninkrijken van de aarde weer van God en van Jezus Christus. Er staat dat de koninkrijken weer van Hen zijn geworden. Dat was dus nog niet zo. En het lijkt erop dat het volgende hoofdstuk ons inzicht geeft over dat wat er is gebeurd waardoor de aarde niet meer van God was.

 

Nu is het natuurlijk wel zo dat God altijd de Allerhoogste is geweest en zal blijven. Satan kan niets doen zonder toestemming van God Zelf. Maar we zien hier duidelijk dat God ons laat zien dat de koninkrijken van de aarde tot op dat moment nog niet van Hem zijn. Hij is wel rechtmatige eigenaar, maar Hij heeft daar de macht niet. Hij heeft die macht weggegeven op het moment dat Hij satan op de aarde smeet. Daarom had satan ook recht van spreken bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het klopte echt wat hij zei toen hij voorstelde dat Jezus voor hem zou buigen dat dat Jezus dan alle koninkrijken van de aarde zou terugkrijgen. Dat was dan ook echt gebeurd, maar zonde, dood en satan waren dan niet overwonnen geweest. Maar gelijk had satan hier wel. Maar nu de zevende bazuin klinkt en het oordeel gaat beginnen, nu is alles van God.

 

Dit heeft voor ons wel iets te zeggen. Het helpt ons om deze wereld te begrijpen. Er gebeurt zoveel op deze wereld, kan dat wel als God regeert? Ja, dat kan, want uiteindelijk heeft satan hier de macht gekregen, daarom kan er zoveel gebeuren dat tegen alles ingaat wat God wil. En ja, God kan wel ingrijpen en soms doet Hij dat ook, maar besef ook dat satan rechten heeft gekregen en dat hij ook werkelijk achter veel wereldbeheersers en regeringen zijn plaats heeft ingenomen en de regie zo destructief mogelijk wil handhaven op aarde. Tot het moment dat Jezus gaat komen, en dan is alle macht en kracht op aarde van Jezus en zal de hemel juichen voor dat moment.

 

Gebed: Jezus, Uw overwinning is alles overwinnend, maar tot de laatste dag zal satan invloed hebben op aarde, leer mij te onderscheiden wat satan doet en leer mij zo in Uw autoriteit staan dat ik satan ten alle tijden zal weerstaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom