Twee getuigen

 

"En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren." (Openbaring 11:3)

 

Als je een gedeelte uit Openbaring wilt hebben dat bijna niet uit te leggen is, dan is het wellicht hoofdstuk 11. Als je het laatste vers van dit hoofdstuk leest, dan blijkt dat dit hoofdstuk ook nog behoord bij de tweede wee, die de zesde engel over de aarde liet komen. Die hele tweede wee wordt pas afgesloten na dit hoofdstuk en op het moment dat de zevende engel zijn opwachting maakt. En in dit laatste gedeelte van deze verschrikkelijk wee die over de aarde gaat komen, spelen zich allerlei onbegrijpelijke dingen af waarvan we niet het laatste woord zullen kunnen zeggen.

 

 

 

Johannes moet beginnen om de tempel te meten. Hij moet de tempel meten, het altaar en degenen die er aanbidden. Het beeld dat hier naar voren komen is niet helemaal duidelijk. Want wie zijn dan diegenen die aanbidden in de tempel? Gaat het hier alleen over Israël? Heeft het hier te maken met iets dat in Jeruzalem nog zal gaan gebeuren? Of gaat het hier symbolisch over alle gelovigen? Hoe dna ook is het lastig vanwege de verzegeling van de gelovigen en de rol die dat dan hier weer speelt. Toch neig ik er naar om hier niet alleen over Joodse gelovigen te willen spreken. Mede ook door de getallensymboliek die volgt.

 

Daarna stuur God Zijn twee getuigen. Het lijkt erop dat dit bekende getuigen zouden moeten zijn, maar ze worden weer niet met namen genoemd. Als we naar de kleding kijken zouden het Mozes en Elia kunnen zijn, maar God zal geen mensen uit de hemel terugsturen. Wellicht gaat het om profeten die in de lijn van Mozes en Elia spreken. We moeten misschien maar gewoon in het midden laten wie en wat dit is. Het is wel opmerkelijk dat Johannes de voorhof van de tempel niet mag meten en dat deze door de heidenen vertrapt zal worden.

 

Tegelijk met het vertrappen van het voorhof van de tempel zullen de twee getuigen van God spreken. De tijden die genoemd worden, komen precies overeen. De 42 maanden en de 1260 dagen zijn dezelfde periode van drieënhalf jaar. Maar opmerkelijk is dat deze zelfde periode in het volgende hoofdstuk ook weer genoemd wordt. Dan gaat het over de vlucht van de vrouw van het Kind in de woestijn. Het beeld van de Kerk op het moment dat Jezus weer naar de hemel is.

 

Zouden we kunnen zeggen dat deze dingen van verwoesting door de heidenen van het heiligdom èn de profetie de hele tijd vanaf hemelvaart beslaan? Het lijkt te toevallig te zijn dat al deze getallen overeenkomen, zo kort na elkaar. En uiteindelijk zullen die twee getuigen gedood wordt. Hun lichamen zullen drieënhalve dag op de straat blijven liggen. Weer het getal dat we ook wel tegenkomen als twee tijden, een tijd en een halve tijd. Is dit dan wellicht wat dan nog gebeurt dat zelfs de profetie van God straks even helemaal gaat stoppen? In ieder geval is de profetie van deze twee getuigen beschermd door God, hen kan niets overkomen binnen deze gestelde tijd.

 

Gebed: Jezus, veel begrijp ik niet van dit hoofdstuk, maar als U bedoelt te zeggen dat Uw profetie doorgaat, dan wil ik dat geloven. Tegelijk wil ik ook zeggen: Ik begrijp niet alles, maar ik vertrouw U helemaal!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom