Twee opdrachten voor Johannes

 

"Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken en schrijf dat niet op." (Openbaring 10:4b)

"En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing." (Openbaring 10:9b)

 

Er volgt een nieuw visioen voor Johannes. Het lijkt niet direct van alles met het vorige te maken te hebben. Er zijn wel overeenkomsten, maar het lijkt een stap verder te gaan. Er verschijnt namelijk een engel. Deze engel draagt behoorlijk wat hemelse majesteit om zich heen en een regenboog rondom zijn hoofd. Hij daalt af uit de hemel en zet zijn voeten op de aarde en op het water. In zijn hand is een boekje en hij spreekt met machtige stem. En als hij is uitgesproken klinken er zeven donderslagen. Dan wil Johannes gaan schrijven, maar dat mag hij niet.

 

 

 

We moeten bedenken dat er twee geschriften zijn. Aan de ene kant de boekrol die in handen van het Lam ligt en het geschrift waar Johannes van tijd tot tijd zelf mee bezig is. Johannes wil dus gaan schrijven op het moment dat er zeven donderslagen zijn geweest die iets hebben gezegd. En tegelijk is er ook een boekje dat in de hand is van die engel. Gezien de parallelen in de tekst tussen hoofdstuk 5 en 10 lijkt het hier om de boekrol te gaan. Maar er gebeuren dan in dit visioen twee dingen.

 

In de eerste plaats mag Johannes niet opschrijven wat hij hoort bij die donderslagen. Er blijkt dus informatie te zijn die Johannes niet mag delen. Het is wel eens goed als we dit ook even zien. Openbaring geeft ons dus niet het laatste woord. Wat die donderslagen hebben gezegd zal heftig genoeg geweest zijn om het op te schrijven, maar Johannes mocht dat niet doen. We zullen nooit op basis van het boek Openbaring kunnen gaan rekenen. Het is onmogelijk om iets te berekenen terwijl we niet alle feiten hebben ontvangen. Laat het ook voor ons duidelijk zijn dat we niet aan het rekenen moeten slaan. Laat het maar los op welke manier er van alles staat te gebeuren en op welk moment. God zal ons nooit alles bekendmaken.

 

En dan het boekje nog. Johannes moet het opeten. Wie overigens die engel is die deze opdracht geeft is niet duidelijk. Hoewel de HSV kiest voor een hoofdletter bij dit woord, is het niet aannemelijk dat het hier om Jezus Zelf gaat. Johannes heeft alle andere keren daar geen geheim van gemaakt en deze engel wordt ook niet aanbeden, dus wellicht is het een bijzondere engel geweest. Maar dat boekje moet Johannes opeten. Het is enerzijds bitter en anderzijds is het zoet. Er zitten twee kanten aan die allebei waar zijn en Johannes moet de inhoud van het boekje zich zo eigen maken dat hij het moet opeten. Daarna volgt de opdracht om weer te gaan profeteren in deze wereld.

 

Ik geloof dat dit ook voor ons belangrijk is. De inhoud van Openbaring doet er toe en we moeten het ons eigen maken en daarmee de wereld ook daadwerkelijk intrekken. Niet om bang te maken, maar wel zodat Gods Woord Zichzelf bewijst als mensen zien dat Gods woorden hun vervulling niet missen.

 

Gebed: Jezus, Uw woorden over het einde van de wereld zijn zo belangrijk dat Johannes weer moest profeteren. Ik wil beschikbaar zijn voor Uw woorden, voor Uw profetie. En ik besef dat het zowel bitter als zoet zal zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom