Vier engelen

 

"En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen." (Openbaring 8:13)

 

Het was even heel stil in de hemel op het moment dat al onze gebeden voor de troon van het Lam worden gebracht als een reukoffer. Maar daarna, nadat God al onze gebeden als een reukoffer heeft aanvaard, op dat moment komen de engelen die al klaar stonden in beweging. De jongste dag wordt dus niet aangekondigd door ene bazuinstoot, maar door zeven bazuinstoten. Het is de vraag of dat wij die bazuinstoten op aarde zullen horen op het moment dat we dan nog leven. Alles wat er hier namelijk gebeurt, gebeurt rondom de troon van het Lam.

 

De engelen die klaar staan, zullen elk een deel van de meest verschrikkelijke oordelen over de aarde, aankondigen met hun bazuin. Elke bazuin is het startsignaal van verschrikkelijke dingen. En het gaat er niet om dat we alles precies kunnen duiden of kunnen uitrekenen. Het is wel een soort Sodom en Gommora ervaring. Hagel en vuur, vermengd met bloed, De zee die verandert in bloed, een derde deel van de rivieren vervuilt met alsem en uiteindelijk ook een deel van het licht verdwijnt. Het is overigens opmerkelijk dat het telkens over een derde deel gaat.

 

Opmerkelijk, ook als je bedenkt dat bij de val van satan een derde deel van de engelen ook gevallen is. Het is niet duidelijk of er een relatie is tussen deze twee dingen, maar het valt zeker wel op. Rampen die een derde deel treffen. En hoe verschrikkelijk dit ook lijkt, het stelt nog niet zo heel veel voor. Het zal nog erger worden. 

 

Toch moeten we uitkijken dat we er niet radeloos van zouden worden. Straks zal blijken dat er voor degenen die het zegel van God dragen, niet getroffen worden. Maar deze rampen zijn wel verschrikkelijk. Ik kan mij niet voorstellen, dat gezien de verschrikkingen die hier beschreven worden, wij nu al in deze periode zijn aangeland. Het kan wel dichtbij zijn, maar dit is nog niet aan de gang.

 

Maar in de hemel weten de engelen dat het nog erger zal gaan worden. Een drievoudig wee wordt uitgesproken door een andere engel. En direvoudig wee over degenen die nog op de aarde wonen. Het zal onleefbaar worden, maar toch lijkt het er op dat God het meer toestaat, dan dat Hij het Zelf doet. Het lijkt er namelijk op dat hoe verder we komen met lezen, hoe meer duidelijk wordt dat de machten van het kwaad vooral vrij gelaten worden in wat ze doen. Daarom is dat zegel van God zo belangrijk. Want God laat veel toe, maar niet dat wij beschadigd zullen worden in deze strijd van de machten.

 

Want dat wat nog gaat komen zijn vooral de machten van het kwaad die nog even tekeer mogen gaan op aarde, nog even. Maar het zijn weeën die nodig zijn voor de uiteindelijk geboorte van de volmaakte wereld. Het gaat door het extreemste heen, maar uiteindelijk zal Jezus komen in macht en heerlijkheid.

 

Gebed: Jezus, Uw komst gaat door zware weeën heen, erger dan welke geboorte ook, maar uiteindelijk komt U, en zult U ons meer geven dat wij kunnen beseffen. Leer mij staande te blijven in Uw kracht.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom