Vier engelen

 

"En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen." (Openbaring 8:13)

 

Het was even heel stil in de hemel op het moment dat al onze gebeden voor de troon van het Lam worden gebracht als een reukoffer. Maar daarna, nadat God al onze gebeden als een reukoffer heeft aanvaard, op dat moment komen de engelen die al klaar stonden in beweging. De jongste dag wordt dus niet aangekondigd door ene bazuinstoot, maar door zeven bazuinstoten. Het is de vraag of dat wij die bazuinstoten op aarde zullen horen op het moment dat we dan nog leven. Alles wat er hier namelijk gebeurt, gebeurt rondom de troon van het Lam.

 

De engelen die klaar staan, zullen elk een deel van de meest verschrikkelijke oordelen over de aarde, aankondigen met hun bazuin. Elke bazuin is het startsignaal van verschrikkelijke dingen. En het gaat er niet om dat we alles precies kunnen duiden of kunnen uitrekenen. Het is wel een soort Sodom en Gommora ervaring. Hagel en vuur, vermengd met bloed, De zee die verandert in bloed, een derde deel van de rivieren vervuilt met alsem en uiteindelijk ook een deel van het licht verdwijnt. Het is overigens opmerkelijk dat het telkens over een derde deel gaat.

 

Opmerkelijk, ook als je bedenkt dat bij de val van satan een derde deel van de engelen ook gevallen is. Het is niet duidelijk of er een relatie is tussen deze twee dingen, maar het valt zeker wel op. Rampen die een derde deel treffen. En hoe verschrikkelijk dit ook lijkt, het stelt nog niet zo heel veel voor. Het zal nog erger worden. 

 

Toch moeten we uitkijken dat we er niet radeloos van zouden worden. Straks zal blijken dat er voor degenen die het zegel van God dragen, niet getroffen worden. Maar deze rampen zijn wel verschrikkelijk. Ik kan mij niet voorstellen, dat gezien de verschrikkingen die hier beschreven worden, wij nu al in deze periode zijn aangeland. Het kan wel dichtbij zijn, maar dit is nog niet aan de gang.

 

Maar in de hemel weten de engelen dat het nog erger zal gaan worden. Een drievoudig wee wordt uitgesproken door een andere engel. En direvoudig wee over degenen die nog op de aarde wonen. Het zal onleefbaar worden, maar toch lijkt het er op dat God het meer toestaat, dan dat Hij het Zelf doet. Het lijkt er namelijk op dat hoe verder we komen met lezen, hoe meer duidelijk wordt dat de machten van het kwaad vooral vrij gelaten worden in wat ze doen. Daarom is dat zegel van God zo belangrijk. Want God laat veel toe, maar niet dat wij beschadigd zullen worden in deze strijd van de machten.

 

Want dat wat nog gaat komen zijn vooral de machten van het kwaad die nog even tekeer mogen gaan op aarde, nog even. Maar het zijn weeën die nodig zijn voor de uiteindelijk geboorte van de volmaakte wereld. Het gaat door het extreemste heen, maar uiteindelijk zal Jezus komen in macht en heerlijkheid.

 

Gebed: Jezus, Uw komst gaat door zware weeën heen, erger dan welke geboorte ook, maar uiteindelijk komt U, en zult U ons meer geven dat wij kunnen beseffen. Leer mij staande te blijven in Uw kracht.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom