De waarde van onze gebeden

 

"En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur." (Openbaring 8:1)

 

Hebben wij invloed op de wederkomst van Jezus? Het zou een serieuze en goede vraag zijn. De tijd staat in de hemel bij God vast, maar God is eeuwig en tijdloos. Hoe dat allemaal is weten wij niet, maar wat in de Bijbel vaak opvalt is dat wij wel invloed kunnen hebben op Gods handelen. Ook dat krijgen wij met ons verstand niet klein. Dat moeten we ook vooral zo laten en gewoon voor onze kant van het geheel de verantwoording nemen. Het lijkt aan het begin van Openbaring 8 er namelijk op dat wij een bepaalde invloed hebben op het moment van de wederkomst.

 

 

 

Het is opmerkelijk dat na de opening van de zes eerste zegels van de boekrol, niet gelijk het zevende zegel wordt geopend. Voordat Jezus lijkt te gaan komen wordt het stil in de hemel. Het wordt een half uur stil. Stil zoals het nog nooit stil is geweest, misschien wel zo stil als dat het was voor de schepping. Sommigen denken dat het daarmee te maken heeft, dat God alles terugbrengt naar de scheppingsstilte, maar daar lijkt weinig voor te zijn dat het zo kan verklaren.

 

Terwijl het stil wordt, gebeurt er tegelijk nog iets. De engelen met hun bazuinen gaan klaarstaan. Die komen niet uit het zegel voort, maar die stellen zich op, klaar om de bazuinen aan hun monden te zetten. Dan komt er nog een engel, hij heeft een gouden wierookvat bij zich. En in dat vat zitten de gebeden van alle heiligen. Het lijkt erop dat de stilte alles te maken heeft met dit wierookvat.

 

Het was in de tempel de gewoonte dat ten tijde van de reukoffer er een stilte was in de tempel. Het hoorde eigenlijk bij de eredienst en op het moment dat het reukoffer aan God gebracht werd, was het stil. Op dit moment dat het stil wordt, lijkt daarom dat dit te maken heeft met het reukoffer dat deze engel brengt. En wat is de inhoud van het reukoffer? Dat is nu geen wierook, maar dat zijn de gebeden van de heiligen. Daarmee worden alle gelovigen op aarde bedoeld. Die gebeden zijn een reukwerk voor God, waarvoor het zelfs in de hemel helemaal stil wordt. Jouw gebed, zeker jouw gebed in de eindtijd en de gebeden om de verlossing van de aarde, die zijn voor God als reukwerk.

 

Deze gebeden van jou, maken deze stilte in de hemel. Er is intense aandacht voor die gebeden. God reukt de diepste geur van onze gebeden. En het wordt er stil voor. Jouw gebeden hebben een doel, die schieten hun doel nooit voorbij. Onze gebeden brengen in de hemel iets tot stand en hebben invloed op het moment dat het zevende zegel geopend gaat worden en de bazuinen zullen klinken. Jezus gaat straks komen, maar pas op het moment dat onze gebeden in de hemel als reukwerk voor God zijn gebracht. Onze gebeden zijn dus van belang, zeker onze voorbede. Houd dat ook niet achterwege, maar laat ons gebed voor de wederkomst van Jezus en ons verlangen daarnaar een reukwerk zijn voor God, waar Hij met intense aandacht naar luistert.

 

Gebed: Jezus, kom haastig, U komst is het die al ons heil zal vol maken. Ik offer mijn gebeden voor Uw troon als reukwerk en ik dank U dat U deze gebeden ook zo aanneemt en er ook zo aandacht aan geeft.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom