De waarde van onze gebeden

 

"En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur." (Openbaring 8:1)

 

Hebben wij invloed op de wederkomst van Jezus? Het zou een serieuze en goede vraag zijn. De tijd staat in de hemel bij God vast, maar God is eeuwig en tijdloos. Hoe dat allemaal is weten wij niet, maar wat in de Bijbel vaak opvalt is dat wij wel invloed kunnen hebben op Gods handelen. Ook dat krijgen wij met ons verstand niet klein. Dat moeten we ook vooral zo laten en gewoon voor onze kant van het geheel de verantwoording nemen. Het lijkt aan het begin van Openbaring 8 er namelijk op dat wij een bepaalde invloed hebben op het moment van de wederkomst.

 

 

 

Het is opmerkelijk dat na de opening van de zes eerste zegels van de boekrol, niet gelijk het zevende zegel wordt geopend. Voordat Jezus lijkt te gaan komen wordt het stil in de hemel. Het wordt een half uur stil. Stil zoals het nog nooit stil is geweest, misschien wel zo stil als dat het was voor de schepping. Sommigen denken dat het daarmee te maken heeft, dat God alles terugbrengt naar de scheppingsstilte, maar daar lijkt weinig voor te zijn dat het zo kan verklaren.

 

Terwijl het stil wordt, gebeurt er tegelijk nog iets. De engelen met hun bazuinen gaan klaarstaan. Die komen niet uit het zegel voort, maar die stellen zich op, klaar om de bazuinen aan hun monden te zetten. Dan komt er nog een engel, hij heeft een gouden wierookvat bij zich. En in dat vat zitten de gebeden van alle heiligen. Het lijkt erop dat de stilte alles te maken heeft met dit wierookvat.

 

Het was in de tempel de gewoonte dat ten tijde van de reukoffer er een stilte was in de tempel. Het hoorde eigenlijk bij de eredienst en op het moment dat het reukoffer aan God gebracht werd, was het stil. Op dit moment dat het stil wordt, lijkt daarom dat dit te maken heeft met het reukoffer dat deze engel brengt. En wat is de inhoud van het reukoffer? Dat is nu geen wierook, maar dat zijn de gebeden van de heiligen. Daarmee worden alle gelovigen op aarde bedoeld. Die gebeden zijn een reukwerk voor God, waarvoor het zelfs in de hemel helemaal stil wordt. Jouw gebed, zeker jouw gebed in de eindtijd en de gebeden om de verlossing van de aarde, die zijn voor God als reukwerk.

 

Deze gebeden van jou, maken deze stilte in de hemel. Er is intense aandacht voor die gebeden. God reukt de diepste geur van onze gebeden. En het wordt er stil voor. Jouw gebeden hebben een doel, die schieten hun doel nooit voorbij. Onze gebeden brengen in de hemel iets tot stand en hebben invloed op het moment dat het zevende zegel geopend gaat worden en de bazuinen zullen klinken. Jezus gaat straks komen, maar pas op het moment dat onze gebeden in de hemel als reukwerk voor God zijn gebracht. Onze gebeden zijn dus van belang, zeker onze voorbede. Houd dat ook niet achterwege, maar laat ons gebed voor de wederkomst van Jezus en ons verlangen daarnaar een reukwerk zijn voor God, waar Hij met intense aandacht naar luistert.

 

Gebed: Jezus, kom haastig, U komst is het die al ons heil zal vol maken. Ik offer mijn gebeden voor Uw troon als reukwerk en ik dank U dat U deze gebeden ook zo aanneemt en er ook zo aandacht aan geeft.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom