Strijd met God

 

"Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt?" (1 Koningen 17:20)

 

Wie was het ook al weer Die de overvloed had gegeven? De God van Israël. Dat moet voor die weduwe waar Elia bij verbleef iets bijzonders zijn geweest, maar nu is plotseling haar zoon gestorven. Elia, namens de God van Israël in huis, en toch sterft haar zoon. Wat doe je dan als dienstknecht van God? Wat doe jij, als je aan het sterfbed staat van iemand die nog heel jong is? Wat geloven we dan nog?

 

 

 

Elia was in zijn geloof heel sterk. Hij wist één ding, bij God zijn alle dingen mogelijk, zelfs als iemand al dood is. Dat is bijna onbegrijpelijk. Ik heb echt wel wonderen van God zien gebeuren, maar een dode heb ik nog nooit zien opstaan. Al zegt Jezus daar overigens in het Nieuwe Testament echt wel wat over. En Elia, daar was ook dit niet iets dat hij elke dag meemaakte. Maar dan moet je een lezen op welke manier hij naar God gaat.

 

Ik weet niet wat jij nog binnen de kaders van eerbied vindt vallen, als het gaat over het aanspreken van God, maar Elia gaat hier toch echt wel flink over de grens, zou je zeggen. Hij zegt eerst tegen die weduwe: "Geef je zoon." Die jongen lag notabene nog op de schoot van zijn moeder. En ja, Elia, wat zou jij dan met die zoon nog willen doen? Dit: hij gaat er mee naar God en beschuldigt God ervan dat Hij deze jongen heeft laten sterven. En dat doet Elia in niet mis te verstane woorden: "Waarom doet U dit bij de weduwe waar ik verblijf, doet U haar dan ook zoveel kwaad?"

 

Dan moet je toch wel lef hebben om zo God aan te spreken. Alsof God alleen maar kwaad doet. Wat een woorden uit de mond van Gods dienstknecht. En vervolgens wacht hij niet eens op antwoord, maar hij gaat drie keer op de jongen liggen en hij roept God, als Zijn God aan, om de ziel in die jongen te laten terugkeren. Het is alles bij elkaar dat je denkt: Elia, wat doe je allemaal. Je gaat toch niet drie keer op een lijk liggen? Sommige zogenaamde theologen die niet veel met God hebben, schrijven deze geschiedenis toe als iets occults dat in die tijd normaal zou zijn. Maar wat hier gebeurt is de strijd tussen Elia en God. Elia neemt er geen genoegen mee dat God dit doet.

 

En weet je, ik krijg in de Bijbel soms het gevoel dat God ons heel vaak uit wil dagen om die strijd met Hem ook echt aan te gaan. Elia schroomt niet, om echt in te staan voor de vrouw die zoveel voor hem betekent. Dit kan God gewoon niet maken en met dat geloof pleit Elia! En God laat Elia niet in de kou staan. Wat een geloof, maar wat een bewogenheid met mensen laat Elia hier zien en daar doet God wat mee. Dat is onze les voor vandaag.

 

Gebed: HEERE, het lijkt of Elia over alle eerbiedregels heen stapt, maar U geeft hem de ruimte om de strijd om die jongen met U aan te gaan en U  doet door die geloofsstrijd heen een heel groot wonder! Leer mij om zo te geloven en zo met U de strijd aan te gaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom