"Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God. (Efeze 6:5 en 6) 

Durven wij dit soort taal elkaar mee te geven zoals Paulus hier doet. Het zijn niet mis te verstane woorden. Het gaat over absolute arbeidsplicht. De taal die Paulus hier gebruikt is voor Paulus betrekkelijk normaal. Hij doet dit al eerder in de brief aan de gemeente van Kolosse ook al. We kunnen ons hier afvragen of we hieruit mogen afleiden dat Paulus voor de slavernij was. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Paulus verdedigt in ieder geval niet de slavernij.

 

Overigens kunnen we er vanuit gaan dat de slavernij van toen een andere vorm had als de slavernij die wij ons herinneren uit later eeuwen. Het gaat Paulus er in ieder geval niet om, om er een waardeoordeel over te geven. Het gaat hem er om dat een slaaf en ook zijn heer een goede houding tegenover elkaar zouden hebben in een maatschappij waar de slavernij nu eenmaal een feit was. 

En hoe ga je daar nu mee om? En dan kunnen wij ook de lijn gerust trekken naar onze arbeidsomstandigheden. Want ten diepste is de basis er achter dezelfde. Kunnen wij zeggen dat wij in de arbeidsverhoudingen dezelfde verhouding hebben als tussen Jezus en de gemeente als het gaat over het dienen van Jezus als Heer? Die vraag zouden we ons best eens mogen stellen en daar stuurt Paulus het dan ook helemaal naartoe. 

Onze houding op het werkveld zou moeten overeenkomen als die van Jezus en de gemeente die Hem dient. En Jezus dienen doe je niet alleen als de mensen het zien. Tenminste, ik hoop van harte dat je de verborgen omgang, zoals psalm 25 die noemt, kent en doorleeft. Anders zou je geloof alleen een mensenzaak zijn. Kijk eens hoe de mensen naar je kijken. We voelen wel aan dat het zo niet kan zijn. 

Maar op dezelfde manier, niet voor het oog, maar met het hart, moeten we trouw zijn op onze plaats in de maatschappij. Ik kom soms christenen tegen die met alle gemak op hun werk maar wat aanknoeien. Zo mag dat onder ons niet zijn. Het gaat er om dat werkgevers merken dat ze christenen in dienst hebben die trouw zijn. Werknemers die loyaal zijn aan hun werkgever. Niet om er iets mee te verdienen, maar om te laten zien dat jij er eentje bent van een ander Koninkrijk. 

En tegelijk laat Paulus de heren niet met rust. Niet dreigen, niet slaan en geen dwang of manipulatie. Werkgevers moeten naar hun personeel zijn, zoals Jezus. En Jezus heerste niet, maar diende. En ik ben er van overtuigd dat daar waar werkgevers hun werknemers dienen, dat werknemers eerbied en ontzag zullen hebben voor hun werkgever. Dan lopen ze de kantjes er niet van af. Telkens blijkt het dat het in de gezagsrelaties van twee kanten komt. Eigenlijk dient de meerdere, altijd de mindere, waardoor de mindere zich durft en wilt onderwerpen. Net als in het Koninkrijk van God. Omdat Jezus jou wil dienen, durf jij je te onderwerpen aan de Allerhoogste Koning. 

Gebed: Vader, U zult nooit dwang gebruiken, U zult nooit dreigen, maar altijd in liefde tot mij spreken. Daardoor ben ik niet bang voor U, maar heb ik diep ontzag en respect voor U en ik wil mijzelf aan U onderwerpen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu