"Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God. (Efeze 6:5 en 6) 

Durven wij dit soort taal elkaar mee te geven zoals Paulus hier doet. Het zijn niet mis te verstane woorden. Het gaat over absolute arbeidsplicht. De taal die Paulus hier gebruikt is voor Paulus betrekkelijk normaal. Hij doet dit al eerder in de brief aan de gemeente van Kolosse ook al. We kunnen ons hier afvragen of we hieruit mogen afleiden dat Paulus voor de slavernij was. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Paulus verdedigt in ieder geval niet de slavernij.

 

Overigens kunnen we er vanuit gaan dat de slavernij van toen een andere vorm had als de slavernij die wij ons herinneren uit later eeuwen. Het gaat Paulus er in ieder geval niet om, om er een waardeoordeel over te geven. Het gaat hem er om dat een slaaf en ook zijn heer een goede houding tegenover elkaar zouden hebben in een maatschappij waar de slavernij nu eenmaal een feit was. 

En hoe ga je daar nu mee om? En dan kunnen wij ook de lijn gerust trekken naar onze arbeidsomstandigheden. Want ten diepste is de basis er achter dezelfde. Kunnen wij zeggen dat wij in de arbeidsverhoudingen dezelfde verhouding hebben als tussen Jezus en de gemeente als het gaat over het dienen van Jezus als Heer? Die vraag zouden we ons best eens mogen stellen en daar stuurt Paulus het dan ook helemaal naartoe. 

Onze houding op het werkveld zou moeten overeenkomen als die van Jezus en de gemeente die Hem dient. En Jezus dienen doe je niet alleen als de mensen het zien. Tenminste, ik hoop van harte dat je de verborgen omgang, zoals psalm 25 die noemt, kent en doorleeft. Anders zou je geloof alleen een mensenzaak zijn. Kijk eens hoe de mensen naar je kijken. We voelen wel aan dat het zo niet kan zijn. 

Maar op dezelfde manier, niet voor het oog, maar met het hart, moeten we trouw zijn op onze plaats in de maatschappij. Ik kom soms christenen tegen die met alle gemak op hun werk maar wat aanknoeien. Zo mag dat onder ons niet zijn. Het gaat er om dat werkgevers merken dat ze christenen in dienst hebben die trouw zijn. Werknemers die loyaal zijn aan hun werkgever. Niet om er iets mee te verdienen, maar om te laten zien dat jij er eentje bent van een ander Koninkrijk. 

En tegelijk laat Paulus de heren niet met rust. Niet dreigen, niet slaan en geen dwang of manipulatie. Werkgevers moeten naar hun personeel zijn, zoals Jezus. En Jezus heerste niet, maar diende. En ik ben er van overtuigd dat daar waar werkgevers hun werknemers dienen, dat werknemers eerbied en ontzag zullen hebben voor hun werkgever. Dan lopen ze de kantjes er niet van af. Telkens blijkt het dat het in de gezagsrelaties van twee kanten komt. Eigenlijk dient de meerdere, altijd de mindere, waardoor de mindere zich durft en wilt onderwerpen. Net als in het Koninkrijk van God. Omdat Jezus jou wil dienen, durf jij je te onderwerpen aan de Allerhoogste Koning. 

Gebed: Vader, U zult nooit dwang gebruiken, U zult nooit dreigen, maar altijd in liefde tot mij spreken. Daardoor ben ik niet bang voor U, maar heb ik diep ontzag en respect voor U en ik wil mijzelf aan U onderwerpen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu