Jezus is... Lam

 

"En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht." (Openbaring 5:6a)

 

Jezus is de Overwinnaar als een Leeuw, sterker nog, Hij is de Leeuw uit Juda. Dat zagen we gisteren al, maar als je dan doorleest in Openbaring 5 dan is de tegenstelling compleet. Waar Jezus in vers 5 nog wordt voorgesteld als een Leeuw, volgt in vers 6 een nieuwe voorstelling van Jezus. Hij is dan geen Leeuw, in kracht, overwinning en glorie, maar Hij is dan het Lam!

 

 

 

Dat Jezus het Lam van God was, had Johannes de Doper al gezegd op het moment dat Jezus er aan kwam om Zich te laten dopen door Johannes. Hij zei toen: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Je zou eigenlijk moeten zeggen dat Jezus een dubbel Lam is. Het is duidelijk dat op de Grote Verzoendag het ten diepste om Jezus ging. OVerigens dat gold natuurlijk voor de hele offerdienst. Die dieren zorgden nooit voor vergeving en ook de twee bokken die op de Grote Verzoendag werden geofferd of weggestuurd zorgden nooit voor verzoening. Ze wezen op Jezus, Die uiteindelijk de vervulling was van alle profetische offers.

 

Als Johannes de Doper zegt dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt, dan wijst hij op de bok op de Grote verzoendag die de woestijn in werd gestuurd. Symbolisch werden de zonden van de wereld op zijn kop gelegd en hij werd de woestijn in gestuurd. Bijzonder dat Jezus op dat moment dat Johannes dit zegt, in de woestijn is en daarna in de woestijn veertig dagen verzocht wordt door satan.

 

Maar hier in Openbaring 5 gaat het over de andere bok van de Grote Verzoendag. Want de andere bok moest geslacht worden. De zonde moest buiten de legerplaats worden weggedragen en de zerzoening vond plaats door het bloed, binnen de legerplaats. De hele Grote Verzoendag gaat over Jezus. Hij is dat dubbele Lam! Hij draagt op Golgotha de zonden buiten de legerplaats en Hij wordt binnen de legerplaats tot een brok rauw vlees geslagen. En deze Jezus, dit Lam van God staat nu als geslacht  naar voren om de boekrol te gaan openen. Jezus is de Leeuw, maar Hij opent de boekrol als het Lam. 

 

Als Leeuw overwon Hij, maar als Lam, stemmeloos, zonder klagen en zonder terug te vechten, zet Hij de eindtijd in beweging. Het Lam, dat geslacht is, dat Zijn leven heeft gegeven, dat Lam zorgt dat de eindtijd is begonnen. Toen Jezus de verzoening totaal en compleet aanbracht, werd de boekrol van de eindtijd geopend. En één lam kon niet uitbeelden wat Jezus uiteindelijk zou doen, daar waren twee lammeren voor nodig. Slachten en wegdragen kon één lam niet doen, maar het ultieme Lam van God, onze Jezus Christus deed het wel. Hij leed, liet Zichzelf doden voor jou en mij, maar niet als leeuw, maar als een Lam. Gewillig en zonder tegenspreken. Als Lam, het meest zachtmoeidge dier dat je kunt bedenken. Voor degenen die in Jezus geloven is Hij de meest zachtmoeidige persoon, maar voor Zijn tegenstanders is Hij de meest verscheurende Leeuw. 

 

Gebed: Jezus, Lam van God, U bent zo zachtmoedig tegen al Uw kinderen. U zult nooit verscheuren, degenen die U liefhebben. U zult altijd voor degenen die U zijn gegeven vol zachtmoedigheid en liefde zijn. Dank U wel dat U als Lam geslacht wilde worden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom