Jezus is... Lam

 

"En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht." (Openbaring 5:6a)

 

Jezus is de Overwinnaar als een Leeuw, sterker nog, Hij is de Leeuw uit Juda. Dat zagen we gisteren al, maar als je dan doorleest in Openbaring 5 dan is de tegenstelling compleet. Waar Jezus in vers 5 nog wordt voorgesteld als een Leeuw, volgt in vers 6 een nieuwe voorstelling van Jezus. Hij is dan geen Leeuw, in kracht, overwinning en glorie, maar Hij is dan het Lam!

 

 

 

Dat Jezus het Lam van God was, had Johannes de Doper al gezegd op het moment dat Jezus er aan kwam om Zich te laten dopen door Johannes. Hij zei toen: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Je zou eigenlijk moeten zeggen dat Jezus een dubbel Lam is. Het is duidelijk dat op de Grote Verzoendag het ten diepste om Jezus ging. OVerigens dat gold natuurlijk voor de hele offerdienst. Die dieren zorgden nooit voor vergeving en ook de twee bokken die op de Grote Verzoendag werden geofferd of weggestuurd zorgden nooit voor verzoening. Ze wezen op Jezus, Die uiteindelijk de vervulling was van alle profetische offers.

 

Als Johannes de Doper zegt dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt, dan wijst hij op de bok op de Grote verzoendag die de woestijn in werd gestuurd. Symbolisch werden de zonden van de wereld op zijn kop gelegd en hij werd de woestijn in gestuurd. Bijzonder dat Jezus op dat moment dat Johannes dit zegt, in de woestijn is en daarna in de woestijn veertig dagen verzocht wordt door satan.

 

Maar hier in Openbaring 5 gaat het over de andere bok van de Grote Verzoendag. Want de andere bok moest geslacht worden. De zonde moest buiten de legerplaats worden weggedragen en de zerzoening vond plaats door het bloed, binnen de legerplaats. De hele Grote Verzoendag gaat over Jezus. Hij is dat dubbele Lam! Hij draagt op Golgotha de zonden buiten de legerplaats en Hij wordt binnen de legerplaats tot een brok rauw vlees geslagen. En deze Jezus, dit Lam van God staat nu als geslacht  naar voren om de boekrol te gaan openen. Jezus is de Leeuw, maar Hij opent de boekrol als het Lam. 

 

Als Leeuw overwon Hij, maar als Lam, stemmeloos, zonder klagen en zonder terug te vechten, zet Hij de eindtijd in beweging. Het Lam, dat geslacht is, dat Zijn leven heeft gegeven, dat Lam zorgt dat de eindtijd is begonnen. Toen Jezus de verzoening totaal en compleet aanbracht, werd de boekrol van de eindtijd geopend. En één lam kon niet uitbeelden wat Jezus uiteindelijk zou doen, daar waren twee lammeren voor nodig. Slachten en wegdragen kon één lam niet doen, maar het ultieme Lam van God, onze Jezus Christus deed het wel. Hij leed, liet Zichzelf doden voor jou en mij, maar niet als leeuw, maar als een Lam. Gewillig en zonder tegenspreken. Als Lam, het meest zachtmoeidge dier dat je kunt bedenken. Voor degenen die in Jezus geloven is Hij de meest zachtmoeidige persoon, maar voor Zijn tegenstanders is Hij de meest verscheurende Leeuw. 

 

Gebed: Jezus, Lam van God, U bent zo zachtmoedig tegen al Uw kinderen. U zult nooit verscheuren, degenen die U liefhebben. U zult altijd voor degenen die U zijn gegeven vol zachtmoedigheid en liefde zijn. Dank U wel dat U als Lam geslacht wilde worden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom