Jezus is... de Leeuw van Juda

 

"En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken." (Openbaring 5:5)

 

Als wij om ons heen kijken zien we een wereld die in nood is, maar ook een wereld die bloedt uit duizend wonden en een wereld die kreunt vanwege alle gebrokenheid en alles terreur. Een wereld die op deze manier onmogelijk kan blijven bestaan. En als we elkaar op deze wereld uiteindelijk niet afmaken, dan maken we de natuur zo kapot dat leven op deze aardbol uiteindelijk niet meer mogelijk is. We leven in de eindtijd, dat is wat we dan zeggen. En toch is deze tijd waarin wij leven geen absoluut drama. Het is ook geen tijd die aan het noodlot is overgelaten. 

 

 

 

Als je het boek Openbaring leest, dan is het heftig wat er allemaal voorbij komt. En toch begint Jezus om Johannes aan het begin van de hele eindtijd in hoofdstuk 4 te laten zien dat er Één op de troon zit. En dan volgt hoofdstuk vijf. Johannes ziet een boekrol in de hand van Hem Die op de troon zat. Die boekrol is van binnen en van buiten beschreven. Het is de boekrol met de hele wereldgeschiedenis daarop. Of misschien beter gezegd, het is de boekrol waar alles op staat dat nog moet gebeuren voordat de wereld voorbij zal zijn gegaan. De boekrol van de eindtijd. 

 

Maar dan gaat Johannes huilen, want er blijkt niemand te zijn die deze boekrol kan openen. Niemand is bij machte om de eindtijd in gang te zetten. Want dat is het beeld dat we hier zien. Er is een eindtijd, maar hij kan niet in beweging komen. Eigenlijk ziet Johannes dat Jezus niet kan terugkomen, omdat nog niet alles is gebeurd dat moet gebeuren.

 

En dan zegt één van de ouderlingen tegen Johannes dat hij niet hoeft te huilen. Want er is wel iemand die de boekrol kan openen, er is wel iemand die de eindtijd in beweging kan zetten. Het is de Leeuw uit de stam van Juda, Die overwonnen heeft. Jezus, de Leeuw uit de stam van Juda. Juda werd door Jakob gezegend met de woorden dat hij een leeuwenwelp zou zijn en de scepter van Israël zou van zijn huis niet wijken. En uit deze leeuwenwelp is de Leeuw geboren, Jezus Christus. En Hij heeft als Leeuw overwonnen. Waar satan als een leeuw zich voordoet, daar is Jezus de Leeuw. Waar de wereldgeschiedenis door iets dat lijkt op een leeuw verscheurd lijkt te worden, is Jezus de enige echte Leeuw Die overwonnen heeft. En Hij heeft met Zijn overwinning de eindtijd in beweging gezet en Hij leeft als overwinnende Leeuw. Slangen, monsters of terreurbewegingen, Jezus is als Leeuw onze Overwinnaar! Dat betekent dat het niet uit de hand loopt, al lijkt dat er wel op, maar Jezus is de onoverwinnelijke Leeuw. Hij verscheurde zelfs het graf, Hij verscheurde satan en Hij verscheurde de zonde en alles wat daaruit is voortgekomen. Overwinnaar, Hij is mijn God ik zal Hem eren!

 

Gebed: Jezus, Leeuw uit de stam van Juda, U bent mijn Overwinnaar en ik geloof dat Uw overwinningskracht sterker zal zijn dan wat ook in deze wereld. Ik wil leven in dat vertrouwen dat U Overwinnaar bent, nu een eeuwig!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom