"Eer je vader en je moeder (dat is het eerste gebod met een belofte). (Efeze 6:2)

 Als het gaat over gezagsstructuren dan is dit de tweede die Paulus hier noemt. Eerst noemde hij het huwelijk dat daarmee ook een afspiegeling is van Christus en de gemeente. Je zou bij de laag van gezag de vergelijking kunnen maken tussen God de Vader en de gemeente. Ik vrees dat dit gedeelte uit de Efezebrief en ook het vijfde gebod uit Gods Tien woorden, misschien wel behoord tot de meest misbruikte teksten uit de Bijbel. Daar is het natuurlijk niet voor bedoeld.

 

Paulus noemt op twee verschillende manieren dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. Hij gebruikt het woord 'gehoorzamen' en 'eren'. En in de tijd waarin Paulus leefde en deze brief schreef was het wel normaal dat kinderen hun ouders eerden, ook in niet christelijke gezinnen was dit wel een regel. Het was een teken van verwording op het moment dat dit niet gebeurde. Hiermee zegt Paulus dus eigenlijk voor zijn tijd niets schokkends. Misschien is dit in onze tijd wel veel verder te zoeken dan in de tijd van Paulus. Maar Paulus herinnert bij deze opdracht wel aan de beloning die erbij hoort: "opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde". 

Zoals in het tweede gebod over afgoderij gewezen wordt op het gevaar van leven onder de vloek, benadrukt het vijfde gebod het leven onder de zegen van gehoorzaamheid aan de ouders. Door te gehoorzamen zul je de zegen van een lang en goed leven ervaren. Natuurlijk is dit heel zwart-wit, want als er vervolgens andere zonden zouden zijn, dan leef je als nog onder de vloek. Maar toch vindt Paulus het nodig om ons hier wel aan te herinneren. 

We moeten wel duidelijk zeggen dat ouders deze eer en gehoorzaamheid ook wel waard moeten zijn. Het is niet zo dat kinderen onvoorwaardelijk eer moeten geven, zelfs als ouders tegen Gods Woord ingaan. En daarbij is het ook de vraag tot hoever eer gaat. God moet er in ieder geval altijd boven staan. Ook dat gaat soms heel erg mis. Soms omdat ouders de eer van God opeisen, soms omdat kinderen extreem loyaal en afhankelijk zijn. Beide zijn niet de bedoeling van de woorden van Paulus. En ook als ouders hun rol niet innemen laten ze kinderen ook zien dat ze hun eer niet willen. 

Daarom noemt Paulus er ook in ene adem achteraan dat de vaders hun kinderen niet tot toorn mogen verwekken. De letterlijke vertaling is dat vaders hun kinderen niet mogen irriteren, maar dat ze hen moeten opvoeden bij Gods Woord. Dat is de basis en vanuit deze basis zijn de kinderen dan ook de eer verschuldigd. Eer ook richting God omdat Hij hen geboren liet worden in een gezin waar ze worden opgevoed bij Gods Woord. Het maakt duidelijk dat het ene met het andere heel nauw samenhangt. Eren is het ene, maar de opvoeding heel dichtbij God is het andere. Beide mogen niet ontbreken. En daar ligt de opdracht naar twee kanten. En dan komt er iets in terug van Gods Vaderliefde en onze liefde voor de Vader. 

Gebed: Vader, leer mij vader (of moeder) te zijn zoals U Vader bent. Dan zal het altijd zuiver en goed zijn en leer mij om mijn kinderen dicht bij U en Uw Woord op te voeden. En geef mij geduld om mijn kinderen op een Bijbelse manier eer aan te leren.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu