"Eer je vader en je moeder (dat is het eerste gebod met een belofte). (Efeze 6:2)

 Als het gaat over gezagsstructuren dan is dit de tweede die Paulus hier noemt. Eerst noemde hij het huwelijk dat daarmee ook een afspiegeling is van Christus en de gemeente. Je zou bij de laag van gezag de vergelijking kunnen maken tussen God de Vader en de gemeente. Ik vrees dat dit gedeelte uit de Efezebrief en ook het vijfde gebod uit Gods Tien woorden, misschien wel behoord tot de meest misbruikte teksten uit de Bijbel. Daar is het natuurlijk niet voor bedoeld.

 

Paulus noemt op twee verschillende manieren dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. Hij gebruikt het woord 'gehoorzamen' en 'eren'. En in de tijd waarin Paulus leefde en deze brief schreef was het wel normaal dat kinderen hun ouders eerden, ook in niet christelijke gezinnen was dit wel een regel. Het was een teken van verwording op het moment dat dit niet gebeurde. Hiermee zegt Paulus dus eigenlijk voor zijn tijd niets schokkends. Misschien is dit in onze tijd wel veel verder te zoeken dan in de tijd van Paulus. Maar Paulus herinnert bij deze opdracht wel aan de beloning die erbij hoort: "opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde". 

Zoals in het tweede gebod over afgoderij gewezen wordt op het gevaar van leven onder de vloek, benadrukt het vijfde gebod het leven onder de zegen van gehoorzaamheid aan de ouders. Door te gehoorzamen zul je de zegen van een lang en goed leven ervaren. Natuurlijk is dit heel zwart-wit, want als er vervolgens andere zonden zouden zijn, dan leef je als nog onder de vloek. Maar toch vindt Paulus het nodig om ons hier wel aan te herinneren. 

We moeten wel duidelijk zeggen dat ouders deze eer en gehoorzaamheid ook wel waard moeten zijn. Het is niet zo dat kinderen onvoorwaardelijk eer moeten geven, zelfs als ouders tegen Gods Woord ingaan. En daarbij is het ook de vraag tot hoever eer gaat. God moet er in ieder geval altijd boven staan. Ook dat gaat soms heel erg mis. Soms omdat ouders de eer van God opeisen, soms omdat kinderen extreem loyaal en afhankelijk zijn. Beide zijn niet de bedoeling van de woorden van Paulus. En ook als ouders hun rol niet innemen laten ze kinderen ook zien dat ze hun eer niet willen. 

Daarom noemt Paulus er ook in ene adem achteraan dat de vaders hun kinderen niet tot toorn mogen verwekken. De letterlijke vertaling is dat vaders hun kinderen niet mogen irriteren, maar dat ze hen moeten opvoeden bij Gods Woord. Dat is de basis en vanuit deze basis zijn de kinderen dan ook de eer verschuldigd. Eer ook richting God omdat Hij hen geboren liet worden in een gezin waar ze worden opgevoed bij Gods Woord. Het maakt duidelijk dat het ene met het andere heel nauw samenhangt. Eren is het ene, maar de opvoeding heel dichtbij God is het andere. Beide mogen niet ontbreken. En daar ligt de opdracht naar twee kanten. En dan komt er iets in terug van Gods Vaderliefde en onze liefde voor de Vader. 

Gebed: Vader, leer mij vader (of moeder) te zijn zoals U Vader bent. Dan zal het altijd zuiver en goed zijn en leer mij om mijn kinderen dicht bij U en Uw Woord op te voeden. En geef mij geduld om mijn kinderen op een Bijbelse manier eer aan te leren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu