Jezus is... de Leeuw van Juda

 

"En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken." (Openbaring 5:5)

 

Als wij om ons heen kijken zien we een wereld die in nood is, maar ook een wereld die bloedt uit duizend wonden en een wereld die kreunt vanwege alle gebrokenheid en alles terreur. Een wereld die op deze manier onmogelijk kan blijven bestaan. En als we elkaar op deze wereld uiteindelijk niet afmaken, dan maken we de natuur zo kapot dat leven op deze aardbol uiteindelijk niet meer mogelijk is. We leven in de eindtijd, dat is wat we dan zeggen. En toch is deze tijd waarin wij leven geen absoluut drama. Het is ook geen tijd die aan het noodlot is overgelaten. 

 

 

 

Als je het boek Openbaring leest, dan is het heftig wat er allemaal voorbij komt. En toch begint Jezus om Johannes aan het begin van de hele eindtijd in hoofdstuk 4 te laten zien dat er Één op de troon zit. En dan volgt hoofdstuk vijf. Johannes ziet een boekrol in de hand van Hem Die op de troon zat. Die boekrol is van binnen en van buiten beschreven. Het is de boekrol met de hele wereldgeschiedenis daarop. Of misschien beter gezegd, het is de boekrol waar alles op staat dat nog moet gebeuren voordat de wereld voorbij zal zijn gegaan. De boekrol van de eindtijd. 

 

Maar dan gaat Johannes huilen, want er blijkt niemand te zijn die deze boekrol kan openen. Niemand is bij machte om de eindtijd in gang te zetten. Want dat is het beeld dat we hier zien. Er is een eindtijd, maar hij kan niet in beweging komen. Eigenlijk ziet Johannes dat Jezus niet kan terugkomen, omdat nog niet alles is gebeurd dat moet gebeuren.

 

En dan zegt één van de ouderlingen tegen Johannes dat hij niet hoeft te huilen. Want er is wel iemand die de boekrol kan openen, er is wel iemand die de eindtijd in beweging kan zetten. Het is de Leeuw uit de stam van Juda, Die overwonnen heeft. Jezus, de Leeuw uit de stam van Juda. Juda werd door Jakob gezegend met de woorden dat hij een leeuwenwelp zou zijn en de scepter van Israël zou van zijn huis niet wijken. En uit deze leeuwenwelp is de Leeuw geboren, Jezus Christus. En Hij heeft als Leeuw overwonnen. Waar satan als een leeuw zich voordoet, daar is Jezus de Leeuw. Waar de wereldgeschiedenis door iets dat lijkt op een leeuw verscheurd lijkt te worden, is Jezus de enige echte Leeuw Die overwonnen heeft. En Hij heeft met Zijn overwinning de eindtijd in beweging gezet en Hij leeft als overwinnende Leeuw. Slangen, monsters of terreurbewegingen, Jezus is als Leeuw onze Overwinnaar! Dat betekent dat het niet uit de hand loopt, al lijkt dat er wel op, maar Jezus is de onoverwinnelijke Leeuw. Hij verscheurde zelfs het graf, Hij verscheurde satan en Hij verscheurde de zonde en alles wat daaruit is voortgekomen. Overwinnaar, Hij is mijn God ik zal Hem eren!

 

Gebed: Jezus, Leeuw uit de stam van Juda, U bent mijn Overwinnaar en ik geloof dat Uw overwinningskracht sterker zal zijn dan wat ook in deze wereld. Ik wil leven in dat vertrouwen dat U Overwinnaar bent, nu een eeuwig!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom