"Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." (Efeze 5:32) 

Voordat Paulus naar het einde van zijn brief aan de gemeente van Efeze gaat, komt er nog een onderwerp dat erg belangrijk is. Op drie verschillende niveau's gaat Paulus het nog hebben over gezag. Het is dan opmerkelijk dat hij het niet gaat hebben over gezag in de gemeente. Dat laat hij helemaal buiten zijn brief. Of misschien eindelijk ook helemaal niet, want daarover heeft hij in termen van eenheid wel duidelijk gesproken. Toch is het nodig om het huwelijk nog even ter sprake te brengen, evenals de gezagsverhoudingen in het gezin en binnen het huis. Blijkbaar was dat ook in Efeze van groot belang.

 

Maar over het huwelijk voegt hij er wel een zin aan toe die er echt toe doet. Hij zet het huwelijk helemaal in het licht van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Christus als de Man en de gemeente als Zijn vrouw. En wat Paulus heel duidelijk wil zeggen is dit: Zoals Christus met de gemeente omgaat, zo moet een man met zijn vrouw omgaan. Sterker nog, eigenlijk is het huwelijk het beeld van Christus en de gemeente. En nog sterker: als het huwelijk niet functioneert onder gelovigen, brengt het zelfs het Evangelie schade toe. 

Hoe moet het nu in een christelijk huwelijk zijn? De begintekst van dit gedeelte is natuurlijk een nogal geladen tekst. Vrouwen die hun mannen onderdanig moeten zijn en de man die het hoofd is van de vrouw. Dat past niet in onze seculiere, deels feministische tijd. Het klinkt ook nogal onderdanig en zelfs misschien wel wat vernederend. Sommigen zeggen dan al snel: "Dit zegt Paulus die geen ervaring had met vrouwen." Dat is nog maar de vraag, hij zou zelfs getrouwd geweest kunnen zijn en weduwe zijn geworden, wie zal het zeggen? 

Een andere vraag kan wel helpend zijn: "Op welke manier dienen wij Jezus?" Is dat in slaafse, vernederende onderdanigheid? Het dienen van Jezus is voluit uit liefde en toewijding. Daar zit geen dwang in, daar zit geen vernedering is, daar zit intense liefde en toewijding in. Op die manier heeft God vastgesteld is de vrouw geroepen om haar man lief te hebben. En als het dan op zaken aankomt die misgaan, dan is de man eindverantwoordelijk. 

Aan de andere kant, zegt Paulus, moet de man zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente. Jezus ging tot in de dood voor Zijn gemeente. Toen het er echt om ging, gaf Jezus, uit liefde, Zijn leven voor Zijn gemeente. Het leven van de gemeente stond hoger dan Zijn leven. Op diezelfde manier worden mannen geroepen om hun vrouw lief te hebben en te dienen. En door op deze manier te leven is het getuigenis van het huwelijk ook ten dienste van het Evangelie. 

En ja, dan heeft een man een zeer verantwoordelijke rol gekregen. Niet voor het zwakke vat, maar voor het zwakkere vat. Zowel man als vrouw zijn zwakke vaten, maar de man krijgt van God de taak om beschermend op te treden voor zijn vrouw. Op die manier en niet anders. Dan zou ik als vrouw toch heel dankbaar zijn met zo'n man! 

Gebed: Vader, ik wil mijn huwelijk een afspiegeling laten zijn van Jezus en de gemeente. Laat mijn huwelijksleven een getuigenis zijn in deze wereld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu