Jezus is... jouw Bruidegom

 

"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is." (Openbaring 21:2)

"Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg, in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan." (Openbaring 21:9b en 10)

 

Weet je Wie Jezus is? Deze waarheid die we lezen in Openbaring 21 is misschien wel de mooiste, de meest heerlijke, voor ons het meest verwonderlijke! Al die andere dingen die we al overdacht hebben, raken jou niet zo, zoals deze beschrijving die Johannes geeft van Jezus. Deze beschrijving raakt, als je dat durft toe te laten jouw hart! Want weet je Wie Jezus is? Jezus is jouw Bruidegom!

 

 

 

Hier in Openbaring staat niet zomaar iets. Er zijn van die liedjes die gaan over het nieuwe Jeruzalem en toen ik ooit echt ging lezen wat er hier in Openbaring staat dan heb ik toch wel wat moeite met die liedjes over straten van goud die net doen alsof het over een letterlijke stad gaat. Het gaat hier in Openbaring 21 namelijk niet over een stad van steen. Het gaat hier in Openbaring 21 over de bruid van het Lam! Wie het Lam is, is wel duidelijk in Openbaring, dat is Jezus. En de stad die hier symbolisch neerdaald met de naam Jeruzalem is de bruid van het Lam.

 

Dan begrijp je natuurlijk wel dat dit niet een letterlijke stad kan zijn. Jezus heeft geen stenen stad als bruid, maar Jezus heeft Zijn Kerk als bruid. Of zo je wilt: Jezus heeft jou als gelovige als Zijn bruid. En dan ziet Johannes deze geestelijke stad neerdalen als een sierlijk gemaakte bruid. Heiliging in ons leven maakt ons sierlijk voor onze Bruidegom! Leven in overeenstemming met Gods verlangen heeft tot doel dat we straks echt klaar zijn voor de bruiloft van het Lam en op die bruiloft van het Lam zullen wij geen gasten zijn, daar zullen wij geen toeschouwers zijn, maar daar mag jij de bruid van Jezus zijn. En dat betekent dat Jezus jouw Bruidegom is!

 

En besef je wat dat betekent? Jezus laat Zich niet uithuwelijken, echt niet. Jezus heeft Zijn geliefde bruid gekozen! Jou, Hij heeft jou uitgekozen als Zijn bruid. En die geestelijke stad Jeruzalem is de verzameling van alle gelovigen, de bruid van het Lam.

 

Weet je, Jezus zegt vandaag tegen jou als gelovige: "Jij bent Mijn geliefde!" Hij zegt: "Jij bent degene waar Ik alles voor heb gegeven omdat Ik jou als Mijn bruid wil trouwen. Niet voor een tijdje tot de dood ons scheidt, maar Ik wil je eeuwig tot Bruidegom zijn." Hoe heerlijk is dat, dat Jezus dit zegt tegen jou! Ik zie zo uit naar de dag dat Jezus terugkomt en ik in Zijn armen mag vallen. Jezus is niet alleen een Naam, Hij is niet iets vaags dat wel op aarde is geweest, maar nu geen rol meer speelt. Jij hebt verkering met Jezus en in de hemel zit Jezus te wachten op het moment dat Zijn Vader zegt: "En nu mag Jij trouwen met Jouw bruid!"

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Bruidegom, U hebt mij zo lief dat U mij eeuwig in Uw nabijheid wil en op de meest intieme manier met mij wil omgaan. Ik verlang meer en meer naar U en ik wil sierlijk zijn op de dag van Uw wederkomst.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom