"Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." (Efeze 5:32) 

Voordat Paulus naar het einde van zijn brief aan de gemeente van Efeze gaat, komt er nog een onderwerp dat erg belangrijk is. Op drie verschillende niveau's gaat Paulus het nog hebben over gezag. Het is dan opmerkelijk dat hij het niet gaat hebben over gezag in de gemeente. Dat laat hij helemaal buiten zijn brief. Of misschien eindelijk ook helemaal niet, want daarover heeft hij in termen van eenheid wel duidelijk gesproken. Toch is het nodig om het huwelijk nog even ter sprake te brengen, evenals de gezagsverhoudingen in het gezin en binnen het huis. Blijkbaar was dat ook in Efeze van groot belang.

 

Maar over het huwelijk voegt hij er wel een zin aan toe die er echt toe doet. Hij zet het huwelijk helemaal in het licht van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Christus als de Man en de gemeente als Zijn vrouw. En wat Paulus heel duidelijk wil zeggen is dit: Zoals Christus met de gemeente omgaat, zo moet een man met zijn vrouw omgaan. Sterker nog, eigenlijk is het huwelijk het beeld van Christus en de gemeente. En nog sterker: als het huwelijk niet functioneert onder gelovigen, brengt het zelfs het Evangelie schade toe. 

Hoe moet het nu in een christelijk huwelijk zijn? De begintekst van dit gedeelte is natuurlijk een nogal geladen tekst. Vrouwen die hun mannen onderdanig moeten zijn en de man die het hoofd is van de vrouw. Dat past niet in onze seculiere, deels feministische tijd. Het klinkt ook nogal onderdanig en zelfs misschien wel wat vernederend. Sommigen zeggen dan al snel: "Dit zegt Paulus die geen ervaring had met vrouwen." Dat is nog maar de vraag, hij zou zelfs getrouwd geweest kunnen zijn en weduwe zijn geworden, wie zal het zeggen? 

Een andere vraag kan wel helpend zijn: "Op welke manier dienen wij Jezus?" Is dat in slaafse, vernederende onderdanigheid? Het dienen van Jezus is voluit uit liefde en toewijding. Daar zit geen dwang in, daar zit geen vernedering is, daar zit intense liefde en toewijding in. Op die manier heeft God vastgesteld is de vrouw geroepen om haar man lief te hebben. En als het dan op zaken aankomt die misgaan, dan is de man eindverantwoordelijk. 

Aan de andere kant, zegt Paulus, moet de man zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente. Jezus ging tot in de dood voor Zijn gemeente. Toen het er echt om ging, gaf Jezus, uit liefde, Zijn leven voor Zijn gemeente. Het leven van de gemeente stond hoger dan Zijn leven. Op diezelfde manier worden mannen geroepen om hun vrouw lief te hebben en te dienen. En door op deze manier te leven is het getuigenis van het huwelijk ook ten dienste van het Evangelie. 

En ja, dan heeft een man een zeer verantwoordelijke rol gekregen. Niet voor het zwakke vat, maar voor het zwakkere vat. Zowel man als vrouw zijn zwakke vaten, maar de man krijgt van God de taak om beschermend op te treden voor zijn vrouw. Op die manier en niet anders. Dan zou ik als vrouw toch heel dankbaar zijn met zo'n man! 

Gebed: Vader, ik wil mijn huwelijk een afspiegeling laten zijn van Jezus en de gemeente. Laat mijn huwelijksleven een getuigenis zijn in deze wereld.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu