"en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus." (Efeze 5:19 en 20) 

Na alle praktische opmerkingen die Paulus heeft gedaan over onze levenswandel, zou je kunnen zeggen dat dit niet allemaal even geestelijk was. Tegelijk maakt het ook erg duidelijk dat onze levenswandel, hoe praktisch ook, onderdeel is van het hele geestelijk leven. Ook de genoemde zaken zijn uiteindelijk het gevolg van geestelijk leven en zijn er tegelijk een onderdeel van. En in de tijd waarin we leven moeten we bedenken dat de dagen boos zijn en dat we de kostbare tijd die we hebben, uitkopen. Die boze dagen hebben alles te maken met de machten van de duisternis die zich in het laatste van de dagen manifesteren. En weersta de boze in die dagen. Juist in deze dagen zal satan zich richten op degenen die aan de duisternis ontroofd zijn. Maar er is nog iets.

 

Paulus eindigt dit gedeelte met de oproep die veel geestelijker is, maar die misschien wel zo belangrijk is dat we ook niet zonder kunnen. Paulus roept ons op om te zingen voor de Heere en Hem te loven in ons hart. Dit is iets wat wij wellicht vaak onderschatten. Paulus roept op tot lofprijzing en aanbidding. In de Oude Testament lezen we dat God Zijn troon plaatst op onze lofzangen. Deze teksten staan niet voor niets bij dit gedeelte waar het gaat over onze levenswandel, juist waar wij onze stemmen in lofprijzing verheffen tot God, waar wordt ons hart en onze ziel gericht op God. Juist deze houding maakt ons ook los van een leven in onze oude mens. Want waar wij zingen, krijgt de zonde en satan veel minder kans. 

En tenslotte komt daar nog iets bij: Dank God voortdurend in alles. Danken is niet alleen voor dat wat God ons geeft, maar ook wat we soms niet krijgen. En ik ben er van overtuigd dat hoe beroerd de omstandigheden ook kunnen zijn of hoe boos de dagen ook kunnen zijn, op het moment dat wij ons richten op onze dankbaarheid, als wij ons richten op dat wat God in onze situaties doet en geeft, wij veel minder snel in een negatieve houding terecht komen. Dan zijn we blijvend gericht op God. Zingend en danken verheffen wij ons hart tot de God van ons leven, tot de God Die ons uit de dood omhoog haalde en ons in het leven en ons in het licht van Zijn genade leerde leven. 

En danken kunnen we alleen door Jezus Christus. Hij maakte alle geestelijke zegeningen mogelijk voor ons. En als we deze dingen bij elkaar bedenken, dan is ons hart gericht op God en op Jezus en dan wordt leven uit Christus en je nieuwe mens telkens aantrekken niet zo moeilijk meer. Laten we ons op deze manier telkens richten op God en ga ervaren wat lofprijzing doet met jouw leven. Ga het echt doen, want dit maakt je leven anders en brengt je op een andere toonhoogte dan de muziek van de boze dagen waarin wij leven. 

Gebed: Vader, ik dank U door Jezus Christus voor al Uw zegeningen en zorgen en ik aanbid en ik prijs U om Wie U bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu