"Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken." (Efeze 4:17) 

Paulus sluit nu het gedeelte over de gemeente en de bedieningen in de gemeente af en hij gaat over waar hij eigenlijk in vers 1 al mee begonnen was, met de levenswandel. En eigenlijk is dat heel logisch, want als we door het onderwijs en de toerusting steeds meer toe groeien naar Christus, dan tekent zich dat ook af in onze levenswandel. En dan mogen we de vraag wel stellen hoe onze levenswandel het afgelopen jaar is veranderd door het onderwijs en de toerusting die we hebben gekregen. In hoeverre is onze levenswandel veranderd doordat we meer naar Christus zijn toegeroeid? Of zijn we eigenlijk helemaal niet toegegroeid naar Christus?

 

En het is opmerkelijk hoe Paulus de gemeente uit Efeze nu benadert. Eigenlijk heeft hij het over twee soorten heidenen, heidenen zoals zij zijn en de andere heidenen. Met andere woorden, Paulus noemt ook christenen die Jezus hebben aangenomen nog steeds heidenen. In de aard zijn wij dus niet anders van afkomst dan de anderen die Jezus niet hebben aangenomen. Allebei zijn we van afkomst heidenen. Er zijn maar twee bevolkingsgroepen: Joden en heidenen.  

Maar dat betekent wel dat ons onderscheid niet in onze afkomst ligt. Wij zijn van dezelfde lap gescheurd en het verschil moet dus echt zichtbaar worden in onze levenswandel. Paulus benoemd die levenswandel van de gemeente van Efeze ook heel positief. Het getuigenis van hun levenswandel mag er echt zijn. Ze zijn anders dan de andere heidenen. En het is opmerkelijk dat Paulus het dan niet over religieuze regels heeft. Soms zeggen catechisanten wel eens als ik vraag waarin ze verschillend zijn met hun onkerkelijke buurman: "Wij gaan naar de kerk". Die lijn pakt Paulus hier dus niet op. Hij stelt dat wij, als het goed is anders denken. 

En met dat ik dit schrijf besef ik dat ik me hier eigenlijk heel vaak zorgen over maak. Want denken wij echt anders binnen de gemeente als de andere heidenen? Het kenmerk dat Paulus noemt van de andere heidenen is dat ze in de zinloosheid van hun denken ronddolen. En voor het woord 'zinloosheid' staat het woord dat in de oude Statenvertaling vertaald was met 'ijdelheid' en wat wij nu het beste kunnen vertalen met leegheid. Ze zijn bezig in de leegheid van hun denken. Ze maken zich in hun denken druk over de dingen die uiteindelijk geen waarde hebben. 

Ik krijg nog wel eens het commentaar dat het bij mij in gesprekken altijd ergens over moet gaan. Er zijn zoveel dingen waar wij ons druk over kunnen maken, die echt ijdel, leeg, zinloos zijn. Wat wij nodig hebben is dat wij beginnen om ons denken te richten op de dingen die dus wel zin hebben. Zin voor het Koninkrijk, en zin voor God! Ons verstand is namelijk niet meer verduisterd, maar verlicht door de Heilige Geest, waardoor wij de dingen kunnen zien die er wel echt toe doen. Laten wij ons denken vernieuwen en ons echt richten op de volheid van God en de leegheid achter ons laten. 

Gebed: Vader, mijn gedachten zijn nog zo vaak vol van leegheid en zinloosheid. Wat kan ik me druk maken of dingen die voor U echt geen waarde hebben. Vernieuw mijn denken, leer mij om gericht zijn op die dingen die zinvol zijn en gericht op U en op Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu