Jezus is... niet erkend

 

"Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria, de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem." (Markus 6:3)

 

We hebben het al een keer gehad over Jezus' wijsheid en inzicht en ook over de autoriteit waarmee Hij sprak. Jezus is, nadat Hij het dochtertje van Jaïrus had opgewekt, naar Zijn vaderstad gegaan. Hij was naar Nazareth gegaan om daar in de synagoge te preken. Jezus woonde in Kapernaüm, maar Hij reisde het hele land door. En dan komt Hij in Nazareth en spreekt Hij in de synagoge. En dan moet je eens beginnen met gewoon te lezen wat er dan staat.

 

 

De mensen daar waren versteld van Zijn onderwijs! Het sloeg ook hier in, men vroeg zich af waar Jezus Zijn wijsheid en Zijn krachten vandaan had! Ze hoorden het en ze zagen het! Eigenlijk is het niet veel anders dan nu ook onder ons, waar Jezus met woorden en daden gepreekt wordt, men ziet wat er gebeurt, maar dan... Ze komen tot de conclusie dat dit niet kan kloppen! Jezus, Hij was toch Die timmerman? En dan is het toch niet mogelijk dat Hij deze dingen doet? En als die vragen komen en als die gedachten gaan regeren, dan gaat het mis. Ze nemen aanstoot aan Hem!

 

Weet je, ik geloof dat dit ook bij Jezus hoort: Of je gelooft Hem, of je neemt aanstoot aan Hem. Of je gelooft Hem helemaal, of je gelooft er niets van. En ik vind het echt schokkend wat het gevolg is van het aanstoot nemen: Jezus kon er geen krachten meer doen. Er wordt vaak gezegd dat Jezus overal wonderen kon doen, maar dat is niet waar. Jezus kon geen wonderen doen als er zoveel ongeloof was als in Nazareth. 

 

Jezus is... niet erkend! Dat is wat, als je hier over nadenkt? Jezus krijgt niet de erkenning voor Wie Hij is en wat Hij doet en dan kan Jezus niets meer doen! Zou dat de reden zijn dat de kerk in Nederland niet bloeit? Zou dat de reden zijn dat er zo weinig wonderen in de kerk meer gebeuren? Weet je wat wij al gedaan hebben vanaf de tijd van de Verlichting? We hebben God van Zijn almachtigheid beroofd! Hoe lang is ons al geleerd dat Jezus nu geen wonderen meer doet? Hoeveel kerken vertellen zondag aan zondag dat je een zondaar bent en blijft? En is het dan vreemd dat er niets gebeurd in de kerk?

 

Het is een vraag waard hoevelen er tegenwoordig in de kerk aanstoot nemen aan Jezus, waardoor Zijn krachten niet mogelijk zijn. Dit gaat niet in de eerste plaats om ongelovigen, dit gaat, ook hier in Nazareth, over trouwe bezoekers van de kerkdiensten. En ze geloven niet dat Jezus deze dingen kan doen en ze gaan zich ergeren. Jezus, gekomen om de hele wereld te verzoenen met God en gekomen om Zijn Koninkrijk te verstigen hier op aarde. Zijn woorden en Zijn krachten geven ergernis. Neem dit ook eens voor jezelf mee, want Zijn woorden, dat gaat misschien nog wel, maar Zijn krachten? Geen erkenning betekent dat Jezus niets kan doen, maar Jezus is God en bij Hem zijn alle dingen mogelijk.

 

Gebed: Jezus, ik erken U in alles, in Wie U bent, in wat U zegt en in wat U doet en ik geloof dat U nog steeds dezelfde bent, tot in eeuwigheid.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom