Jezus is... niet erkend

 

"Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria, de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem." (Markus 6:3)

 

We hebben het al een keer gehad over Jezus' wijsheid en inzicht en ook over de autoriteit waarmee Hij sprak. Jezus is, nadat Hij het dochtertje van Jaïrus had opgewekt, naar Zijn vaderstad gegaan. Hij was naar Nazareth gegaan om daar in de synagoge te preken. Jezus woonde in Kapernaüm, maar Hij reisde het hele land door. En dan komt Hij in Nazareth en spreekt Hij in de synagoge. En dan moet je eens beginnen met gewoon te lezen wat er dan staat.

 

 

De mensen daar waren versteld van Zijn onderwijs! Het sloeg ook hier in, men vroeg zich af waar Jezus Zijn wijsheid en Zijn krachten vandaan had! Ze hoorden het en ze zagen het! Eigenlijk is het niet veel anders dan nu ook onder ons, waar Jezus met woorden en daden gepreekt wordt, men ziet wat er gebeurt, maar dan... Ze komen tot de conclusie dat dit niet kan kloppen! Jezus, Hij was toch Die timmerman? En dan is het toch niet mogelijk dat Hij deze dingen doet? En als die vragen komen en als die gedachten gaan regeren, dan gaat het mis. Ze nemen aanstoot aan Hem!

 

Weet je, ik geloof dat dit ook bij Jezus hoort: Of je gelooft Hem, of je neemt aanstoot aan Hem. Of je gelooft Hem helemaal, of je gelooft er niets van. En ik vind het echt schokkend wat het gevolg is van het aanstoot nemen: Jezus kon er geen krachten meer doen. Er wordt vaak gezegd dat Jezus overal wonderen kon doen, maar dat is niet waar. Jezus kon geen wonderen doen als er zoveel ongeloof was als in Nazareth. 

 

Jezus is... niet erkend! Dat is wat, als je hier over nadenkt? Jezus krijgt niet de erkenning voor Wie Hij is en wat Hij doet en dan kan Jezus niets meer doen! Zou dat de reden zijn dat de kerk in Nederland niet bloeit? Zou dat de reden zijn dat er zo weinig wonderen in de kerk meer gebeuren? Weet je wat wij al gedaan hebben vanaf de tijd van de Verlichting? We hebben God van Zijn almachtigheid beroofd! Hoe lang is ons al geleerd dat Jezus nu geen wonderen meer doet? Hoeveel kerken vertellen zondag aan zondag dat je een zondaar bent en blijft? En is het dan vreemd dat er niets gebeurd in de kerk?

 

Het is een vraag waard hoevelen er tegenwoordig in de kerk aanstoot nemen aan Jezus, waardoor Zijn krachten niet mogelijk zijn. Dit gaat niet in de eerste plaats om ongelovigen, dit gaat, ook hier in Nazareth, over trouwe bezoekers van de kerkdiensten. En ze geloven niet dat Jezus deze dingen kan doen en ze gaan zich ergeren. Jezus, gekomen om de hele wereld te verzoenen met God en gekomen om Zijn Koninkrijk te verstigen hier op aarde. Zijn woorden en Zijn krachten geven ergernis. Neem dit ook eens voor jezelf mee, want Zijn woorden, dat gaat misschien nog wel, maar Zijn krachten? Geen erkenning betekent dat Jezus niets kan doen, maar Jezus is God en bij Hem zijn alle dingen mogelijk.

 

Gebed: Jezus, ik erken U in alles, in Wie U bent, in wat U zegt en in wat U doet en ik geloof dat U nog steeds dezelfde bent, tot in eeuwigheid.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom