Jezus is... sterker dan de dood

 

"En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je) sta op." (Markus 5:41)

 

Er is al heel veel wat ik heb meegemaakt aan wonderen van God. Ik heb rugwervels voelen genezen, ik heb meegemaakt dat botgroei begon, terwijl de artsen de hoop al hadden opgegeven, chronische hoofdpijn zien verdwijnen en zo nog veel meer. En is dat spectaculair? Nee, dat is niets anders dan gewoon manifestatie van Gods Koninkrijk! Dit is een werkelijkheid die er is, omdat Jezus dat heeft verdiend. Maar dit wat er in dit gedeelte gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. En ik geloof, dat als Jezus zegt in Johannes 14:12 dat wij dezelfde dingen zullen doen als Jezus, dat ook dit wonder wat hier gebeurt nog steeds mogelijk is.

 

 

Jezus heeft niet alleen macht over demonen en over ziekte, Jezus heeft niet alleen macht over de natuur, maar Jezus macht sterkt nog veel verder. En om het maar gelijk duidelijk te maken dat Jezus de macht heeft, doet Hij dit wonder bij het dochtertje van Jaïrus en later ook nog bij de jongeling in Naïn en bij Lazarus, terwijl Hij de dood nog niet heeft overwonnen.

 

En weet je wat opvalt bij Jezus? Jezus lijkt helemaal geen haast te hebben. Jezus laat Zich blijkbaar gewoon ophouden. Ik weet niet wat jij zou doen als er iemand naar je toe komt met de boodschap dat er iemand op sterven ligt en diegene vraagt om een wonder? Maar treuzelen hoort dan niet bij de opties. Maar Jezus laat Zich tegenhouden door een bloedvloeiende vrouw. Was het dan zo nodig dat Jezus nog even ging uitzoeken wie Hem had aangeraakt? En later bij de dood van Lazarus, was het nodig om niet gelijk te gaan? Wat is dit van Jezus?

 

Ik geloof dat dit maar één doel had: Hij wilde Zijn macht tonen. Niet om er mee te pronken, maar om te laten zien Wie Hij werkelijk was! En dan komt Hij te laat en dan is dit meisje gestorven en dan zegt Jezus doodleuk: "Ze slaapt!". Overigens zegt Hij dat bij Lazarus ook! Voor Jezus is de dood niet meer dan een slaap. Jezus maakt duidelijk dat de dood dus niet blijven is. Hij laat zien dat de dood een tijdelijke fase is!

 

En dan laat Jezus Zijn macht zien! Hij laat het meisje, met één bevel opstaan. Ik heb al wat preken gehoord over deze geschiedenis en omdat velen er niet mee overweg kunnen wordt er dan maar van gemaakt dat Jezus geestelijk doden kan opwekken. Nou, ik zeg je, Jezus laat hier zien dat Hij lichamelijk doden kan opwekken. De dood, als grootste en laatste vijand is in de ogen van Jezus niet veel meer dan Klaas Vaak! De dood is niet veel meer gewoon een slaap waar je iemand uit wakker roept. Tenminste, voor Jezus gold dat, want Hij is het Leven en waar Hij spreekt moet zelfs de dood wijken. Zelfs als wij moeten sterven, dan hoeft Jezus nu of straks maar één woord te spreken en wij zullen opstaan. Dat is Jezus, Hij is het Leven Zelf en daar moet de dood voor vluchten.

 

Gebed: Jezus, U bent het Leven en de dood heeft niet het laatste woord, zelfs voordat er verzoening was, liet U al zien dat U alle macht hebt over leven en over dood. Dank U wel dat ik straks alleen maar zal slapen en dat U mij wakker zult roepen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom