Jezus is... sterker dan de dood

 

"En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je) sta op." (Markus 5:41)

 

Er is al heel veel wat ik heb meegemaakt aan wonderen van God. Ik heb rugwervels voelen genezen, ik heb meegemaakt dat botgroei begon, terwijl de artsen de hoop al hadden opgegeven, chronische hoofdpijn zien verdwijnen en zo nog veel meer. En is dat spectaculair? Nee, dat is niets anders dan gewoon manifestatie van Gods Koninkrijk! Dit is een werkelijkheid die er is, omdat Jezus dat heeft verdiend. Maar dit wat er in dit gedeelte gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. En ik geloof, dat als Jezus zegt in Johannes 14:12 dat wij dezelfde dingen zullen doen als Jezus, dat ook dit wonder wat hier gebeurt nog steeds mogelijk is.

 

 

Jezus heeft niet alleen macht over demonen en over ziekte, Jezus heeft niet alleen macht over de natuur, maar Jezus macht sterkt nog veel verder. En om het maar gelijk duidelijk te maken dat Jezus de macht heeft, doet Hij dit wonder bij het dochtertje van Jaïrus en later ook nog bij de jongeling in Naïn en bij Lazarus, terwijl Hij de dood nog niet heeft overwonnen.

 

En weet je wat opvalt bij Jezus? Jezus lijkt helemaal geen haast te hebben. Jezus laat Zich blijkbaar gewoon ophouden. Ik weet niet wat jij zou doen als er iemand naar je toe komt met de boodschap dat er iemand op sterven ligt en diegene vraagt om een wonder? Maar treuzelen hoort dan niet bij de opties. Maar Jezus laat Zich tegenhouden door een bloedvloeiende vrouw. Was het dan zo nodig dat Jezus nog even ging uitzoeken wie Hem had aangeraakt? En later bij de dood van Lazarus, was het nodig om niet gelijk te gaan? Wat is dit van Jezus?

 

Ik geloof dat dit maar één doel had: Hij wilde Zijn macht tonen. Niet om er mee te pronken, maar om te laten zien Wie Hij werkelijk was! En dan komt Hij te laat en dan is dit meisje gestorven en dan zegt Jezus doodleuk: "Ze slaapt!". Overigens zegt Hij dat bij Lazarus ook! Voor Jezus is de dood niet meer dan een slaap. Jezus maakt duidelijk dat de dood dus niet blijven is. Hij laat zien dat de dood een tijdelijke fase is!

 

En dan laat Jezus Zijn macht zien! Hij laat het meisje, met één bevel opstaan. Ik heb al wat preken gehoord over deze geschiedenis en omdat velen er niet mee overweg kunnen wordt er dan maar van gemaakt dat Jezus geestelijk doden kan opwekken. Nou, ik zeg je, Jezus laat hier zien dat Hij lichamelijk doden kan opwekken. De dood, als grootste en laatste vijand is in de ogen van Jezus niet veel meer dan Klaas Vaak! De dood is niet veel meer gewoon een slaap waar je iemand uit wakker roept. Tenminste, voor Jezus gold dat, want Hij is het Leven en waar Hij spreekt moet zelfs de dood wijken. Zelfs als wij moeten sterven, dan hoeft Jezus nu of straks maar één woord te spreken en wij zullen opstaan. Dat is Jezus, Hij is het Leven Zelf en daar moet de dood voor vluchten.

 

Gebed: Jezus, U bent het Leven en de dood heeft niet het laatste woord, zelfs voordat er verzoening was, liet U al zien dat U alle macht hebt over leven en over dood. Dank U wel dat ik straks alleen maar zal slapen en dat U mij wakker zult roepen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom