Jezus is... all in control

 

 

"En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (Markus 4:41)

 

Het zou je als ervaren vissers maar gebeuren dat je een storm over je heen krijgt die je niet meer kunt hanteren. Jezus had de discipelen de opdracht gegeven om naar het land van de Gadarenen te varen. Niet bepaald het gebied waar Jezus meestal Zijn werk deed. Maar Jezus vroeg het hen en dus hebben ze geluisterd en zijn ze gegaan. Overigens gingen de meeste vissers niet zover van het land. Ze hielden meestal de controle door het land in zicht het houden. Maar nu moesten de discipelen het meer over. En op het meer kon het behoorlijk spoken.

 

 

 

 

Maar dat zal nu toch wel meevallen? Ze hebben Jezus aan boord, dus wat kan hen eigenlijk overkomen? Met Jezus aan boord moet het toch wel goedkomen? Dat zou je wel denken. En dan zijn ze nog maar net onderweg en dan begint de ellende. Er steekt een stormwind op die hun voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het woord in het Grieks 'lailaps' geeft aan dat het hier over meer dan een storm gaat. Het is een orkaan van wind. En wat doet dan Jezus?

 

Jezus doet dus helemaal niets, sterker nog, Hij ligt gewoon te slapen op het achterdek. Jezus sliep! En dat terwijl ze in grote nood zijn. Jezus, hoe kunt U dat nu doen? Dit gaat toch helemaal verkeerd? Ik weet niet hoe Jezus in jouw leven soms afwezig lijkt te zijn, maar dat het helemaal mis dreigt te gaan zul je vast wel herkennen. En toen ik aan deze overdenking begon dacht ik hem als titel 'Jezus is... Heerser over de natuur', maar tijdens het schrijven kwam ik er achter dat het hier veel meer er om gaat dat Jezus alles onder controle heeft.

 

Wat er gebeurt is niet iets dat zomaar gebeurt. Als Jezus dan uiteindelijk wakker wordt gemaakt dan blijkt dat Jezus maar één bevel hoeft te geven en dat storm gaat liggen. Jezus is Heerser over de natuur. Dat zou je zeggen, maar het is meer dan de natuur. Jezus is onderweg om in het land van de Gadarenen een man te bevrijden van een legioen demonen. Dat was Jezus' doel! En wat is dan deze storm? Dat is niet een storm die we moeten zien als een gewone storm. Het is een storm vol met duistere machten die er alles aan deden dat Jezus de overkant niet zou bereiken. Want die duistere machten wisten het: Als Jezus de overkant haalt, zit ons spel er op. 

 

Er is heel wat geestelijke strijd dat ons soms laat vastlopen in ons leven. Strijd die er voor zorgt dat wij ons doel niet kunnen bereiken en je wordt er soms radeloos van. Maar weet je Wie Jezus is? Hij is all in control! Jezus heeft de controle en in Zijn Naam is ook de controle over elke macht en kracht die ons van onze bestemming probeert af te houden. Jezus, Hij heeft de complete controle en als Hij opstaat, moet elke macht en kracht zwijgen!

 

Gebed: Jezus, U hebt alles onder controle! Jezus, waar U bent, moet alles zwijgen wat Uw doel in de weg staat. U staat op, bestraft elke macht en kracht, zodat U Uw doel zult bereiken. In mijn leven en in dat van al die anderen die U op mijn pad brengt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom