Jezus is... all in control

 

 

"En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (Markus 4:41)

 

Het zou je als ervaren vissers maar gebeuren dat je een storm over je heen krijgt die je niet meer kunt hanteren. Jezus had de discipelen de opdracht gegeven om naar het land van de Gadarenen te varen. Niet bepaald het gebied waar Jezus meestal Zijn werk deed. Maar Jezus vroeg het hen en dus hebben ze geluisterd en zijn ze gegaan. Overigens gingen de meeste vissers niet zover van het land. Ze hielden meestal de controle door het land in zicht het houden. Maar nu moesten de discipelen het meer over. En op het meer kon het behoorlijk spoken.

 

 

 

 

Maar dat zal nu toch wel meevallen? Ze hebben Jezus aan boord, dus wat kan hen eigenlijk overkomen? Met Jezus aan boord moet het toch wel goedkomen? Dat zou je wel denken. En dan zijn ze nog maar net onderweg en dan begint de ellende. Er steekt een stormwind op die hun voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het woord in het Grieks 'lailaps' geeft aan dat het hier over meer dan een storm gaat. Het is een orkaan van wind. En wat doet dan Jezus?

 

Jezus doet dus helemaal niets, sterker nog, Hij ligt gewoon te slapen op het achterdek. Jezus sliep! En dat terwijl ze in grote nood zijn. Jezus, hoe kunt U dat nu doen? Dit gaat toch helemaal verkeerd? Ik weet niet hoe Jezus in jouw leven soms afwezig lijkt te zijn, maar dat het helemaal mis dreigt te gaan zul je vast wel herkennen. En toen ik aan deze overdenking begon dacht ik hem als titel 'Jezus is... Heerser over de natuur', maar tijdens het schrijven kwam ik er achter dat het hier veel meer er om gaat dat Jezus alles onder controle heeft.

 

Wat er gebeurt is niet iets dat zomaar gebeurt. Als Jezus dan uiteindelijk wakker wordt gemaakt dan blijkt dat Jezus maar één bevel hoeft te geven en dat storm gaat liggen. Jezus is Heerser over de natuur. Dat zou je zeggen, maar het is meer dan de natuur. Jezus is onderweg om in het land van de Gadarenen een man te bevrijden van een legioen demonen. Dat was Jezus' doel! En wat is dan deze storm? Dat is niet een storm die we moeten zien als een gewone storm. Het is een storm vol met duistere machten die er alles aan deden dat Jezus de overkant niet zou bereiken. Want die duistere machten wisten het: Als Jezus de overkant haalt, zit ons spel er op. 

 

Er is heel wat geestelijke strijd dat ons soms laat vastlopen in ons leven. Strijd die er voor zorgt dat wij ons doel niet kunnen bereiken en je wordt er soms radeloos van. Maar weet je Wie Jezus is? Hij is all in control! Jezus heeft de controle en in Zijn Naam is ook de controle over elke macht en kracht die ons van onze bestemming probeert af te houden. Jezus, Hij heeft de complete controle en als Hij opstaat, moet elke macht en kracht zwijgen!

 

Gebed: Jezus, U hebt alles onder controle! Jezus, waar U bent, moet alles zwijgen wat Uw doel in de weg staat. U staat op, bestraft elke macht en kracht, zodat U Uw doel zult bereiken. In mijn leven en in dat van al die anderen die U op mijn pad brengt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom