Jezus is... Meesterverteller

 

"En Hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen: Luister!" (Markus 4:2 en 3a)

 

Weet je wat Jezus diepste verlangen was, naast dat Hij gekomen is om te herstellen wat wij kapotmaakten? Het was Zijn verlangen dat de boodschap van het Koninkrijk echt over zou komen. Best bijzonder eigenlijk dat het Evangelie van het Koninkrijk in onze tijd zo is ondergesneeuwd, terwijl Jezus er heel veel over gezegd heeft en wij in de kerk ons zijn gaan blindstaren op alleen de verzoening. Jezus was er altijd op uit om uit te leggen wat Hij kwam doen, maar ook hoe het Koninkrijk functioneert en wat het Evangelie van het Koninkrijk eigenlijk is. En het is bijzonder hoe Hij dat doet.

 

 

Als Jezus eigenlijk nog maar net met Zijn onderwijs is begonnen, dan komen we deze tekst als tegen. Jezus deed het doordat Hij verhalen vertelde. Hij vertelde verhalen die een lijn trokken naar de boodschap die Hij wilde overbrengen, Hij gebruikte doorlopend beelden die Zijn boodschap zouden ondersteunen. Gelijkenissen noemt de Bijbel deze verhalen. Maar eigenlijk zijn het gewoon alledaagse verhalen.

 

Ik geloof dat Jezus een intens gevoelsmens was en een kenmerk van gevoelsmensen is dat ze in plaatjes denken. Jezus kan van elk beeld een boodschap maken. Je moet dus wel goed luisteren naar de boodschap in het verhaal, maar het bijzondere er aan is dat als je de volgende keer datzelfde beeld ziet, dat de boodschap ook weer terugkomt.

 

Vorig jaar ben ik al eens diep ingegaan op de gelijkenis van de zaaier, die Jezus hier wil gaan vertellen. Nu ga ik er verder niet op in, maar wordt er eens van bewust hoe Jezus Zijn onderwijs overbracht. En leer ook eens in al die gelijkenissen dat er vaak meerdere lagen zitten. Ooit preekte ik over de Barmhartige Samaritaan en velen leggen dan uit: Jezus wil hiermee zeggen dat je goed moet doen aan je naaste. Ja, dat is een boodschap. Maar de andere boodschap is dat Jeruzalem beeld is van de hemel, Jericho is beeld van de vervloekte aarde. En de reiziger ging vanuit Jeruzalem naar Jericho. Het is het beeld van onze val in Adam. En dan komt de Barmhartige Samaritaan voorbij. Hij was niet één van hen. Hij hoorde niet bij het volk, maar hij gaf de hulp die nodig was. Jezus kwam ook van een andere kant. Het gaat daar over ons en Jezus.

Zie je hoeveel inhoud Jezus in Zijn verhalen legt? En ik merk dat als ik soms verhalen schrijf met een diepere inhoud, gelijkenissen naar aanleiding van een onderwerp uit de Bijbel, dat het vaak veel beter overkomt, dan een heleboel theologie. Iedereen snapte de verhalen van Jezus. Soms hadden ze uitleg nodig, maar de verhalen op zichzelf waren voor iedereen te begrijpen.

Jezus wilde dat wij echt zouden begrijpen waar het om ging. Niet alleen dat Hij gekomen was voor de zonden van de wereld, maar elk detail van Zijn komst, van Zijn Koninkrijk en van Zijn Vader, Hij wil dat wij dat leren, weten en kennen. Jezus is een meesterverteller met echt een boodschap. Twee dingen voor nu: lees eens dieper door op de gelijkenissen en oefen jezelf erin om beelden die je ziet te gebruiken om Gods boodschap in te verwerken.

 

Gebed: Jezus, U bent zo'n bijzondere verteller, U wil zo graag elk detail aan ons bekend maken. Leer mij op Uw manier te vertellen aan de mensen die ik nu ontmoet en leer mij dieper te lezen in Uw verhalen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom