Jezus is... Heer van de rust

 

"Daarom, de Zoon van de mensen is Heere, óók van de sabbat" (Markus 2:28)

 

Er zijn van die punten waarover altijd discussie is en altijd discussie zal blijven. En zeker als het om wettische discussie gaat zal het altijd onrust geven als je daar tegenin gaat. Geldt er dan niets meer van de wet? Jawel, dat is het punt ook helemaal niet, maar het is de vraag met welke intentie je dingen doet. En zodra je een regel gaat gebruiken om er iets mee te verdienen bij God, komen er ook altijd menselijke regels bij, die God in ieder geval niet zo heeft bedoeld. En dat speelt ook bij de sabbat. 

 

 

 

Het aantal keren dat ik van jongeren vragen heb gekregen op welke manier de zondag ingevuld zou moeten worden en wat er wel mag en wat er niet mag, dat is niet meer te tellen. En het aantal regels die ik in de Bijbel nergens terug kan vinden rond de zondag zijn ook al niet meer te tellen. Laatst las ik in een blad dat in de Reformatorische hoek nogal behoorlijk gelezen wordt en enquette over wat kinderen op zondag niet mogen lezen. Dan blijkt er een heel hoog percentage te zijn dat op zondag geen stripboeken mag lezen en ook een hoog percentage dat kinderen alleen geestelijke boeken laat lezen op zondag. Wellicht zijn mijn pubers dan wat minder gewillig, maar ik zou het nog niet eens voor elkaar kunnen krijgen, vrees ik.

 

En Jezus, Die plukt gewoon aren op de sabbat! Verschrikkelijk, dat was verboden door de Farizeeën, want dat was werken. Het was helemaal geen werken, maar er was een wet bij bedacht om te voorkomen dat de echte wet van de sabbat ontheiligd zou worden. En dan begint Jezus iets duidelijk te maken. Het gaat niet om de regel, maar het gaat om dat wat er achter zit. 

 

Mocht David van de toonbroden eten in de tabernakel? Nee, natuurlijk niet, Gods heiligheid had hem op dat moment zo kunnen straffen. En toch keurde God het niet af toen David daarvan at toen hij achtervolgd werd en eten nodig had. Regels zijn er bij God niet om de regel. En dit geldt zeker bij de eerste 4 geboden waar het om God gaat.

 

En als het dan over de sabbat gaat, dan zegt Jezus: Ik ben Heer, ook over de sabbat. Jezus staat vooral, als God, boven elke wet. Hij is de Auteur van de grondwet van het Koninkrijk. En God heeft de sabbat gegeven aan de mensen. De sabbat was na de schepping geen regel, maar een gave aan de mensen om te mogen rusten. Jezus is de Heer van de rust! Hij is Heer over jouw drukke agenda, niet om hem in te perken, of om er wat van te vinden, maar omdat Hij in jouw agenda rustmoment wil! Rust om met Hem te wandelen. Daar gaf God een hele dag voor in de week. Maar de gedachte er achter was een veel grotere gedachte. Zonder rust zouden wij het èn niet volhouden, èn we zouden God niet spreken en Hij ons niet meer. Jezus is Heer van de rust! Hij geeft die zevende dag van de week aan ons, zodat wij rusten en tijd hebben om met elkaar van Hem te genieten.

 

Gebed: Jezus, U bent Heer van elk rustmoment in mijn leven. U wilt zelfs dat ik rust neem en dat ik niet blijf rennen. Dank U wel dat U mijn rust bent!!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom