Jezus is... Heer van de rust

 

"Daarom, de Zoon van de mensen is Heere, óók van de sabbat" (Markus 2:28)

 

Er zijn van die punten waarover altijd discussie is en altijd discussie zal blijven. En zeker als het om wettische discussie gaat zal het altijd onrust geven als je daar tegenin gaat. Geldt er dan niets meer van de wet? Jawel, dat is het punt ook helemaal niet, maar het is de vraag met welke intentie je dingen doet. En zodra je een regel gaat gebruiken om er iets mee te verdienen bij God, komen er ook altijd menselijke regels bij, die God in ieder geval niet zo heeft bedoeld. En dat speelt ook bij de sabbat. 

 

 

 

Het aantal keren dat ik van jongeren vragen heb gekregen op welke manier de zondag ingevuld zou moeten worden en wat er wel mag en wat er niet mag, dat is niet meer te tellen. En het aantal regels die ik in de Bijbel nergens terug kan vinden rond de zondag zijn ook al niet meer te tellen. Laatst las ik in een blad dat in de Reformatorische hoek nogal behoorlijk gelezen wordt en enquette over wat kinderen op zondag niet mogen lezen. Dan blijkt er een heel hoog percentage te zijn dat op zondag geen stripboeken mag lezen en ook een hoog percentage dat kinderen alleen geestelijke boeken laat lezen op zondag. Wellicht zijn mijn pubers dan wat minder gewillig, maar ik zou het nog niet eens voor elkaar kunnen krijgen, vrees ik.

 

En Jezus, Die plukt gewoon aren op de sabbat! Verschrikkelijk, dat was verboden door de Farizeeën, want dat was werken. Het was helemaal geen werken, maar er was een wet bij bedacht om te voorkomen dat de echte wet van de sabbat ontheiligd zou worden. En dan begint Jezus iets duidelijk te maken. Het gaat niet om de regel, maar het gaat om dat wat er achter zit. 

 

Mocht David van de toonbroden eten in de tabernakel? Nee, natuurlijk niet, Gods heiligheid had hem op dat moment zo kunnen straffen. En toch keurde God het niet af toen David daarvan at toen hij achtervolgd werd en eten nodig had. Regels zijn er bij God niet om de regel. En dit geldt zeker bij de eerste 4 geboden waar het om God gaat.

 

En als het dan over de sabbat gaat, dan zegt Jezus: Ik ben Heer, ook over de sabbat. Jezus staat vooral, als God, boven elke wet. Hij is de Auteur van de grondwet van het Koninkrijk. En God heeft de sabbat gegeven aan de mensen. De sabbat was na de schepping geen regel, maar een gave aan de mensen om te mogen rusten. Jezus is de Heer van de rust! Hij is Heer over jouw drukke agenda, niet om hem in te perken, of om er wat van te vinden, maar omdat Hij in jouw agenda rustmoment wil! Rust om met Hem te wandelen. Daar gaf God een hele dag voor in de week. Maar de gedachte er achter was een veel grotere gedachte. Zonder rust zouden wij het èn niet volhouden, èn we zouden God niet spreken en Hij ons niet meer. Jezus is Heer van de rust! Hij geeft die zevende dag van de week aan ons, zodat wij rusten en tijd hebben om met elkaar van Hem te genieten.

 

Gebed: Jezus, U bent Heer van elk rustmoment in mijn leven. U wilt zelfs dat ik rust neem en dat ik niet blijf rennen. Dank U wel dat U mijn rust bent!!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom