Jezus is... vriend van tollenaren en zondaren

 

"En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?" (Markus 2:16)

 

Wat een vraag over Jezus aan de discipelen. De Farizeeën en de schriftgeleerden vragen aan de discipelen waarom Jezus eet met de tollenaren en de zondaren. Een nogal vreemde vraag. Met wie zou Jezus anders moeten eten dan? Zijn er ook nog andere mensen op de aarde dan zondaren? Oh nee, zo bedoelden ze dat natuurlijk niet, want onder die zondaren vielen natuurlijk niet de Farizeeën en de schriftgeleerden, zij waren al wel bijna volmaakt. En Jezus, Hij identificeert Zich met tollenaren en met zondaren, daarom eet Hij met hen. Hij wil één zijn met hen waarvoor Hij is gekomen.

 

 

Ja, dit moet je even laten landen. Jezus identificeerde Zich met degenen waar Hij voor was gekomen. Daaraan maakte Hij Zichzelf gelijk. Als Jezus Zich niet mag identificeren met jou, dan ben je te goed voor Hem. Dat is een heftige conclusie als je hier goed over nadenkt. Maar uit alles blijkt dat Jezus niet was gekomen voor zelfvoldane, van godsdienst overlopende figuren als Farizeeën en schriftgeleerden. Ze hadden Hem wel nodig, maar ze wezen Hem af en uiteindelijk kwam Hij daarom niet voor hen, maar voor degenen met Wie Hij Zich mocht identificeren. Met zondaren dus.

 

Jezus komt op een gegeven moment langs een tolhuisje. Dat was zo'n huisje waar je als een rechtgeaarde Jood liever niet langs kwam. In zo'n huisje zat een NSB-er van de versie 30 na Christus. Een tollenaar was meestal een Jood die samenwerkte met de vijand en voor de vijand tol inde. Zo iemand wilde je als rechtzinnige Jood niet mee te maken hebben. Met iedereen wilde je omgaan, maar niet met zo iemand. En nu, wat doet nota bene Jezus? Hij stopt bij dat tolhuisje, kijkt Levi aan en zegt: "Volg Mij". Is het Jezus nu helemaal in Zijn bol geslagen? Een tollenaar die Jezus roept om een discipel van Hem te worden. Een discipel van rabbi Jezus die een tollenaar is, kun je het nog gekker bedenken?

 

En toch doet Jezus dit. Hij, de rabbi bij uitstek kiest discipelen die in de maatschappij niet meetelden en om het nog gekker te maken gaat Hij ook nog aan tafel liggen bij die tollenaar en tot overmaat van ramp komen er ook nog een stel van de grootste zondaren bij liggen. Met deze Jezus wil je toch niet te maken hebben?

 

En toch is juist dit Jezus: Hij is gekomen voor zondaren, voor doodzieke zondaren die een zielsarts nodig hebben. Dat is Zijn bestemming, dat is Zijn doel. Als je te slecht bent om geaccepteerd te worden door de wereld, dan komt Jezus voorbij en Hij zegt: "Jij moet Mijn discipel zijn." En juist die mensen die echt zondaar zijn, die reinigt Hij en vormt Hij naar Zijn beeld, omdat die zelfvoldane, godsdienstige figuren niet eens op Jezus willen gaan lijken. Jezus is vriend van tollenaren en zondaren zodat iedereen Zijn redding kan ontvangen. En hoe slecht je het ook doet, juist dan is Jezus beschikbaar voor jou!

 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U mij niet afwees, maar aanvaarde zoals ik was om mij te maken zoals U wilde. Leer mij ook op die manier naar mijn naaste te kijken, zodat ik ook een vriend mag zijn voor hen die geen bestaansrecht meer hebben.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom