Jezus is... vriend van tollenaren en zondaren

 

"En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?" (Markus 2:16)

 

Wat een vraag over Jezus aan de discipelen. De Farizeeën en de schriftgeleerden vragen aan de discipelen waarom Jezus eet met de tollenaren en de zondaren. Een nogal vreemde vraag. Met wie zou Jezus anders moeten eten dan? Zijn er ook nog andere mensen op de aarde dan zondaren? Oh nee, zo bedoelden ze dat natuurlijk niet, want onder die zondaren vielen natuurlijk niet de Farizeeën en de schriftgeleerden, zij waren al wel bijna volmaakt. En Jezus, Hij identificeert Zich met tollenaren en met zondaren, daarom eet Hij met hen. Hij wil één zijn met hen waarvoor Hij is gekomen.

 

 

Ja, dit moet je even laten landen. Jezus identificeerde Zich met degenen waar Hij voor was gekomen. Daaraan maakte Hij Zichzelf gelijk. Als Jezus Zich niet mag identificeren met jou, dan ben je te goed voor Hem. Dat is een heftige conclusie als je hier goed over nadenkt. Maar uit alles blijkt dat Jezus niet was gekomen voor zelfvoldane, van godsdienst overlopende figuren als Farizeeën en schriftgeleerden. Ze hadden Hem wel nodig, maar ze wezen Hem af en uiteindelijk kwam Hij daarom niet voor hen, maar voor degenen met Wie Hij Zich mocht identificeren. Met zondaren dus.

 

Jezus komt op een gegeven moment langs een tolhuisje. Dat was zo'n huisje waar je als een rechtgeaarde Jood liever niet langs kwam. In zo'n huisje zat een NSB-er van de versie 30 na Christus. Een tollenaar was meestal een Jood die samenwerkte met de vijand en voor de vijand tol inde. Zo iemand wilde je als rechtzinnige Jood niet mee te maken hebben. Met iedereen wilde je omgaan, maar niet met zo iemand. En nu, wat doet nota bene Jezus? Hij stopt bij dat tolhuisje, kijkt Levi aan en zegt: "Volg Mij". Is het Jezus nu helemaal in Zijn bol geslagen? Een tollenaar die Jezus roept om een discipel van Hem te worden. Een discipel van rabbi Jezus die een tollenaar is, kun je het nog gekker bedenken?

 

En toch doet Jezus dit. Hij, de rabbi bij uitstek kiest discipelen die in de maatschappij niet meetelden en om het nog gekker te maken gaat Hij ook nog aan tafel liggen bij die tollenaar en tot overmaat van ramp komen er ook nog een stel van de grootste zondaren bij liggen. Met deze Jezus wil je toch niet te maken hebben?

 

En toch is juist dit Jezus: Hij is gekomen voor zondaren, voor doodzieke zondaren die een zielsarts nodig hebben. Dat is Zijn bestemming, dat is Zijn doel. Als je te slecht bent om geaccepteerd te worden door de wereld, dan komt Jezus voorbij en Hij zegt: "Jij moet Mijn discipel zijn." En juist die mensen die echt zondaar zijn, die reinigt Hij en vormt Hij naar Zijn beeld, omdat die zelfvoldane, godsdienstige figuren niet eens op Jezus willen gaan lijken. Jezus is vriend van tollenaren en zondaren zodat iedereen Zijn redding kan ontvangen. En hoe slecht je het ook doet, juist dan is Jezus beschikbaar voor jou!

 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U mij niet afwees, maar aanvaarde zoals ik was om mij te maken zoals U wilde. Leer mij ook op die manier naar mijn naaste te kijken, zodat ik ook een vriend mag zijn voor hen die geen bestaansrecht meer hebben.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom