Jezus is... eenzaam

 

"Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe." (Markus 1:45)

 

Is het je wel eens opgevallen dat Jezus meerdere keren in het Evangeliën een zwijgverbod geeft? Jezus doet een wonder en vervolgens zegt Hij tegen degene die Hij genezen heeft dat hij er niets over mag zeggen. Vooral aan het begin van de Evangeliën doet Jezus dat nogal eens een keer. Dat is toch wel opmerkelijk, want iedereen zou toch moeten weten Wie Jezus is? En toch blijkt Jezus daar geen prijs op te stellen.

 

 

Als we het gedeelte van Markus 1 lezen vanaf vers 40, dan komen we Jezus tegen bij een man die melaats is. Het was een regel die God had ingesteld dat iemand die melaats was, niet in de gemeenschap van het volk mocht zijn. Iemand die melaats was, die was onrein en eigenlijk was zo iemand helemaal buiten gesloten. Melaatsen werden de stad uitgezet en moesten zich maar zien te redden. En nu komt er hier een melaatse man naar Jezus toe. Gezien de contaxt van de geschiedenis is Jezus op dit moment waarschijnlijk buiten in het veld geweest. En deze man spreekt daar Jezus aan of Hij hem wilt reinigen. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over deze man. Het raakt Hem echt en Hij geneest deze man.

 

Wat zou die man hebben gevoeld? Hij moet toch helemaal uit zijn dak zijn gegaan en tegen iedereen gaan vertellen dat hij genezen was door rabbi Jezus? Maar dan zegt Jezus: Doe zoals de wet voorschrijft, laat je aan de priester zien, maar verder mag je tegen niemand iets zeggen wat er is gebeurd. Hoe kan Jezus dit nu vragen? Mogen wij zwijgen als God een wonder in ons leven doet? Dan vertel je dat toch overal? Toch zegt Jezus: "Ik wil dat je zwijgt".

 

Maar als deze man het toch gaat vertellen, blijkt de reden waarom Jezus dit wilde: Hij kon daardoor niet meer in de stad komen. En dat kwam niet door de mensen die om hulp kwamen, want die bleken toch wel te komen, maar het heeft vooral te maken met de schriftgeleerden en de Farizeeërs. Het proces van Jezus zou dan te snel gaan richting het einde en zover was het nog lang niet. Jezus blijkt met voorzichtigheid Zijn weg uit te stippelen en nu was het nog niet de tijd dat alles op scherp kwam te staan en zeker in Jeruzalem moest dat nu nog niet gebeuren.

 

Jezus was ten diepste heel eenzaam. Niemand begreep Hem echt en veroordeling lag al snel om de hoek. Jezus' bediening was ook een bediening waarbij Hij echt eenzaam was en waarbij Hij er telkens alleen voor stond. Zelfs die paar discipelen begrepen er nog niets van. En toch is dit ook Jezus. Dit is ook de prijs die Jezus betaalde en ook de prijs die wij soms echt moeten betalen. Eenzaam en onbegrepen in een wereld die God niet nodig heeft. Maar durf ook hierin maar op Jezus te lijken en kies ook met wijsheid wat je deelt en wat nog niet de tijd is.

 

Gebed: Jezus, Uw eenzaamheid is niet te beschrijven en Uw wijsheid in Uw weg over de aarde was zo groot. Mag ik ook in deze dingen op U lijken. En als eenzaamheid groot is, laat mij dan aan U genoeg hebben.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom