Jezus is... Geneesheer

 

"En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden." (Markus 1:34)

 

Jezus heeft de consternatie in de synagoge achter Zich gelaten. Er zal nog wel een poosje zijn nagepraat, want bevatten konden ze het niet dat zelfs de demonen aan 'Deze' onderworpen waren. Dat was nog niet eerder op deze manier vertoond. Niets konden de demonen doen, zonder dat Jezus hen dat toestond. Maar net de chaos in de synagoge achter Zich gelaten hebbend, komt Hij eerst in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Deze vrouw was ziek, ernstig ziek. Er wordt gesproken over koorts.

 

 

De vorm van koorst die deze vrouw had, was zo ernstig dat ze er normaal aan overleden zou zijn. Toch lijkt deze ziekte ook voor demonen te zijn veroorzaakt. In de andere Evangeliën lezen we namelijk dat Jezus de ziekte bestrafte. Wellicht was er voor de omstanders geen verschil tussen ziekte en ziekte, maar Jezus ziet het onderscheid wel degelijk. Maar wat er dan gebeurt maakt nog meer duidelijk Wie Jezus is.

 

Nadat de schoonmoeder van Petrus genezen is, brengen ze ook allen die er door ziekten slecht aan toe waren. Demonen was het ene en dat is heel logisch, want daar zitten de personen van demonen achter, maar ziekte is een ander verhaal. Maar Jezus' Koninkrijk is ook een Koninkrijk waar ziekte niet thuishoort. En een koning zoekt het beste voor zijn onderdanen. Koning Jezus dus ook, sterker nog, Hij kan nog veel meer dan een aardse koning. Jezus komt met een echt Koninkrijk dat volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde bij de schepping. Daarom is Jezus ook geneesheer.

 

Hij geneest elke zieke die bij Hem komt. En nu dan? Jezus is nog steeds onze Geneesheer. En dat moeten we maar even tegen elkaar zeggen. Wij vertrouwen zo makkelijk op onze medicijnen en op onze doktoren, maar Wie is eigenlijk onze Geneesheer? Jezus zit op de troon en Hij regeert over hemel en aarde? En natuurlijk is onze wereld onderworpen aan de gebrokenheid, maar Jezus heeft ook door Zijn striemen onze genezing verdiend. Het is nu mogelijk dat er Koninklijke genezing plaatsvindt. En ja, we blijven nog steeds in een gebroken wereld leven, maar iedereen die in Jezus gelooft heeft de genezing wel ontvangen, net zoals we in Christus heilig zijn en toch nog zondigen. Wanneer we de genezing daadwerkelijk ontvangen, bepaald God, nu of in de eeuwigheid. Maar tegelijk was en is Jezus onze Geneesheer. Dat laat Jezus ons zien door de wonderen die Hij doet.

 

Waarom zouden we ons laten weerhouden om dit ook nu nog steeds te geloven. Niet dat doktoren overgeslagen moeten worden en medicijnen vergeten zouden moeten worden, maar mag Jezus ook nu als Geneesheer de eerste plaats krijgen bij elke kwaal en ziekte? Jezus is nog steeds Dezelfde, ook al is Hij nu niet meer op aarde, maar daarom heeft Hij elke zalving van Hemzelf op de gelovigen gelegd zodat wij in Zijn Naam nog steeds worden gevraagd om Zijn wonderen te geloven.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Geneesheer en daarom zijn mijn ogen op U! Elke kwaal en elke ziekte, daarvoor richt ik mij tot U en ik vraag U om mij te laten zien waar ik in Uw Naam wonderen mag verwachten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom