Jezus is... Ik ben

 

"Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden." (Johannes 7:29)

 

Wie je Jezus? Ooit zei Luther: Toen Jezus stierf, stierf God. Dat klinkt nogal vreemd. Maar toch wil ik vandaag even stilstaan bij Wie Jezus zegt dat Hij is. Eigenlijk is het best opmerkelijk hoe Jezus Zichzelf noemt in de EvangeliĆ«n. En je zou er heel makkelijk aan voorbij lezen omdat het bijna niet opvalt. Totdat je even stilstaat bij de Griekse zinsconstructie. Het is namelijk opmerkelijk dat Jezus heel vaak zegt, als Hij zegt Wie Hij is dat Hij dit altijd vooral laat gaan aan: 'Ik ben'. 

Misschien denk je: dat is toch logisch als je iets over jezelf gaat vertellen. Maar dit is wat minder logisch als je beseft dat er in de Evangeliƫn nergens voorkomt dat iemand de term 'Ik ben' gebruikt. In onze vertalingen kom je die woordcombinatie nog wel tegen, maar de letterlijke Griekse woordconstructie hiervoor 'ego eimi' kom je, op ene uitzondering na, alleen maar tegen in uitspraken van Jezus Zelf. Bij alle andere keren dat we het in het Nederlands tegen komen staat er in het Grieks een woord tussen of zijn het andere woorden.

 

Jezus zegt daarmee niets anders dan dat Hij de 'Ik ben' is. Hij is Dezelfde als degene in de Oude Testament Die Zich aan Mozes voorstelt als 'Ik ben'. Jezus is God Zelf. In het Evangelie van Johannes komen we zeven gelijkenissen tegen waarin Jezus zegt 'Ik ben'. Hij stelt Zichzelf daarmee telkens voor als God Zelf. En ook in deze tekst laat Jezus zien dat Hij 'Ik ben' is, die bij God vandaan komt. Daarmee gebruikt Jezus woorden die in het Oude Testament alleen toebedeeld waren aan God Zelf. Dit zijn de woorden waarmee God Zichzelf voorstelt als JHWH, of zoals wij het vertalen met HEERE. 

Jezus is de belichaming van dat God Die er altijd zal zijn. Jezus is dus niet een mens met bijzondere gaven of met een bijzondere bediening van de Heilige Geest, maar Jezus is in de eerste plaats ook God Zelf. Daarom zegt Jezus dat als we Hem hebben gezien, wij ook de Vader hebben gezien.

 

Dat Jezus met deze woorden duidelijk maakt dat Hij 'Ik ben' is, wordt nog duidelijker op het moment dat Judas Hem verraad en dat hij met een legereenheid soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. En dan moet je bedenken dat een legereenheid van soldaten uit 600 soldaten bestond. En op het moment dat ze bij Jezus komen, neemt Jezus de leiding en zegt: "Wie zoeken jullie?" En op het moment dat ze antwoorden dat ze Jezus zoeken, zegt Jezus slechts twee woorden: "Ego eimi", 'Ik ben'. En wat gebeurt er op dat moment? Alle soldaten vallen als op een moment achterover. Er blijft er niet eentje staan op het moment dat Jezus zegt dat Hij 'Ik ben' is. Goddelijke autoriteit maakt dat geen soldaat kan blijven staan. En daarom zijn ook de demonen zo bang voor Jezus. Het gaat niet om een mens, maar het gaat om een confrontatie met God Zelf! Jezus is God in Eigen Persoon. Jezus zit op de troon en regeert als Degene die er altijd bij zal zijn!

 

Gebed: Jezus, U bent God Zelf en ik dank U dat U altijd erbij zult zijn. U in mijn leven betekent dat ik altijd God in mijn leven heb en dat ik nooit bang hoef te zijn, want U ben er bij!