Jezus is... Ik ben

 

"Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden." (Johannes 7:29)

 

Wie je Jezus? Ooit zei Luther: Toen Jezus stierf, stierf God. Dat klinkt nogal vreemd. Maar toch wil ik vandaag even stilstaan bij Wie Jezus zegt dat Hij is. Eigenlijk is het best opmerkelijk hoe Jezus Zichzelf noemt in de Evangeliën. En je zou er heel makkelijk aan voorbij lezen omdat het bijna niet opvalt. Totdat je even stilstaat bij de Griekse zinsconstructie. Het is namelijk opmerkelijk dat Jezus heel vaak zegt, als Hij zegt Wie Hij is dat Hij dit altijd vooral laat gaan aan: 'Ik ben'. 

Misschien denk je: dat is toch logisch als je iets over jezelf gaat vertellen. Maar dit is wat minder logisch als je beseft dat er in de Evangeliën nergens voorkomt dat iemand de term 'Ik ben' gebruikt. In onze vertalingen kom je die woordcombinatie nog wel tegen, maar de letterlijke Griekse woordconstructie hiervoor 'ego eimi' kom je, op ene uitzondering na, alleen maar tegen in uitspraken van Jezus Zelf. Bij alle andere keren dat we het in het Nederlands tegen komen staat er in het Grieks een woord tussen of zijn het andere woorden.

 

Jezus zegt daarmee niets anders dan dat Hij de 'Ik ben' is. Hij is Dezelfde als degene in de Oude Testament Die Zich aan Mozes voorstelt als 'Ik ben'. Jezus is God Zelf. In het Evangelie van Johannes komen we zeven gelijkenissen tegen waarin Jezus zegt 'Ik ben'. Hij stelt Zichzelf daarmee telkens voor als God Zelf. En ook in deze tekst laat Jezus zien dat Hij 'Ik ben' is, die bij God vandaan komt. Daarmee gebruikt Jezus woorden die in het Oude Testament alleen toebedeeld waren aan God Zelf. Dit zijn de woorden waarmee God Zichzelf voorstelt als JHWH, of zoals wij het vertalen met HEERE. 

Jezus is de belichaming van dat God Die er altijd zal zijn. Jezus is dus niet een mens met bijzondere gaven of met een bijzondere bediening van de Heilige Geest, maar Jezus is in de eerste plaats ook God Zelf. Daarom zegt Jezus dat als we Hem hebben gezien, wij ook de Vader hebben gezien.

 

Dat Jezus met deze woorden duidelijk maakt dat Hij 'Ik ben' is, wordt nog duidelijker op het moment dat Judas Hem verraad en dat hij met een legereenheid soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. En dan moet je bedenken dat een legereenheid van soldaten uit 600 soldaten bestond. En op het moment dat ze bij Jezus komen, neemt Jezus de leiding en zegt: "Wie zoeken jullie?" En op het moment dat ze antwoorden dat ze Jezus zoeken, zegt Jezus slechts twee woorden: "Ego eimi", 'Ik ben'. En wat gebeurt er op dat moment? Alle soldaten vallen als op een moment achterover. Er blijft er niet eentje staan op het moment dat Jezus zegt dat Hij 'Ik ben' is. Goddelijke autoriteit maakt dat geen soldaat kan blijven staan. En daarom zijn ook de demonen zo bang voor Jezus. Het gaat niet om een mens, maar het gaat om een confrontatie met God Zelf! Jezus is God in Eigen Persoon. Jezus zit op de troon en regeert als Degene die er altijd bij zal zijn!

 

Gebed: Jezus, U bent God Zelf en ik dank U dat U altijd erbij zult zijn. U in mijn leven betekent dat ik altijd God in mijn leven heb en dat ik nooit bang hoef te zijn, want U ben er bij!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom