"Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn." (Spreuken 3:9 en 10) 

En toch kom je af en toe teksten tegen, misschien juist ook wel in het Spreukenboek, waar je mee worstelt en waarvan je ook weet dat het soms net even te makkelijk klinkt. Het blijft in bepaalde situaties altijd lastig wat er in het Oude Testament staat, dat ook voor ons nog geldt. Veel spreuken kom je eigenlijk ook weer tegen in het Nieuwe Testament, maar er zijn ook spreuken die sterk neigen naar de Oud Testamentische wetten. Zo ook de tekst van deze dag.

 

Het eerste stukje van de tekst kunnen we ten dele best wel iets mee, maar bij het tweede gedeelte heb ik al heel wat ontsporingen zien plaats vinden. En ik ben echt niet bang voor ontsporingen waardoor ik dingen niet zou durven zeggen die wel gezegd moeten worden. Vereer de HEER met je bezit. Dat is een goed gebruik en eigenlijk kun je niets anders zeggen dat de tekst misschien niet eens helemaal klopt. Want uiteindelijk is ons bezit helemaal niet van ons. Zelfs je kinderen zijn niet je eigendom, maar leengoed van de HEER. Dus dat we met ons bezit de HEER vereren, is een heel goed uitgangspunt. 

Het vervolg wordt dan lastiger, omdat het hier gaat om een concrete wet, die gold voor de Israëlische wetgeving. De eerstelingen van de oogst waren voor de HEER. En ook de woorden die daarna volgen, zijn de belofte die hoort bij het afdragen van de eerstelingen. En juist met dit soort teksten wordt soms de complete context vergeten en hoor je mensen roepen dat je de tienden moet geven en als je dat doet, dan komt alles goed. 

Zo lijkt het er hier ook wel een beetje te staan. Als je het ene doet, zul je het andere ontvangen. Je hebt dan alleen maar overvloed. Tegelijk weten wij heel goed dat de zegen van overvloed er lang niet altijd is. Het was wel Gods belofte voor Zijn Eigen volk Israël, maar dit gold niet voor de heidenvolken. Dan kun je heel snel zeggen dat wij in Israël zijn ingelijfd, maar dat lost het ook nog steeds niet op, omdat de vroege kerk echt niet een kerk was die ernstig dwaalde, maar toch vervolging kreeg en armoede.  

Wat moet je dan wel met deze teksten? In ieder geval dit: God vraag van ons niet de eerstelingen, maar in Christus, zijn wij helemaal het eigendom van Jezus en geven wij alles. Wij houden niets voor onszelf, alles is beschikbaar voor waar God het van ons voor vraagt. En de zegen, nergens in het Nieuwe Testament komen we tegen dat we geen tegenslag en ellende zullen krijgen. Sterker nog, juist de christenen krijgen misschien wel meer tegenslag en weerstand in hun leven dan de heidenen. Maar uiteindelijk ligt onze beloning straks klaar in de hemel. Dat klinkt als een soort verdienmodel, maar dat is het natuurlijk niet. God belooft ons een eeuwige toekomst waarin Hij ons zal belonen en zal vergoeden voor al het lijden als christen. God ziet het en let er op en komt er straks, zegenend op terug. 

Gebed: HEER, ik wil helemaal van U zijn en beschikbaar zijn en ik geloof dat U mij straks meer dan overvloedig zal zegenen op het moment dat ik Uw heerlijkheid mag binnengaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu