"Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn." (Spreuken 3:9 en 10) 

En toch kom je af en toe teksten tegen, misschien juist ook wel in het Spreukenboek, waar je mee worstelt en waarvan je ook weet dat het soms net even te makkelijk klinkt. Het blijft in bepaalde situaties altijd lastig wat er in het Oude Testament staat, dat ook voor ons nog geldt. Veel spreuken kom je eigenlijk ook weer tegen in het Nieuwe Testament, maar er zijn ook spreuken die sterk neigen naar de Oud Testamentische wetten. Zo ook de tekst van deze dag.

 

Het eerste stukje van de tekst kunnen we ten dele best wel iets mee, maar bij het tweede gedeelte heb ik al heel wat ontsporingen zien plaats vinden. En ik ben echt niet bang voor ontsporingen waardoor ik dingen niet zou durven zeggen die wel gezegd moeten worden. Vereer de HEER met je bezit. Dat is een goed gebruik en eigenlijk kun je niets anders zeggen dat de tekst misschien niet eens helemaal klopt. Want uiteindelijk is ons bezit helemaal niet van ons. Zelfs je kinderen zijn niet je eigendom, maar leengoed van de HEER. Dus dat we met ons bezit de HEER vereren, is een heel goed uitgangspunt. 

Het vervolg wordt dan lastiger, omdat het hier gaat om een concrete wet, die gold voor de Israëlische wetgeving. De eerstelingen van de oogst waren voor de HEER. En ook de woorden die daarna volgen, zijn de belofte die hoort bij het afdragen van de eerstelingen. En juist met dit soort teksten wordt soms de complete context vergeten en hoor je mensen roepen dat je de tienden moet geven en als je dat doet, dan komt alles goed. 

Zo lijkt het er hier ook wel een beetje te staan. Als je het ene doet, zul je het andere ontvangen. Je hebt dan alleen maar overvloed. Tegelijk weten wij heel goed dat de zegen van overvloed er lang niet altijd is. Het was wel Gods belofte voor Zijn Eigen volk Israël, maar dit gold niet voor de heidenvolken. Dan kun je heel snel zeggen dat wij in Israël zijn ingelijfd, maar dat lost het ook nog steeds niet op, omdat de vroege kerk echt niet een kerk was die ernstig dwaalde, maar toch vervolging kreeg en armoede.  

Wat moet je dan wel met deze teksten? In ieder geval dit: God vraag van ons niet de eerstelingen, maar in Christus, zijn wij helemaal het eigendom van Jezus en geven wij alles. Wij houden niets voor onszelf, alles is beschikbaar voor waar God het van ons voor vraagt. En de zegen, nergens in het Nieuwe Testament komen we tegen dat we geen tegenslag en ellende zullen krijgen. Sterker nog, juist de christenen krijgen misschien wel meer tegenslag en weerstand in hun leven dan de heidenen. Maar uiteindelijk ligt onze beloning straks klaar in de hemel. Dat klinkt als een soort verdienmodel, maar dat is het natuurlijk niet. God belooft ons een eeuwige toekomst waarin Hij ons zal belonen en zal vergoeden voor al het lijden als christen. God ziet het en let er op en komt er straks, zegenend op terug. 

Gebed: HEER, ik wil helemaal van U zijn en beschikbaar zijn en ik geloof dat U mij straks meer dan overvloedig zal zegenen op het moment dat ik Uw heerlijkheid mag binnengaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu