God is liefde

 

"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem." (1 Johannes 4:8 en 9)

 

Eén van de meest mooie teksten uit de Bijbel staat in dit hoofdstuk van de brief van Johannes, maar tegelijk is het ook één van de meest gewraakte teksten uit de Bijbel. Want is God liefde? Is God liefde? Wat is er aan liefde te zien als je in deze wereld om je heen kijkt? Wat is er voor liefde van God te zien als je geliefde een uitslag van de dokter krijgt, die alleen maar wijst op spoedig sterven? Is dat de God Die liefde is. En moeten wij elkaar liefhebben omdat God liefde is?

God is liefde, maar bij velen slaan de stoppen door als je dit zegt. En soms lijkt het nog wel gerechtvaardigd ook. Maar laten we eens eerlijk zijn. Stel je nu voor dat een rechter een moordenaar veroordeelt tot levenslang, is dat dan een reden om te zeggen dat die rechter een bruut is? Nee toch, dat ligt toch aan die moordenaar dat hij straf krijgt? Is God de oorzaak van de ellende op deze wereld? Wat heeft God aan deze ellende gedaan dan? Als God ellende tegenhoudt is dat hooguit genade, maar God is niet de oorsprong van het kwaad in deze wereld. De standaard zou moeten zijn dat we allemaal al lang dood waren geweest, want als we zouden zondigen, dan zouden we sterven. Dat was de boodschap. En is een vader die zijn zoon geen straf geeft, een liefdevolle vader? Overtreding zonder straf dat is pas liefdeloos, dat is keihard en wat is er dan nog voor betrouwbaarheid over bij zo'n vader die over zich laat lopen?

 

God is liefde, dat is Hij wel. Want de hele wereld hebben wij in de ongeluk laten storten en wat gaat God dan doen? Ondanks wat wij doen, met alle gevolgen van dien, kiest God er voor om Zijn Zoon in de wereld te sturen om ons door Hem te laten redden. Want dat God liefde is, is geopenbaard in het feit dat God Zich voorover boog naar ons toe en Zijn Zoon de wereld in stuurde om uiteindelijk daar te sterven. God is liefde, niet omdat Hij het kwaad allemaal zou voorkomen moeten, maar God is liefde omdat Hij de straf die het gevolg was van onze zonden, op Zichzelf nam en Zelf de straf ging dragen voor ons.

 

God is liefde, dat is niet iets dat we mogen toepassen om dat wat er om ons heen gebeurt als het gaat over lijden in deze wereld. God hoefde helemaal niets te doen, maar uiteindelijk deed Hij alles: Hij herstelde de zonden door Zichzelf te geven. We kunnen alleen maar zeggen dat God liefde is en dat alles wat we meer krijgen dan de dood, het bewijs is dat God liefde is en uiteindelijk is het grootste bewijs is dat God Zelf Zijn Zoon gaf voor jou en mij. Gods liefde is zichbaar in dat wij het leven krijgen door de dood van Jezus!

 

Gebed: Vader, ik kan alleen maar zeggen: U bent liefde. U bent liefde. U bent liefde! Er is geen enkele reden om iets anders te geloven en te belijden. U bent liefde.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom