"Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad." (Spreuken 1:15) 

Je bent natuurlijk helemaal niet van plan om mee te doen met bloeddorstige zondaars. Dat is toch eigenlijk wel heel logisch? En dus is die opmerking aan het begin van het Spreukenboek niet zo erg belangrijk voor ons. Als je dat eerste hoofdstuk leest, dan gaat het in het tweede gedeelte vooral over de vermaning die Salomo geeft aan zijn zoon en waarbij hij zegt dat hij niet met de zondaren moet optrekken en dat hij hen niet door hen moet laten verleiden. En dat lijkt eigenlijk toch wel de meest logische raad die een vader kan geven. Eigenlijk is het gewoon een open deur.

 

We weten niet precies wat er speelde waardoor Salomo deze woorden aan zijn zoon meegeeft. Tenminste, als je uitgaat van het feit dat Salomo het hier tegen zijn zoon heeft. Het zou ook nog kunnen dat hij al vanuit de Wijsheid spreekt, die hierna naar voren komt, dan zouden het ook nog Gods woorden van wijsheid zijn voor ons allemaal. Dat maakt op zichzelf niet heel veel uit voor dit moment. Het draait er om dat wij niet meegaan op de weg van zondaars. En hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, toch is de waarschuwing ook wel weer van belang. 

De woorden waarmee Salomo de zondaren omschrijft zijn nogal stevig en heftig. Het blijken bloedvergieters te zijn, het blijken rovers te zijn en het blijkt te gaan over vooral het vermeerderen van bezit en geld. Het gaat dus echt wel om zondaren van de ergste soort, zou je kunnen zeggen. En ik ga er vanuit dat wij ons niet inlaten met dit soort zondaren. Toch is het goed om tegen elkaar te zeggen dat de raad van Salomo wel een belangrijke is. Want meegaan met anderen, soms ook gewoon door de groepsdruk, kan toch ook wel weer een verleiding zijn die echt om de hoek ligt. 

Dan gaat het nu even niet over oordeel en over veroordeling, maar de valkuil om mee te gaan in zondige wegen van anderen met wie je optrekt, is wel iets dat dichterbij ons ligt dan dat wij beseffen. En nu is het boek Spreuken niet een boek waarin we allemaal strenge regels meekrijgen, maar het is vooral een boek waarin de Wijsheid het beste voor ons zoekt. Uiteindelijk gaat het om Gods liefde die ons het beste gunt en het beste voor ons zoekt. En meegaan met mensen die verkeerde keuzes maken is echt niet moeilijk. Dat begint gewoon al als iemand je iets negatiefs vertelt over een ander en je er in meegaat. Uiteindelijk zal dat niet om het vloeien van bloed gaan, maar soms gaat praten over anderen ook over lijken.  

Kunnen we elkaar vandaag gewoon eens eerlijk zeggen: Laten we oppassen dat we ons niet laten meesleuren in zondige dingen, in negatieve spiralen waar het ook weer moeilijk is om uit te komen? Kunnen we elkaar zeggen dat het heel lastig wordt als je meegaat met de zondige keuzes van anderen? Meestal moet je uiteindelijk gaan liegen en weet je niet meer wie wat weet en word je een mens met geheimen. Laten we deze raad van Salomo dan toch maar ter harte nemen. 

Gebed: Heer, soms is het meegaan met verkeerde ideeën en keuzes iets dat zelfs ongemerkt gebeurt. Ik wil luisteren, ook naar deze wijze raad die U in Uw Woord aan mij geeft, en wilt U mij telkens wijzen wanneer ik dreig te struikelen?

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu