"Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad." (Spreuken 1:15) 

Je bent natuurlijk helemaal niet van plan om mee te doen met bloeddorstige zondaars. Dat is toch eigenlijk wel heel logisch? En dus is die opmerking aan het begin van het Spreukenboek niet zo erg belangrijk voor ons. Als je dat eerste hoofdstuk leest, dan gaat het in het tweede gedeelte vooral over de vermaning die Salomo geeft aan zijn zoon en waarbij hij zegt dat hij niet met de zondaren moet optrekken en dat hij hen niet door hen moet laten verleiden. En dat lijkt eigenlijk toch wel de meest logische raad die een vader kan geven. Eigenlijk is het gewoon een open deur.

 

We weten niet precies wat er speelde waardoor Salomo deze woorden aan zijn zoon meegeeft. Tenminste, als je uitgaat van het feit dat Salomo het hier tegen zijn zoon heeft. Het zou ook nog kunnen dat hij al vanuit de Wijsheid spreekt, die hierna naar voren komt, dan zouden het ook nog Gods woorden van wijsheid zijn voor ons allemaal. Dat maakt op zichzelf niet heel veel uit voor dit moment. Het draait er om dat wij niet meegaan op de weg van zondaars. En hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, toch is de waarschuwing ook wel weer van belang. 

De woorden waarmee Salomo de zondaren omschrijft zijn nogal stevig en heftig. Het blijken bloedvergieters te zijn, het blijken rovers te zijn en het blijkt te gaan over vooral het vermeerderen van bezit en geld. Het gaat dus echt wel om zondaren van de ergste soort, zou je kunnen zeggen. En ik ga er vanuit dat wij ons niet inlaten met dit soort zondaren. Toch is het goed om tegen elkaar te zeggen dat de raad van Salomo wel een belangrijke is. Want meegaan met anderen, soms ook gewoon door de groepsdruk, kan toch ook wel weer een verleiding zijn die echt om de hoek ligt. 

Dan gaat het nu even niet over oordeel en over veroordeling, maar de valkuil om mee te gaan in zondige wegen van anderen met wie je optrekt, is wel iets dat dichterbij ons ligt dan dat wij beseffen. En nu is het boek Spreuken niet een boek waarin we allemaal strenge regels meekrijgen, maar het is vooral een boek waarin de Wijsheid het beste voor ons zoekt. Uiteindelijk gaat het om Gods liefde die ons het beste gunt en het beste voor ons zoekt. En meegaan met mensen die verkeerde keuzes maken is echt niet moeilijk. Dat begint gewoon al als iemand je iets negatiefs vertelt over een ander en je er in meegaat. Uiteindelijk zal dat niet om het vloeien van bloed gaan, maar soms gaat praten over anderen ook over lijken.  

Kunnen we elkaar vandaag gewoon eens eerlijk zeggen: Laten we oppassen dat we ons niet laten meesleuren in zondige dingen, in negatieve spiralen waar het ook weer moeilijk is om uit te komen? Kunnen we elkaar zeggen dat het heel lastig wordt als je meegaat met de zondige keuzes van anderen? Meestal moet je uiteindelijk gaan liegen en weet je niet meer wie wat weet en word je een mens met geheimen. Laten we deze raad van Salomo dan toch maar ter harte nemen. 

Gebed: Heer, soms is het meegaan met verkeerde ideeën en keuzes iets dat zelfs ongemerkt gebeurt. Ik wil luisteren, ook naar deze wijze raad die U in Uw Woord aan mij geeft, en wilt U mij telkens wijzen wanneer ik dreig te struikelen?

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu