"En het gebeurde, terwijl ze met elkaar over al deze dingen spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep." (Mattheüs 24:15) 

Misschien denk je dat er nu echt iets niet klopt. De geschiedenis van de Emmaüsgangers terwijl we het over vrouwen in de Bijbel hebben. Toch geloof ik, nadat iemand mij erop wees, dat dit wel degelijk een onderwerp is dat past binnen het thema. We gaan er meestal vanuit de de Emmaüsgangers twee mannen waren. Maar dan kom je, als je goed leest toch wel een paar opmerkelijke dingen tegen. Natuurlijk kunnen twee mannen uit de discipelkring van Jezus naar Emmaüs onderweg zijn. Maar in ieder geval zijn het niet alleen mannelijke discipelen, want er waren ook vrouwen bij hen. En deze twee die op weg gingen naar Emmaüs was een vrouw.

 

Hoe je dat weet? Dat zit aan het einde van de geschiedenis. Aan het begin merk je daar niets van, maar het begint op het moment dat ze thuis aankomen. In vers 29 staat dat de twee tegen Jezus zeggen dat Hij met hen naar binnen moet gaan, want het is al donker. En dan staat er: "En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven." Er van uitgaande dat Jezus ook echt maar op ene plaats tegelijk kon zijn, is dit opmerkelijk. Natuurlijk zouden het twee broers kunnen zijn, maar logischer is dat deze twee mensen gewoon een echtpaar zijn die, na alle gebeurtenissen, naar huis zijn gegaan. 

En soms moet je gewoon niet teveel praten. Wat zou er gebeurd zijn als deze vrouw uit de Bijbel gewoon haar vragen bij God gebracht zou hebben? Nu gaat ze er met haar man over praten en laten we eerlijk zijn, ook mannen kunnen soms maar al te makkelijk praten en het geloof afbreken door hun gepraat. Hij stond in ieder geval niet als priester van zijn gezin op en vertelde zijn vrouw niet dat de Schriften toch zeiden dat Jezus dit moest overkomen. Dat had hij kunnen weten, zeker ook omdat Jezus er genoeg over gezegd had. 

Deze vrouw leert ons dat als we alleen op de omstandigheden letten, heel veel dingen hopeloos zijn. Dan gaat het zeker niet goed met het Koninkrijk van God. Want uiteindelijk let ze alleen maar op de omstandigheden en het feit dat alles uiteindelijk maar een boze droom was. En o, wat is dit herkenbaar, dat we kijken naar wat we zien en niet naar wat we geloven. Ik durf te zeggen dat zelfs diagnoses nooit het laatste woord hebben, maar alleen Jezus en Jezus alleen heeft het laatste woord. De Opgestane is Degene Die het laatste woord heeft! Die heeft de hele wereldgeschiedenis in een nieuw perspectief gezet. En dat vertelt Hij deze man en deze vrouw. Hij brengt hen terug naar de kern: Gods trouw met hun leven. Gods trouw met jouw leven waarin het Hem niet en nooit uit te hand loopt.  

En als ze dan zien hoe het echt is, weten ze niet hoe snel ze, door het donker, terug moeten naar Jeruzalem om te vertellen dat Jezus alles heeft veranderd. Focus je op Jezus en op Jezus alleen. Dat maakt het verschil. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U nooit, maar dan ook nooit, hopeloos bent, maar dat U altijd en in elke situatie hoop en verwachting hebt. U veranderde alles!

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu