"En het gebeurde, terwijl ze met elkaar over al deze dingen spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep." (Mattheüs 24:15) 

Misschien denk je dat er nu echt iets niet klopt. De geschiedenis van de Emmaüsgangers terwijl we het over vrouwen in de Bijbel hebben. Toch geloof ik, nadat iemand mij erop wees, dat dit wel degelijk een onderwerp is dat past binnen het thema. We gaan er meestal vanuit de de Emmaüsgangers twee mannen waren. Maar dan kom je, als je goed leest toch wel een paar opmerkelijke dingen tegen. Natuurlijk kunnen twee mannen uit de discipelkring van Jezus naar Emmaüs onderweg zijn. Maar in ieder geval zijn het niet alleen mannelijke discipelen, want er waren ook vrouwen bij hen. En deze twee die op weg gingen naar Emmaüs was een vrouw.

 

Hoe je dat weet? Dat zit aan het einde van de geschiedenis. Aan het begin merk je daar niets van, maar het begint op het moment dat ze thuis aankomen. In vers 29 staat dat de twee tegen Jezus zeggen dat Hij met hen naar binnen moet gaan, want het is al donker. En dan staat er: "En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven." Er van uitgaande dat Jezus ook echt maar op ene plaats tegelijk kon zijn, is dit opmerkelijk. Natuurlijk zouden het twee broers kunnen zijn, maar logischer is dat deze twee mensen gewoon een echtpaar zijn die, na alle gebeurtenissen, naar huis zijn gegaan. 

En soms moet je gewoon niet teveel praten. Wat zou er gebeurd zijn als deze vrouw uit de Bijbel gewoon haar vragen bij God gebracht zou hebben? Nu gaat ze er met haar man over praten en laten we eerlijk zijn, ook mannen kunnen soms maar al te makkelijk praten en het geloof afbreken door hun gepraat. Hij stond in ieder geval niet als priester van zijn gezin op en vertelde zijn vrouw niet dat de Schriften toch zeiden dat Jezus dit moest overkomen. Dat had hij kunnen weten, zeker ook omdat Jezus er genoeg over gezegd had. 

Deze vrouw leert ons dat als we alleen op de omstandigheden letten, heel veel dingen hopeloos zijn. Dan gaat het zeker niet goed met het Koninkrijk van God. Want uiteindelijk let ze alleen maar op de omstandigheden en het feit dat alles uiteindelijk maar een boze droom was. En o, wat is dit herkenbaar, dat we kijken naar wat we zien en niet naar wat we geloven. Ik durf te zeggen dat zelfs diagnoses nooit het laatste woord hebben, maar alleen Jezus en Jezus alleen heeft het laatste woord. De Opgestane is Degene Die het laatste woord heeft! Die heeft de hele wereldgeschiedenis in een nieuw perspectief gezet. En dat vertelt Hij deze man en deze vrouw. Hij brengt hen terug naar de kern: Gods trouw met hun leven. Gods trouw met jouw leven waarin het Hem niet en nooit uit te hand loopt.  

En als ze dan zien hoe het echt is, weten ze niet hoe snel ze, door het donker, terug moeten naar Jeruzalem om te vertellen dat Jezus alles heeft veranderd. Focus je op Jezus en op Jezus alleen. Dat maakt het verschil. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U nooit, maar dan ook nooit, hopeloos bent, maar dat U altijd en in elke situatie hoop en verwachting hebt. U veranderde alles!

 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu