"En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4) 

Terwijl Jezus in de hemel is binnengegaan, wordt uiteindelijk de weg voor de kerk van Jezus gevormd. Jezus wil niet dat wij passief zouden blijven op aarde. De rol van de kerk is niet een plaats waar we elke keer ontvangen, we vervolgens weer in de wereld leven en de volgende zondag weer terug komen om weer te ontvangen en het gevoel te hebben dat wij ons er goed bij voelen. Jezus ging naar de hemel, zodat de Heilige Geest zou kunnen komen.

 

Jezus zegt zelf dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar voor de gelovigen zal de Heilige Geest komen om ons in alle waarheid te leiden. En hoe doet de Heilige Geest dat dan met ons? Hij komt om ons te vervullen met Hemzelf. Op de Pinksterdag blijkt bij de apostelen wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat wij geloven. De apostelen hadden gewacht op de Heilige Geest en op het moment dat Hij komt, terwijl zij niet wisten wat ze dan moesten verwachten, vervult de Heilige Geest hen ineens allemaal. 

Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Dat is wel wat de bedoeling is. En elke gelovige krijgt de Heilige Geest in zich, maar uiteindelijk wil de Heilige Geest ons ook juist vervullen. Gebed om vervulling met de Heilige Geest is daarom ook zo belangrijk. Ergens in Handelingen komen we mensen tegen die wel in Jezus geloven maar nog niet van de Heilige Geest hebben gehoord. De Heilige Geest wil jou namelijk echt vervullen. En wat dat is? Het is niets anders dan dat de Geest van Jezus in jou, op een krachtige manier gaat werken. Alle gaven van de Geest, worden dan functioneel in je leven op de momenten dat God dat nodig acht. Jezus gaat door de Geest, werkelijk door jou heen werken. 

In Efeze 4 zegt Paulus dat de Heilige Geest de bedieningen van een apostel, evangelist, profeet, herder en leraar uitdeelt. Alles wat op de schouders van Jezus lag, wordt ook de bediening voor de gelovigen op aarde. Zo komt de Heilige Geest in ons werken. En ga het maar proberen, je zult ervaren dat jij dezelfde dingen kunt doen dan Jezus deed. Natuurlijk moet je hierin afgestemd zijn op Gods stem zodat je werkelijk die dingen doet die er ook echt toe doen. Juist waar de Heilige Geest je dat laat zien, zal ook gebeuren wat God wil dat er gebeurt. 

De apostelen op de Pinksterdag werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Zolang dat jij de kracht van de Heilige Geest nog niet door je heen voelt stromen en de gaven nog niet functioneren, stop niet met vragen totdat je de volheid van de Heilige Geest hebt ontvangen, zodat ook jij het Koninkrijk van Jezus kunt en zult uitdelen op aarde. De krachten en de tekenen van het Koninkrijk liggen op jouw schouders, het is je taak en roeping om die uit te delen, en daarom wil de Heilige Geest in je leven en door je werken. 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn haart, maak mij tot een instrument in Uw handen om het Koninkrijk uit te delen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu