"En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4) 

Terwijl Jezus in de hemel is binnengegaan, wordt uiteindelijk de weg voor de kerk van Jezus gevormd. Jezus wil niet dat wij passief zouden blijven op aarde. De rol van de kerk is niet een plaats waar we elke keer ontvangen, we vervolgens weer in de wereld leven en de volgende zondag weer terug komen om weer te ontvangen en het gevoel te hebben dat wij ons er goed bij voelen. Jezus ging naar de hemel, zodat de Heilige Geest zou kunnen komen.

 

Jezus zegt zelf dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar voor de gelovigen zal de Heilige Geest komen om ons in alle waarheid te leiden. En hoe doet de Heilige Geest dat dan met ons? Hij komt om ons te vervullen met Hemzelf. Op de Pinksterdag blijkt bij de apostelen wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat wij geloven. De apostelen hadden gewacht op de Heilige Geest en op het moment dat Hij komt, terwijl zij niet wisten wat ze dan moesten verwachten, vervult de Heilige Geest hen ineens allemaal. 

Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Dat is wel wat de bedoeling is. En elke gelovige krijgt de Heilige Geest in zich, maar uiteindelijk wil de Heilige Geest ons ook juist vervullen. Gebed om vervulling met de Heilige Geest is daarom ook zo belangrijk. Ergens in Handelingen komen we mensen tegen die wel in Jezus geloven maar nog niet van de Heilige Geest hebben gehoord. De Heilige Geest wil jou namelijk echt vervullen. En wat dat is? Het is niets anders dan dat de Geest van Jezus in jou, op een krachtige manier gaat werken. Alle gaven van de Geest, worden dan functioneel in je leven op de momenten dat God dat nodig acht. Jezus gaat door de Geest, werkelijk door jou heen werken. 

In Efeze 4 zegt Paulus dat de Heilige Geest de bedieningen van een apostel, evangelist, profeet, herder en leraar uitdeelt. Alles wat op de schouders van Jezus lag, wordt ook de bediening voor de gelovigen op aarde. Zo komt de Heilige Geest in ons werken. En ga het maar proberen, je zult ervaren dat jij dezelfde dingen kunt doen dan Jezus deed. Natuurlijk moet je hierin afgestemd zijn op Gods stem zodat je werkelijk die dingen doet die er ook echt toe doen. Juist waar de Heilige Geest je dat laat zien, zal ook gebeuren wat God wil dat er gebeurt. 

De apostelen op de Pinksterdag werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Zolang dat jij de kracht van de Heilige Geest nog niet door je heen voelt stromen en de gaven nog niet functioneren, stop niet met vragen totdat je de volheid van de Heilige Geest hebt ontvangen, zodat ook jij het Koninkrijk van Jezus kunt en zult uitdelen op aarde. De krachten en de tekenen van het Koninkrijk liggen op jouw schouders, het is je taak en roeping om die uit te delen, en daarom wil de Heilige Geest in je leven en door je werken. 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn haart, maak mij tot een instrument in Uw handen om het Koninkrijk uit te delen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu