"Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent." (Filemon 1:17-19)

Uiteindelijk durft Paulus nog wel een stap verder te gaan en eigenlijk zet hij zijn eigen geloofsleven in. Want stel je nu voor dat Filemon het toch niet wil. En ik denk dat Onesimus terugsturen maar slechts een kleine stap was, maar wat daarna volgt dat hij hem als broeder moet gaan zien en niet meer als slaaf, dat is een enorme stap. En de woorden die Paulus dan laat volgen zijn nogal apart te noemen.

 
Hij stelt dat als Filemon, Paulus als een medegelovige ziet, dan moet hij dat ook Onesimus doen. Dat is best wel een aparte uitspraak. Maar ja, als iemand dus een andere medegelovige aanbeveeld, waar jij soms wat moeite mee heeft, komt het eigenlijk op hetzelfde neer. En hoe lastig is dat dan? Denk je dat het voor Filemon makkelijk geweest is om zomaar over te nemen dat zijn oude slaaf nu anders was geworden. Ook hij zal echt zijn vragen wel gehad hebben. Vragen die alles te maken hadden met het verleden, maar ook met hoe hij er dan anders naar moest kijken. En misschien ook nog wel de gedachte: eerst zien en dan geloven. Herkenbaar is dat toch?
 
Trouwens, beveel jij wel eens een zwakkere gelovige aan bij iemand anders? Gewoon omdat je merkt dat die ander niet gelijk geaccepteerd wordt, misschien wel door zijn verleden? En als je dan echt in iemand gelooft, zou je dan ook echt garant durven staan voor die ander? Dat is wat Paulus ons hier voordoet. Hij staat garant voor Onesimus. Helemaal, zelfs eventuele kosten voor het geval dat het fout gaat wil hij wel vergoeden. Zo veel vertrouwen durft hij uit te spreken.
 
De hele brief is misschien niet zelf geschreven, maar dit ene stukje wil, als een soort handtekening. Wat een krachtig geloof heeft Paulus in deze oude slaaf. Dit is echt heel bijzonder. Maar ja, de andere kant is ook waar: Filemon is ook Paulus iets schuldig. Wat Paulus precies bedoelt is de vraag. Wellicht wijst hij gewoon weer terug op de eerste woorden van de brief. Schuldig om Paulus te helpen met Onesimus omdat dit ook iets is dat erbij hoort.
 
Paulus is eigenlijk voor ons maar met één ding bezig. Iets wat wij soms lastig vinden: mensen nieuwe kansen geven, zelfs als het misging. Zelfs in de kerk is dit soms heel lastig. De ene tafel van de wet of de andere kan een heel verschil zijn om mensen een nieuwe kans te geven. Toch is dat wat Paulus vraagt nadat er bekering bij Onesimus heeft plaatsgevonden. Gods trouw en liefde doorgeven en telkens een nieuwe kans, omdat dit bij God ook zo werkt.
 
Gebed: Heer, leer mij om te geloven als een andere gelovige mij vertelt dat iemand echt is veranderd. Leer mij om mijn oordeel los te laten en in geloof te leven met iedereen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu