"Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder." (Filemon 1:15 en 16a) 

Als je dan denkt dat Paulus heeft vertelt wat hij wil en je een klein beetje aan het idee begint te wennen dat hij zegt dat je die vroegere slaaf moet terugnemen, dan blijkt dat het ergste nog moet komen. Paulus heeft aan Filemon ondertussen uitgelegd dat hij wil dat Filemon Onesimus weer terug zal nemen. Hij geeft erkenning aan het feit dat deze slaaf vroeger van geen nut was, maar dat Paulus nu zelf betere en nieuwere ervaringen met hem heeft. Genoeg reden om hem terug te sturen.

 

Vooral dat terugsturen staat er eigenlijk als een stellige mededeling in. Filemon heeft er niet veel tegen in te brengen. Het hoort bij de liefde, Paulus zou het ook nog op gezag van Christus doen, maar dat lijkt hem niet nodig te zijn. Dus ja, wat kan Filemon nog zeggen. Waarschijnlijk gaat Paulus er ook nog vanuit dat Filemon zonder tegensputteren zal doen wat hij vraagt. Maar daarmee blijkt Paulus niet klaar te zijn. 

We weten niet precies hoe Paulus stond tegenover de slavernij van die tijd. Hij verbiedt het nergens. Hij zegt er wel over dat uiteindelijk elk verschil zal wegvallen. Paulus gaat er tegen Filemon nog even op in waarom het leven van Onesimus gelopen is, zoals het liep. Waarom was hij waardeloos voor Filemon en waarom kwam hij in de gevangenis terecht? Paulus zegt dan: Misschien wel om hem uiteindelijk voor eeuwig terug te krijgen. Dat woord eeuwig zal niet bedoeld zijn als dat Filemon en Onesimus nooit zullen sterven op deze aarde, maar wel zal de uitdrukking ermee te maken hebben dat ze de rest van hun leven verbonden zullen zijn aan elkaar. En toch zit er in dat woordje eeuwig ook een soort opmaat voor de volgende opmerking van Paulus. 

Slaven in heren, in die tijd, waren strikt gescheiden, er was rang en klasse verschil. Ze aten niet eens van dezelfde tafel. Maar Paulus zegt: "Nu krijg je hem terug, maar niet als slaaf, maar als broeder. Dus Filemon moet Onesimus terugnemen als slaaf, maar tegelijkertijd moet dat onderscheid ook wegvallen. Hij is een geliefde broeder. Hij is waarschijnlijk bij Paulus ook tot geloof gekomen. Maar deze oproep van Paulus is zo revolutionair voor die tijd. Maar laten wij eens eerlijk zijn. Slavernij kennen wij gelukkig niet meer, maar klassenverschil, ook als broeders en zusters van hetzelfde huis?
Want elkaar aanvaarden dat is belangrijk, maar elkaar terugnemen als het fout is gegaan? Is dat bij ons zo vanzelfsprekend? En als het dan ook nog iemand is niet minder is als jij? Laten we eens eerlijk in de spiegel kijken. Doen wij zoals Jezus? Geven we elkaar telkens een nieuwe kans? Paulus maakt ons wel heel duidelijk dat dit wel de opdracht is. Wij kunnen best wat geamuseerd naar Filemon kijken hoe hij voor het blok wordt gezet, maar ook wij staan voor dezelfde keus, die eigenlijk niet eens een keus is. 

Gebed: Heer, Paulus geeft een keus die geen keus is, want als ik altijd bij U opnieuw mag beginnen, dan moet ik ook de ander altijd nieuwe kansen geven. Leer mij te zijn zoals U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu