"Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon,  die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd." (Filemon 1:10 en 11) 

Paulus is ondertussen aangekomen in zijn brief bij wat hij wil zeggen en dat is ook gelijk iets waar wij een stevige spiegel voorgehouden krijgen. De spiegel van hoeveel kansen we elkaar geven. En ik begrijp wel dat, afhankelijk van wat er is gebeurd, dat er ook een stuk vertrouwen en betrouwbaarheid weg kan zijn, maar tegelijk is de vraag wat we er van geloven als de ander zich heeft bekeerd van zijn zonden of van zijn verkeerde keuzes? Eigenlijk zit daar de hele brief van Paulus een beetje op vast.

 

Tot ongeveer vers 7 was de brief zeer aangenaam voor Filemon om deze te lezen. Daarna werd Paulus wel duidelijk dat er iets aankwam waarvoor hij de liefde van Filemon nodig had, maar dan komt uiteindelijk vers 10. Dan komt er ineens een naam voorbij die Filemon heel goed kent: Onesimus. Je hebt soms van die namen in je leven die vergeet je nooit meer, zeker niet als het namen zijn waar je een minder fijne ervaring mee hebt opgedaan. En Onesimus was zo'n naam die Filemon nog wel kende. Hij was een slaaf die er een behoorlijk potje van gemaakt had. 

En op de ene of andere manier was deze slaaf bij Paulus terecht gekomen. Paulus schrijft verder niet precies hoe dat is gegaan. Heeft Filemon hem gestuurd, terwijl Paulus in de gevangenis zat? Of is Onesimus in de gevangenis terecht gekomen en kwam hij daar Paulus tegen? Dat laatste lijkt aannemelijker dan het eerste. Maar dan betekent het wel dat Onesimus geen bepaald vlekkeloos verleden heeft. En zou je zo'n slaaf ooit nog terug willen? Zou jij een werknemer terug willen die gestolen had in je bedrijf? 

Maar Paulus blijkt ondertussen een andere ervaring te hebben gehad met deze Onesimus. En Paulus benoemd ook echt wel dat deze man onnuttig was. Maar tegelijk zegt Paulus dat hij zijn zoon is. Natuurlijk is Onesimus niet een echte zoon, maar Paulus bedoelt het dat hij als een zoon voor hem is. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met hoe Paulus hem heeft gecoached en Paulus heeft hem oprecht liefgekregen. En deze Onesimus stuurt Paulus nu terug naar Filemon. 

Het roept voor dit moment twee vragen op. Paulus heeft dus iemand die in de gevangenis terecht was gekomen, aangenomen als zijn zoon. Daar moet je vandaag eens over nadenken. Aangenomen als zijn zoon en hij heeft hem op een hoog niveau gebracht door zijn coaching. Zou jij zo willen omgaan met mensen die gevallen zijn in zonden? Deze vraag komt ineens heel dichtbij. Hoeveel kansen wil jij gevallen mensen geven? Want hoe zou jij als Filemon reageren? Paulus is gaan geloven in iemand die in de gevangenis binnenkwam, maar Filemon heeft dat proces niet meegemaakt en ziet ineens zijn oude slaaf terug. Wil jij, op voorspraak van een andere, betrouwbare, christen kiezen om iemand weer in genade aan te nemen? 

Gebed: Vader, eigenlijk is die brief aan Filemon een hele lastig voor mijn vlees. Ergens triggerd deze brief mij, maar ik maak een keus om te handelen zoals U handelt: vergeving, genade schenken en een nieuwe kans geven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu