"Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon,  die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd." (Filemon 1:10 en 11) 

Paulus is ondertussen aangekomen in zijn brief bij wat hij wil zeggen en dat is ook gelijk iets waar wij een stevige spiegel voorgehouden krijgen. De spiegel van hoeveel kansen we elkaar geven. En ik begrijp wel dat, afhankelijk van wat er is gebeurd, dat er ook een stuk vertrouwen en betrouwbaarheid weg kan zijn, maar tegelijk is de vraag wat we er van geloven als de ander zich heeft bekeerd van zijn zonden of van zijn verkeerde keuzes? Eigenlijk zit daar de hele brief van Paulus een beetje op vast.

 

Tot ongeveer vers 7 was de brief zeer aangenaam voor Filemon om deze te lezen. Daarna werd Paulus wel duidelijk dat er iets aankwam waarvoor hij de liefde van Filemon nodig had, maar dan komt uiteindelijk vers 10. Dan komt er ineens een naam voorbij die Filemon heel goed kent: Onesimus. Je hebt soms van die namen in je leven die vergeet je nooit meer, zeker niet als het namen zijn waar je een minder fijne ervaring mee hebt opgedaan. En Onesimus was zo'n naam die Filemon nog wel kende. Hij was een slaaf die er een behoorlijk potje van gemaakt had. 

En op de ene of andere manier was deze slaaf bij Paulus terecht gekomen. Paulus schrijft verder niet precies hoe dat is gegaan. Heeft Filemon hem gestuurd, terwijl Paulus in de gevangenis zat? Of is Onesimus in de gevangenis terecht gekomen en kwam hij daar Paulus tegen? Dat laatste lijkt aannemelijker dan het eerste. Maar dan betekent het wel dat Onesimus geen bepaald vlekkeloos verleden heeft. En zou je zo'n slaaf ooit nog terug willen? Zou jij een werknemer terug willen die gestolen had in je bedrijf? 

Maar Paulus blijkt ondertussen een andere ervaring te hebben gehad met deze Onesimus. En Paulus benoemd ook echt wel dat deze man onnuttig was. Maar tegelijk zegt Paulus dat hij zijn zoon is. Natuurlijk is Onesimus niet een echte zoon, maar Paulus bedoelt het dat hij als een zoon voor hem is. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met hoe Paulus hem heeft gecoached en Paulus heeft hem oprecht liefgekregen. En deze Onesimus stuurt Paulus nu terug naar Filemon. 

Het roept voor dit moment twee vragen op. Paulus heeft dus iemand die in de gevangenis terecht was gekomen, aangenomen als zijn zoon. Daar moet je vandaag eens over nadenken. Aangenomen als zijn zoon en hij heeft hem op een hoog niveau gebracht door zijn coaching. Zou jij zo willen omgaan met mensen die gevallen zijn in zonden? Deze vraag komt ineens heel dichtbij. Hoeveel kansen wil jij gevallen mensen geven? Want hoe zou jij als Filemon reageren? Paulus is gaan geloven in iemand die in de gevangenis binnenkwam, maar Filemon heeft dat proces niet meegemaakt en ziet ineens zijn oude slaaf terug. Wil jij, op voorspraak van een andere, betrouwbare, christen kiezen om iemand weer in genade aan te nemen? 

Gebed: Vader, eigenlijk is die brief aan Filemon een hele lastig voor mijn vlees. Ergens triggerd deze brief mij, maar ik maak een keus om te handelen zoals U handelt: vergeving, genade schenken en een nieuwe kans geven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu