"Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon,  die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd." (Filemon 1:10 en 11) 

Paulus is ondertussen aangekomen in zijn brief bij wat hij wil zeggen en dat is ook gelijk iets waar wij een stevige spiegel voorgehouden krijgen. De spiegel van hoeveel kansen we elkaar geven. En ik begrijp wel dat, afhankelijk van wat er is gebeurd, dat er ook een stuk vertrouwen en betrouwbaarheid weg kan zijn, maar tegelijk is de vraag wat we er van geloven als de ander zich heeft bekeerd van zijn zonden of van zijn verkeerde keuzes? Eigenlijk zit daar de hele brief van Paulus een beetje op vast.

 

Tot ongeveer vers 7 was de brief zeer aangenaam voor Filemon om deze te lezen. Daarna werd Paulus wel duidelijk dat er iets aankwam waarvoor hij de liefde van Filemon nodig had, maar dan komt uiteindelijk vers 10. Dan komt er ineens een naam voorbij die Filemon heel goed kent: Onesimus. Je hebt soms van die namen in je leven die vergeet je nooit meer, zeker niet als het namen zijn waar je een minder fijne ervaring mee hebt opgedaan. En Onesimus was zo'n naam die Filemon nog wel kende. Hij was een slaaf die er een behoorlijk potje van gemaakt had. 

En op de ene of andere manier was deze slaaf bij Paulus terecht gekomen. Paulus schrijft verder niet precies hoe dat is gegaan. Heeft Filemon hem gestuurd, terwijl Paulus in de gevangenis zat? Of is Onesimus in de gevangenis terecht gekomen en kwam hij daar Paulus tegen? Dat laatste lijkt aannemelijker dan het eerste. Maar dan betekent het wel dat Onesimus geen bepaald vlekkeloos verleden heeft. En zou je zo'n slaaf ooit nog terug willen? Zou jij een werknemer terug willen die gestolen had in je bedrijf? 

Maar Paulus blijkt ondertussen een andere ervaring te hebben gehad met deze Onesimus. En Paulus benoemd ook echt wel dat deze man onnuttig was. Maar tegelijk zegt Paulus dat hij zijn zoon is. Natuurlijk is Onesimus niet een echte zoon, maar Paulus bedoelt het dat hij als een zoon voor hem is. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met hoe Paulus hem heeft gecoached en Paulus heeft hem oprecht liefgekregen. En deze Onesimus stuurt Paulus nu terug naar Filemon. 

Het roept voor dit moment twee vragen op. Paulus heeft dus iemand die in de gevangenis terecht was gekomen, aangenomen als zijn zoon. Daar moet je vandaag eens over nadenken. Aangenomen als zijn zoon en hij heeft hem op een hoog niveau gebracht door zijn coaching. Zou jij zo willen omgaan met mensen die gevallen zijn in zonden? Deze vraag komt ineens heel dichtbij. Hoeveel kansen wil jij gevallen mensen geven? Want hoe zou jij als Filemon reageren? Paulus is gaan geloven in iemand die in de gevangenis binnenkwam, maar Filemon heeft dat proces niet meegemaakt en ziet ineens zijn oude slaaf terug. Wil jij, op voorspraak van een andere, betrouwbare, christen kiezen om iemand weer in genade aan te nemen? 

Gebed: Vader, eigenlijk is die brief aan Filemon een hele lastig voor mijn vlees. Ergens triggerd deze brief mij, maar ik maak een keus om te handelen zoals U handelt: vergeving, genade schenken en een nieuwe kans geven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu