"Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. (Filemon 1:8 en 9) 

Paulus geeft ons hier nog even een heel apart lesje. Een lesje hoe het anders kan. Ik weet niet hoe jij bent opgevoed, maar velen van ons zullen wellicht opgevoed zijn in een cultuur die we maar even zullen noemen als "Zo spreekt de HEERE". Dat is niet negatief bedoeld, want daar zit ook een grote waarde in. Juist daardoor is er ook een besef van heiligheid van Wie God is. Tegelijk zit er ook maar al te vaak een andere kant aan: De kant van dat we heel snel het gevoel kregen dat God voor een karretje gespannen werd.

 

Toen ik als degelijke jongen aan mijn theologische opleiding begon kreeg ik ethiek, en de docent zei toen: "Misbruiken van Gods Naam is ook als we God voor een karretje spannen omdat wij onze zin willen krijgen." Dat kriebelde, zo'n opmerking. Toch zou Paulus dit heel goed begrepen hebben. Wat doet hij? Hij zegt: "In Christus heb ik voldoende vrijmoedigheid om je een bevel te geven." Op basis van Gods Woord, kon Paulus, met terecht gezag gewoon zeggen wat hij wilde zeggen. Hij kon gewoon zeggen: "Joh, Filemon, jij kunt er van zeggen wat je wilt zeggen, maar als je Gods Woord goed genoeg kent, dan weet je dat je die slaaf gewoon moet terugnemen en hem een tweede kans geven, hier heb je hem en op grond van het Woord van God gebied ik je dat je hem weer in genade aanneemt." 

Die houding heeft Paulus niet. Ondanks dat hij aan het eind van de brief absoluut bereikt wil hebben wat nodig is. Paulus zegt wel dat hij op gezag van Christus kan spreken, maar hij doet dat niet. Hij gebruikt de onderlinge liefde als manier om Filemon aan te spreken met het verzoek dat hij heeft. Straks zal ook blijken dat Filemon ook niets heeft fout gedaan tot nu toe. Paulus komt alleen met een verzoek omdat Paulus zelf een oude man in de gevangenis is geworden en hij die vroegere slaaf van Filemon heeft zien veranderen, maar dat Paulus hem ook niet bij zich kan houden en daarom komt hij er mee terug bij Filemon. Maar niet met een dreigende vinger en Gods Naam, maar hij spoort hem aan door de 'gewone' liefde. 

Maar daarmee geeft Paulus ons echt wel een serieuze les mee. We hoeven namelijk niet overal druk te zetten met de Naam van God. Daar maken we Gods Naam niet beter van qua klank en op die manier moeten Gods Naam ook niet altijd gebruiken. Spreek iemand liever aan vanuit de liefde die iemand in zich heeft, op zijn eigen verantwoordelijkheid en gaat het daarmee niet en zijn het toch dingen waar God duidelijk over is, dan kan dat altijd nog. Want het doel van deze brief is het ook op die manier waard om benaderd te worden.  

Gebed: Heer, soms grijpen we wel heel makkelijk naar Uw Naam, maar wilt U ons leren om ook gewoon vanuit onze verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op iets dat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu