"Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. (Filemon 1:8 en 9) 

Paulus geeft ons hier nog even een heel apart lesje. Een lesje hoe het anders kan. Ik weet niet hoe jij bent opgevoed, maar velen van ons zullen wellicht opgevoed zijn in een cultuur die we maar even zullen noemen als "Zo spreekt de HEERE". Dat is niet negatief bedoeld, want daar zit ook een grote waarde in. Juist daardoor is er ook een besef van heiligheid van Wie God is. Tegelijk zit er ook maar al te vaak een andere kant aan: De kant van dat we heel snel het gevoel kregen dat God voor een karretje gespannen werd.

 

Toen ik als degelijke jongen aan mijn theologische opleiding begon kreeg ik ethiek, en de docent zei toen: "Misbruiken van Gods Naam is ook als we God voor een karretje spannen omdat wij onze zin willen krijgen." Dat kriebelde, zo'n opmerking. Toch zou Paulus dit heel goed begrepen hebben. Wat doet hij? Hij zegt: "In Christus heb ik voldoende vrijmoedigheid om je een bevel te geven." Op basis van Gods Woord, kon Paulus, met terecht gezag gewoon zeggen wat hij wilde zeggen. Hij kon gewoon zeggen: "Joh, Filemon, jij kunt er van zeggen wat je wilt zeggen, maar als je Gods Woord goed genoeg kent, dan weet je dat je die slaaf gewoon moet terugnemen en hem een tweede kans geven, hier heb je hem en op grond van het Woord van God gebied ik je dat je hem weer in genade aanneemt." 

Die houding heeft Paulus niet. Ondanks dat hij aan het eind van de brief absoluut bereikt wil hebben wat nodig is. Paulus zegt wel dat hij op gezag van Christus kan spreken, maar hij doet dat niet. Hij gebruikt de onderlinge liefde als manier om Filemon aan te spreken met het verzoek dat hij heeft. Straks zal ook blijken dat Filemon ook niets heeft fout gedaan tot nu toe. Paulus komt alleen met een verzoek omdat Paulus zelf een oude man in de gevangenis is geworden en hij die vroegere slaaf van Filemon heeft zien veranderen, maar dat Paulus hem ook niet bij zich kan houden en daarom komt hij er mee terug bij Filemon. Maar niet met een dreigende vinger en Gods Naam, maar hij spoort hem aan door de 'gewone' liefde. 

Maar daarmee geeft Paulus ons echt wel een serieuze les mee. We hoeven namelijk niet overal druk te zetten met de Naam van God. Daar maken we Gods Naam niet beter van qua klank en op die manier moeten Gods Naam ook niet altijd gebruiken. Spreek iemand liever aan vanuit de liefde die iemand in zich heeft, op zijn eigen verantwoordelijkheid en gaat het daarmee niet en zijn het toch dingen waar God duidelijk over is, dan kan dat altijd nog. Want het doel van deze brief is het ook op die manier waard om benaderd te worden.  

Gebed: Heer, soms grijpen we wel heel makkelijk naar Uw Naam, maar wilt U ons leren om ook gewoon vanuit onze verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op iets dat noodzakelijk is.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu