In de gevangenis

 

"Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis." (Genesis 39:21)

 

Wil je weten wat er met je kan gebeuren als je trouw bent aan Gods geboden? Wat er gebeurt als je blijft leven in passie voor God? Dan kun je zomaar in de gevangenis terecht komen. Dat is wat er met Jozef gebeurt. Zijn broers verkopen hem eerst al, hij komt op een plaats terecht waar we liever niet zouden komen. Er wordt handel met hem gedreven. En dan zou je nog kunnen zeggen: "Dan had hij zich niet zo verwend moeten gedragen." Maar nu, geldt dat nu ook dan?

Jozef was in het huis van Potifar trouw in zijn werk, hij ging niet over zijn invloedsgrenzen heen en hij was vooral trouw in het dienen van de HEERE. De trouw van Jozef was een zegen voor het hele huis van Potifar. En dan komt die vrouw van Potifar en dan gaat alles mis. En als zij de bediening van Jozef niet kapot krijgt door hem te verleiden en maar door laster. Wat een bar mens was deze vrouw en wat een list van satan zat hier achter. Want laten we blijven bedenken dat satan wist dat als hij Jozef kon uitschakelen dat de lijn naar Jezus ook doorbroken zou zijn. HEt was Gods plan om in de lijn van Jozef de Messias geboren te laten worden.

 

En dan is Jozef voor de volle 100% trouw en zuiver in al zijn bedoelingen en dan doet vrouw Potifar dit en wat levert de trouw van Jozef hem uiteindelijk op? De gevangenis. En nee, dat waas geen gevangenis van vijf sterren, een TV en een ligbad, dat was een gevangenis die ongetwijfeld een ongure en onveilige plaats was. Daar komt Jozef terecht. Zo, daar zit je dan, deur op slot en daar gaat je droom.

 

Oh nee, daarmee is de droom die God had voor Jozef niet weg. Zijn bediening krijgt een wending om uiteindelijk bij de droom uit te komen. Zonder de gevangenis zou Jozef helemaal niet de dromen kunnen uitleggen die straks gaan volgen. En Jozef, ik weet niet of hij depressief is geworden, ik denk het niet. Jozef, hij blijft trouw aan God en de HEERE was ook daar weer met Jozef. Nog een niveau lager, nu op het niveua van boeven. Wellicht zelfs types de het op de farao gemund hadden gehad. Daar zit hij tussen. De schenker en de bakker werden in ieder geval verdacht van moord op farao. Dat is het niveau van aanklachten, terwijl Jozef wist: Ik heb niets gedaan. Maar ook de HEERE wist dat. Dat is de troost in dit gedeelte: Onze dromen worden ook door onrecht niet verstoord. Ook door laster, al lijkt het soms dat het je de das om doet, uiteindelijk zal God met ons zijn als wij zuiver in onze bediening blijven. En daardoor raakt Jozef ook het spoor niet bijster en weet hij: Alles is nodig. En ook in die gevangenis gebeurd weer zoveel dat niet lijkt te kloppen. Maar het past wel in Gods plan. Misschien klopt er in jouw leven ook al heel veel niet meer, maar uiteindelijk past het in Gods plan.

 

Gebed: HEERE, wat er ook gebeurd, ik wil U om trouw bidden in al mijn handelen en hoe dan ook het geloof dat U exact met mij de juiste weg gaat.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom