"Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filimon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt." (Filemon 1:1 en 2) 

Wanneer heb jij voor het laatst een preek gehoord over Filimon? Misschien zeg je: "Waar komt hij voor in de Bijbel?", want bepaald een bekend verhaal kun je het niet noemen. De meeste mensen in de kerk zullen wellicht hun schouders ophalen en zeggen: "Ik zou het niet weten." En als je het wel weet, dan heb je een behoorlijke Bijbelkennis. Filemon was namelijk niet alleen een persoon uit de Bijbel, maar er is zelfs een Bijbelboek aan hem gewijd. Paulus heeft een brief aan hem geschreven.

 

En eigenlijk is het nog een apart verhaal ook. Niet alleen is Filemon een bijzonder persoon, maar de manier hoe Paulus met deze man omgaat is op z'n zachtst gezegd behoorlijk op het randje. Eigenlijk zet Paulus deze man aan alle kanten klem en voor het blok. Het is een combinatie van paaien, van een kant op dwingen, van iets wat in eerste instantie niet heel Koninklijk lijkt. Totdat je doordringt in de boodschap van het boek. Want in de boodschap van het boek laat Paulus zien op welke manier hij in het leven staat en laat hij ook ons zien hoe wij met mensen moeten omgaan die het verknalt hebben. 

Vooraf is het goed om te weten dat Paulus iets wil bereiken bij Filemon. Hij wil iemand die gevallen is, zijn plek eigenlijk teruggeven, zou je kunnen zeggen. Paulus heeft een verzoek om een slaaf, die Filemon had weggestuurd, weer terug te nemen. En met die gedachte in je achterhoofd moet je eens beginnen te lezen. 

Paulus schrijft de brief aan Filemon. Hij noemt hem tussen neus en lippen door ook nog even 'de geliefde' en hij eert hem ook nog met 'onze medearbeider'. En dat terwijl Filemon waarschijnlijk helemaal niet zat te wachten op het verzoek van Paulus. Toch begint Paulus te vertellen wat hij van Filemon vindt en dat zijn allemaal positieve woorden. Is dit gewoon politiek? Paulus kennende zal hij wel de waarheid hebben gesproken, maar hij weet die waarheid ook heel goed te gebruiken. 

Waarschijnlijk was Filemon een vermogend man, of in ieder geval iemand met een eigen huis met in ieder geval een aantal slaven onder zich. We lezen ook dat de huisgemeente bij hem in huis samenkwam en dat wijst toch wel op een man van aanzien. En bij dit alles schrijft Paulus erbij dat deze brief, die echt aan Filemon is geschreven, ook gericht is aan ene Appia, Archippus en aan de huisgemeente. Met andere woorden, het verzoek dat speciaal bedoeld is voor Filemon, dat laat hij ook aan de hele omgeving van Filemon weten. De brief begint op zichzelf wel heel netjes en vormelijk, maar is heel scherp en gericht op het absolute behalen van het doel. 

En Paulus zelf zit in de gevangenis. Dat maakt de brief tot een hele bijzondere situatie. Maar Paulus beseft dit: Het verzoek dat ik heb is een christelijk verzoek en Filemon mag hier eigenlijk geen 'nee' tegen zeggen. Besef eens hoe jij zou reageren. Ben jij trouwens aanspreekbaar op jouw verantwoordelijkheid? Dat is de eerste confronterende vraag uit deze korte brief. 

Gebed: Heer, de vraag die vandaag naar mij toekomt is eigenlijk heel lastig. Zelfs als ik in mijn recht sta, zou ik dan een tweede mijl willen gaan? Meer dan wat verwacht wordt, maar daardoor juist zo Koninklijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu