Laster

 

"En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte." (Genesis 39:10-12a)

 

Verleiding en zeker op seksueel gebied, vormen van onreinheid, vernietigen je bediening. Maar je stel, je bent als jongen van een jaar of 17 ontvoerd naar Egypte, je bent van huis en haard verdreven en je staat er eigenlijk alleen voor. Op een leeftijd dat je vader eigenlijk voor je vragen gewoon in de buurt had moeten zijn. En dan komt, als jonge vent, de verleiding van een vrouw op je af die met je het bed in wil. Nou, ik geef het je te doen om dan 'nee' te zeggen. En misschien lukt ene keer nog wel en de tweede keer ook nog wel, maar bij de derde keer klinkt dat stemmetje waarschijnlijk toch echt wel: "Joh, wat kan jou het schelen, je leven is toch niet veel meer waard, leef je uit."

Ja, wat doe jij, als er niemand kijkt? Blijf het 'nee, omdat je weet dat het er niet om gaat wat anderen niet zien, maar vooral wat er in de geestelijke wereld gebeurd? Blijf echt zuiver in je handelen. Maar de andere kant is er ook. Die andere kant vind ik persoonlijk nog lastiger. Want ik weet, in mijn bediening als pastor, maar al te goed wat er gebeurd als iemand leugens over je gaat verspreiden. Het is heen simpel, het 'slachtoffer' wordt altijd geloofd tenzij jij als pastor het tegendeel kunt bewijzen. Het kost je letterlijk je bediening op het moment dat iemand op dit punt laster gaat verspreiden en je kunt je bijna niet verweren. Ik geloof niet dat er een moment is geweest in een pastoraal gesprek dat ik ooit onreine gevoelens heb gehad, maar ik heb wel regelmatig het gevoel gehad: "dit gesprek moet je niet alleen doen." Als satan je niet kan laten struikelen dan zoekt hij de weg van leugens. En dat maakt het soms heel lastig.

 

Bij Jozef zien we dit ook gebeuren. Jozef blijft 'nee' zeggen en ik geloof dat God de gevoelens van Jozef heeft beschermd zodat er geen onreine gedachte bij hem opkwam. En ik geloof dat God dit ook nu nog doet, als je dit verlangen met Hem deelt. Die ervaring heb ik echt! Maar hoe vuil is deze mevrouw Potifar. Ze pakt Jozef bij zijn kleed en trekt hem het bed in. En als Jozef zich dan losrukt en zijn kleed blijft achter is de laster een feit.

 

Maar onthoudt dit: Jozef blijft trouw aan God! En hoewel deze vrouw een middel wordt waardoor Jozef zijn functie kwijtraakt, God laat de bediening op Jozef liggen omdat Jozef trouw is in deze verleiding. God zegent hem, terwijl hij in de gevangenis terecht komt, terwijl hij helemaal zuiver was. Dat zegent God, dan trekt Hij de bediening door en uiteindelijk is dit allemaal de weg naar de droom die God gaf. Onderschat niet wat hij doormaakte, maar zie ook hoe trouw God is.

 

Gebed: HEERE, beschermt U mij tegen vuile laster en als dit mij toch treft, geef mij dan geloof dat U altijd trouw zult blijven aan mij.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom