"Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 8:9) 

We sluiten vandaag het thema 'Het land winnen voor Jezus' af. Gisteren kreeg je de vraag mee of jij beschikbaar wilt zijn om Nederland te winnen voor Jezus. Beschikbaar, niet alleen om het Evangelie te brengen, maar ook om in je houding Jezus echt te volgen. Er is toch nu nog één ding waar we mee gaan afsluiten. Ik zou dat 'verwachting' willen noemen. Heb jij er geloof voor dat Nederland echt te winnen is voor Jezus? Want dat is nogal een verlangen.

 

Ooit gaf ik ergens een training over evangelisatiewerk en ik vroeg tijdens die training het volgende: "Stel je nu voor dat je rond de kerst het hele dorp gaat folderen met evangelisatiefolders. (Even buiten de discussie of dit nu een goede manier is) En in die folders nodig je iedereen uit om naar de kerstdienst te komen op kerstmorgen. Hoeveel stoelen zet je dan extra neer in de kerk?" De reactie die ik kreeg was deze: "Geen extra stoelen, want die mensen komen toch niet." Is dat niet vreemd? Je laat je zenden, je zegt tegen God: "Zendt mij, hier ben ik", maar je rekent er totaal niet op dat er iets zal gebeuren door dat wat je in opdracht van God gaat doen. 

Ons geloof is bepalend voor wat we uitstralen. Misschien ben je soms met mensen in gesprek en je denkt: "Eigenlijk klinkt het toch allemaal wel heel mooi, maar zo ervaar ik het zelf ook lang niet altijd". En voor je het weet ga je met veel minder passie verder. Weet je, Nederland winnen voor Jezus is soms vechten tegen de klippen op, maar ik geloof dat we straks in de hemel nog verrast zullen zijn van wie we daar tegen gaan komen.  

Als je leest wat er in het boek Openbaring staat over het moment in de hemel, dan blijkt er straks een menigte te zijn die we niet kunnen tellen. En dan staat er niet dat er allemaal vrome mensen staan, al zijn ze dat natuurlijk wel, maar er staat dat die menigte bestaat uit alle naties, stammen, volken en talen. En in hoofdstuk 21:24 staat zelfs: "En de naties die zalig worden". Natuurlijk staat daar niet dat iedereen uit een land uiteindelijk zalig zal worden, maar er wordt wel gesproken over landen en volken die zalig worden. Er zullen individuen zijn in de hemel uit landen waaruit er niet veel zullen zijn, maar toch spreekt Jezus over landen en volken die zalig worden. 

En misschien zijn dit woorden die je gewoon eens moet onderstrepen in je Bijbel. Want als deze woorden van Jezus waar zijn, dan wil ik dat Nederland zo'n land zal zijn dat straks zalig zal worden. En dan neem ik nu de verantwoordelijkheid mede op mij om Nederland te winnen voor Jezus. Dit is geen activisme, maar dit is een intens verlangen wat ik deel met mijn Koning. Landen en volken die zalig worden, maar dan wil ik Nederland daar ook zien staan. Wij gaan voor goud! 

Gebed: Almachte Heer en grote Koning, ik wil niets anders dan Nederland winnen voor U. Want U bent het waard dat heel ons land zal leven voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu