Verleiding

 

"Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij." (Genesis 39:6 en 7)

 

Als God je gaat zegenen in je bediening, zelfs als die bediening je droom nog lang niet is, dan kun je er vanuit gaan dat de duivel je bediening hoe dan ook kapot wil maken. En ik geloof dat in het Koninkrijk van God de bedieningen vooral kapot gemaakt worden door onreine relaties. En ik denk dat ik het zo bewust ook moet zeggen. We leven in een tijd, zoals ook Jozef in Egypte. Alles lijkt maakbaar en iedereen leeft vooral voor zichzelf. En de verleiding waar Jozef uiteindelijk voor kwam te staan was een verleiding die zijn bediening van zegen namens God, zou kunnen maken en breken.

Ik weet niet welke bediening jij hebt voor Gods Koninkrijk, maar ik wil dit tegen je zeggen: Waak er voor dat satan je niet te pakken krijgt op het punt van de vrouw van Potifar. Satan weet als het hier mis zou gaan bij Jozef, dan was zijn hele droom in duigen gevallen. Ik geloof dat daar waar er ruimte komt voor overspel dat bedieningen definitief kapot vallen! Het gaat niet alleen geestelijk zo diep de duisternis in, waardoor herstel moeilijk is, maar je zult altijd de schijn tegen je hebben. En hoe listig satan is en hoe gemeen, dat zullen we vandaag en morgen gaan zien.

 

Jozef was in het huis van Potifar en God zegende hem. Hij zegende hem zo sterk dat Potifar alles aan Jozef toevertrouwde. En Jozef wist precies waar de grens lag. Over alles had Potifar hem aangesteld, tot zelfs het eten van Potifar toe, maar één ding had Jozef niets over te zeggen en dat was de vrouw van Potifar. God had de vrouw van Potifar aan Potifar gegeven en dat was een Goddelijke band en Jozef wist dat dit niet onder zijn invloeds gebied lag. Wij moeten goed weten wat ons invloedsgebied is. Er zijn soms dingen die gewoon niet tot je bediening horen en daarom heb je er ook geen invloed over. Neem die invloed dan ook niet, dan alleen  op het moment dat je er invloed over krijgt.

 

Maar deze vrouw van Potifar had andere plannen. Potifar wist er blijkbaar niets van af en vanuit Jozef speelde er niets. Bij Jozef was de boodschap ondubbelzinnig: nee! Hij bleef strikt binnen de grenzen. En de vrouw van Potifar, natuurlijk mocht hij er gewoon thee mee drinken en gewoon mee praten. We moeten het niet gaan overdrijven, maar toen zij het plan opvatte om met Jozef te gaan slapen, was het antwoord van Jozef 'nee'. Dit grote kwaad ging Jozef uit de weg. Jozef was zich bewust van het feit dat dit alle zegen van God zou wegnemen. Laten we altijd 'nee' zeggen tegen verleiding die onze bediening kan kosten, want het Koninkrijk van God is meer waard dan verleiding.

 

Gebed: HEERE, maak mij sterk om tegen elke verleiding 'nee' te zeggen en altijd vor ogen te houden waarvoor U mij wilt gebruiken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom