Verleiding

 

"Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij." (Genesis 39:6 en 7)

 

Als God je gaat zegenen in je bediening, zelfs als die bediening je droom nog lang niet is, dan kun je er vanuit gaan dat de duivel je bediening hoe dan ook kapot wil maken. En ik geloof dat in het Koninkrijk van God de bedieningen vooral kapot gemaakt worden door onreine relaties. En ik denk dat ik het zo bewust ook moet zeggen. We leven in een tijd, zoals ook Jozef in Egypte. Alles lijkt maakbaar en iedereen leeft vooral voor zichzelf. En de verleiding waar Jozef uiteindelijk voor kwam te staan was een verleiding die zijn bediening van zegen namens God, zou kunnen maken en breken.

Ik weet niet welke bediening jij hebt voor Gods Koninkrijk, maar ik wil dit tegen je zeggen: Waak er voor dat satan je niet te pakken krijgt op het punt van de vrouw van Potifar. Satan weet als het hier mis zou gaan bij Jozef, dan was zijn hele droom in duigen gevallen. Ik geloof dat daar waar er ruimte komt voor overspel dat bedieningen definitief kapot vallen! Het gaat niet alleen geestelijk zo diep de duisternis in, waardoor herstel moeilijk is, maar je zult altijd de schijn tegen je hebben. En hoe listig satan is en hoe gemeen, dat zullen we vandaag en morgen gaan zien.

 

Jozef was in het huis van Potifar en God zegende hem. Hij zegende hem zo sterk dat Potifar alles aan Jozef toevertrouwde. En Jozef wist precies waar de grens lag. Over alles had Potifar hem aangesteld, tot zelfs het eten van Potifar toe, maar één ding had Jozef niets over te zeggen en dat was de vrouw van Potifar. God had de vrouw van Potifar aan Potifar gegeven en dat was een Goddelijke band en Jozef wist dat dit niet onder zijn invloeds gebied lag. Wij moeten goed weten wat ons invloedsgebied is. Er zijn soms dingen die gewoon niet tot je bediening horen en daarom heb je er ook geen invloed over. Neem die invloed dan ook niet, dan alleen  op het moment dat je er invloed over krijgt.

 

Maar deze vrouw van Potifar had andere plannen. Potifar wist er blijkbaar niets van af en vanuit Jozef speelde er niets. Bij Jozef was de boodschap ondubbelzinnig: nee! Hij bleef strikt binnen de grenzen. En de vrouw van Potifar, natuurlijk mocht hij er gewoon thee mee drinken en gewoon mee praten. We moeten het niet gaan overdrijven, maar toen zij het plan opvatte om met Jozef te gaan slapen, was het antwoord van Jozef 'nee'. Dit grote kwaad ging Jozef uit de weg. Jozef was zich bewust van het feit dat dit alle zegen van God zou wegnemen. Laten we altijd 'nee' zeggen tegen verleiding die onze bediening kan kosten, want het Koninkrijk van God is meer waard dan verleiding.

 

Gebed: HEERE, maak mij sterk om tegen elke verleiding 'nee' te zeggen en altijd vor ogen te houden waarvoor U mij wilt gebruiken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom