"Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij." (Jesaja 6:8) 

Het thema 'Het land winnen voor Jezus', zullen we morgen afronden. Bewust heb ik niet de insteek genomen over allerlei methodes waarmee we Nederland zouden kunnen winnen voor Jezus, omdat ik geloof dat wij de boodschap van het Evangelie echt wel kennen. Waar het in het Evangelie om gaat is wel duidelijk, maar hoe we aantrekkelijk christen zijn, is wel bepalend of onze boodschap overkomt. Toch wil ik nu nog een belangrijke vraag stellen: Als God vandaag de vraag stelt wie er wil gaan in Zijn dienst, ben jij dan beschikbaar?

 

Kijk, we kunnen allemaal weten waar het om draait, we kunnen weten om welke houding het draait en om welke boodschap, maar dan is er nog wel de vraag wie er bereid is om te gaan. Ben jij dat? Ben jij bereid om bemoedigend, liefdevol, gelovend, vertrouwend, eerlijk en zuiver, op te staan en de boodschap van het Evangelie te brengen. Ik vraag je dus niet of je bereid bent om het Evangelie te vertellen en ik vraag je ook niet of je bereid bent om een juiste christelijke houding aan te nemen, ik vraag je of je bereid bent om het beide te doen? 

En ik wil je eerlijk zeggen dat je dit, hoe dan ook, altijd wat kost. Ergens kost het je dit altijd iets van jezelf. Er was een moment in het leven van Jesaja dat hij een visioen kreeg met engelen, die zijn mond reinigde met een vurige kool van het altaar en daarna hoorde Jesaja de stem van de Heer die zei: "Wie zal Ik zenden en Wie zal voor Ons gaan?" En bedenk dat de boodschap die Jesaja moest gaan brengen geen fijne boodschap was. Hij moest het volk gaan vertellen dat de ballingschap eraan zou komen. Dat is een stevige boodschap van oordeel en in het land was het een puinhoop. En wat stelde Jesaja voor in dit soort omstandigheden. Hij besefte zijn eigen onwaardigheid en dat er tot hiertoe genoeg in zijn leven ook niet op orde was geweest. Zijn lippen waren onrein, zegt hij zelf.  

Toch, als de vraag van God komt, dan is er geen twijfel. Als God, in Zijn volheid, Zich hardop afvraagt wie er voor hen zal uitgaan, dan staat Jesaja op en zegt: "Hier ben ik, zend mij" En ik geloof dat God vandaag ook zo naar deze wereld kijkt, naar een wereld vol ongerechtigheid en zonde waarover eigenlijk Zijn toorn moet komen, terwijl er een Evangelie van redding is. En ik geloof dat God naar beneden kijkt en ook nu zegt: "Wie zal er voor Ons gaan?" En die vraag ligt bij jou en bij mij, of wij willen gaan, in houding en met de boodschap. Wat mag het jou kosten om te gaan voor Jezus? Het verhaal uit buitenbijbelse bronnen is dat Jesaja uiteindelijk de marteldood is gestorven en dat hij in een holle boomstam is gelegd die doormidden is gezaagd. Ik zeg niet dat het je zoveel zal kosten, maar zou het mogen voor jouw Koning? 

Gebed: Heer, als U roept, wie zou ik zijn om niet te antwoorden. Ik zal gaan, om Uw Naam bekend te maken en ik zal mij Koninklijk gedragen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu