"Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij." (Jesaja 6:8) 

Het thema 'Het land winnen voor Jezus', zullen we morgen afronden. Bewust heb ik niet de insteek genomen over allerlei methodes waarmee we Nederland zouden kunnen winnen voor Jezus, omdat ik geloof dat wij de boodschap van het Evangelie echt wel kennen. Waar het in het Evangelie om gaat is wel duidelijk, maar hoe we aantrekkelijk christen zijn, is wel bepalend of onze boodschap overkomt. Toch wil ik nu nog een belangrijke vraag stellen: Als God vandaag de vraag stelt wie er wil gaan in Zijn dienst, ben jij dan beschikbaar?

 

Kijk, we kunnen allemaal weten waar het om draait, we kunnen weten om welke houding het draait en om welke boodschap, maar dan is er nog wel de vraag wie er bereid is om te gaan. Ben jij dat? Ben jij bereid om bemoedigend, liefdevol, gelovend, vertrouwend, eerlijk en zuiver, op te staan en de boodschap van het Evangelie te brengen. Ik vraag je dus niet of je bereid bent om het Evangelie te vertellen en ik vraag je ook niet of je bereid bent om een juiste christelijke houding aan te nemen, ik vraag je of je bereid bent om het beide te doen? 

En ik wil je eerlijk zeggen dat je dit, hoe dan ook, altijd wat kost. Ergens kost het je dit altijd iets van jezelf. Er was een moment in het leven van Jesaja dat hij een visioen kreeg met engelen, die zijn mond reinigde met een vurige kool van het altaar en daarna hoorde Jesaja de stem van de Heer die zei: "Wie zal Ik zenden en Wie zal voor Ons gaan?" En bedenk dat de boodschap die Jesaja moest gaan brengen geen fijne boodschap was. Hij moest het volk gaan vertellen dat de ballingschap eraan zou komen. Dat is een stevige boodschap van oordeel en in het land was het een puinhoop. En wat stelde Jesaja voor in dit soort omstandigheden. Hij besefte zijn eigen onwaardigheid en dat er tot hiertoe genoeg in zijn leven ook niet op orde was geweest. Zijn lippen waren onrein, zegt hij zelf.  

Toch, als de vraag van God komt, dan is er geen twijfel. Als God, in Zijn volheid, Zich hardop afvraagt wie er voor hen zal uitgaan, dan staat Jesaja op en zegt: "Hier ben ik, zend mij" En ik geloof dat God vandaag ook zo naar deze wereld kijkt, naar een wereld vol ongerechtigheid en zonde waarover eigenlijk Zijn toorn moet komen, terwijl er een Evangelie van redding is. En ik geloof dat God naar beneden kijkt en ook nu zegt: "Wie zal er voor Ons gaan?" En die vraag ligt bij jou en bij mij, of wij willen gaan, in houding en met de boodschap. Wat mag het jou kosten om te gaan voor Jezus? Het verhaal uit buitenbijbelse bronnen is dat Jesaja uiteindelijk de marteldood is gestorven en dat hij in een holle boomstam is gelegd die doormidden is gezaagd. Ik zeg niet dat het je zoveel zal kosten, maar zou het mogen voor jouw Koning? 

Gebed: Heer, als U roept, wie zou ik zijn om niet te antwoorden. Ik zal gaan, om Uw Naam bekend te maken en ik zal mij Koninklijk gedragen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu