"Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij." (Jesaja 6:8) 

Het thema 'Het land winnen voor Jezus', zullen we morgen afronden. Bewust heb ik niet de insteek genomen over allerlei methodes waarmee we Nederland zouden kunnen winnen voor Jezus, omdat ik geloof dat wij de boodschap van het Evangelie echt wel kennen. Waar het in het Evangelie om gaat is wel duidelijk, maar hoe we aantrekkelijk christen zijn, is wel bepalend of onze boodschap overkomt. Toch wil ik nu nog een belangrijke vraag stellen: Als God vandaag de vraag stelt wie er wil gaan in Zijn dienst, ben jij dan beschikbaar?

 

Kijk, we kunnen allemaal weten waar het om draait, we kunnen weten om welke houding het draait en om welke boodschap, maar dan is er nog wel de vraag wie er bereid is om te gaan. Ben jij dat? Ben jij bereid om bemoedigend, liefdevol, gelovend, vertrouwend, eerlijk en zuiver, op te staan en de boodschap van het Evangelie te brengen. Ik vraag je dus niet of je bereid bent om het Evangelie te vertellen en ik vraag je ook niet of je bereid bent om een juiste christelijke houding aan te nemen, ik vraag je of je bereid bent om het beide te doen? 

En ik wil je eerlijk zeggen dat je dit, hoe dan ook, altijd wat kost. Ergens kost het je dit altijd iets van jezelf. Er was een moment in het leven van Jesaja dat hij een visioen kreeg met engelen, die zijn mond reinigde met een vurige kool van het altaar en daarna hoorde Jesaja de stem van de Heer die zei: "Wie zal Ik zenden en Wie zal voor Ons gaan?" En bedenk dat de boodschap die Jesaja moest gaan brengen geen fijne boodschap was. Hij moest het volk gaan vertellen dat de ballingschap eraan zou komen. Dat is een stevige boodschap van oordeel en in het land was het een puinhoop. En wat stelde Jesaja voor in dit soort omstandigheden. Hij besefte zijn eigen onwaardigheid en dat er tot hiertoe genoeg in zijn leven ook niet op orde was geweest. Zijn lippen waren onrein, zegt hij zelf.  

Toch, als de vraag van God komt, dan is er geen twijfel. Als God, in Zijn volheid, Zich hardop afvraagt wie er voor hen zal uitgaan, dan staat Jesaja op en zegt: "Hier ben ik, zend mij" En ik geloof dat God vandaag ook zo naar deze wereld kijkt, naar een wereld vol ongerechtigheid en zonde waarover eigenlijk Zijn toorn moet komen, terwijl er een Evangelie van redding is. En ik geloof dat God naar beneden kijkt en ook nu zegt: "Wie zal er voor Ons gaan?" En die vraag ligt bij jou en bij mij, of wij willen gaan, in houding en met de boodschap. Wat mag het jou kosten om te gaan voor Jezus? Het verhaal uit buitenbijbelse bronnen is dat Jesaja uiteindelijk de marteldood is gestorven en dat hij in een holle boomstam is gelegd die doormidden is gezaagd. Ik zeg niet dat het je zoveel zal kosten, maar zou het mogen voor jouw Koning? 

Gebed: Heer, als U roept, wie zou ik zijn om niet te antwoorden. Ik zal gaan, om Uw Naam bekend te maken en ik zal mij Koninklijk gedragen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu