Trouw zijn als je droom uit het zicht is

 

"De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. (Genesis 39:2-4a)

 

Er is ondertussen wel het een en ander met Jozef gebeurd. Een heleboel staat niet tot in detail beschreven, maar vanaf het moment dat Jozef door zijn broers is verkocht heeft zich wel het een en ander afgespeeld. AAn de ene kant hebben zijn broers bij zijn vader verteld dat Jozef door een wild dier is verschreurd. Moet je over nadenken dat je zoons met zo'n boodschap thuiskomen. En Jakob heeft op dat moment zelfs een vloek over zijn leven uitgesproken dat hij de rest van zijn leven zou treuren en later blijkt ook dat hij alle jaren somber is geweest. Maar Jozef was ondertussen in Egypte terecht gekomen, weer doorverkocht en in het huis van Potifar terecht gekomen.

Potifar was niet zomaar iemand. Hij was het hoofd van de lijfwacht van farao en daar werd Jozef een slaaf in huis. Maar er is wel iets heel bijzonders aan deze slaaf. Er staat dat de HEERE met hem was. Zelfs op zo'n manier dat Jozef voorspoedig was in alles wat hij deed. En dat werkte zoveel uit dat Potifar zag dat de HEERE met Jozef was. Jozef was de vertegenwoordiging van de HEERE in het huis van Potifar. En dat terwijl Jozef heel ver weg was van zijn droom.

 

Maar de HEERE was wel met hem en Jozef leefde dus ook duidelijk vanuit zijn relatie met de HEERE. Dat staat er niet letterlijk, maar Potifar kan maar op ene manier duidelijk hebben gekregen dat de HEERE met Jozef was. Dat kon alleen maar doordat Jozef hem over de HEERE vertelde. En ik geloof dat wij soms dromen hebben, maar op het moment dat wij dan heel ver weg van die dromen komen, dan gooien wij het bijltje er bij neer. Maar ik geloof dat wij moeten beseffen dat onze droom niet onze bestemming is. Onze bestemming is uiteindelijk wel die droom van God voor ons heeft, maar ook de weg er naartoe.

 

Het is goed om daar eens over na te denken. Wandelen in je bestemming doe je ook op weg naar je droom, die God in je hart heeft gelegd. En doe dat met God, Hij wil je zegenen, zelfs als je in een situatie terecht komt, waar je slechts een slaaf zult zijn. Jozef was in ene keer van zijn eervolle positie af gegooid en gedegradeerd tot een slaaf. En hoe trouw zou jij willen zijn in zo'n situatie? Wil je dan ook als dienstknecht van God leven, of bedank je voor deze eer?

 

Jozefs keuze maakte dat God hem zegende, zo zelfs dat Potifar hem over zijn hele huis aanstelde. Dat is God genade, ook als je droom een eind weg lijkt te zijn. Maar waar je blijft wandelen met God, zal Hij jouw eer herstellen en je in Zijn glorie laten komen.

Gebed: HEERE, hoe de weg van mijn bestemming ook is, ik wil alleen maar leven met U, trouw zijn aan U en mij uitstrekken naar de bestemming die U voor mij hebt en ook naar de weg die daarbij hoort.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom