Trouw zijn als je droom uit het zicht is

 

"De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. (Genesis 39:2-4a)

 

Er is ondertussen wel het een en ander met Jozef gebeurd. Een heleboel staat niet tot in detail beschreven, maar vanaf het moment dat Jozef door zijn broers is verkocht heeft zich wel het een en ander afgespeeld. AAn de ene kant hebben zijn broers bij zijn vader verteld dat Jozef door een wild dier is verschreurd. Moet je over nadenken dat je zoons met zo'n boodschap thuiskomen. En Jakob heeft op dat moment zelfs een vloek over zijn leven uitgesproken dat hij de rest van zijn leven zou treuren en later blijkt ook dat hij alle jaren somber is geweest. Maar Jozef was ondertussen in Egypte terecht gekomen, weer doorverkocht en in het huis van Potifar terecht gekomen.

Potifar was niet zomaar iemand. Hij was het hoofd van de lijfwacht van farao en daar werd Jozef een slaaf in huis. Maar er is wel iets heel bijzonders aan deze slaaf. Er staat dat de HEERE met hem was. Zelfs op zo'n manier dat Jozef voorspoedig was in alles wat hij deed. En dat werkte zoveel uit dat Potifar zag dat de HEERE met Jozef was. Jozef was de vertegenwoordiging van de HEERE in het huis van Potifar. En dat terwijl Jozef heel ver weg was van zijn droom.

 

Maar de HEERE was wel met hem en Jozef leefde dus ook duidelijk vanuit zijn relatie met de HEERE. Dat staat er niet letterlijk, maar Potifar kan maar op ene manier duidelijk hebben gekregen dat de HEERE met Jozef was. Dat kon alleen maar doordat Jozef hem over de HEERE vertelde. En ik geloof dat wij soms dromen hebben, maar op het moment dat wij dan heel ver weg van die dromen komen, dan gooien wij het bijltje er bij neer. Maar ik geloof dat wij moeten beseffen dat onze droom niet onze bestemming is. Onze bestemming is uiteindelijk wel die droom van God voor ons heeft, maar ook de weg er naartoe.

 

Het is goed om daar eens over na te denken. Wandelen in je bestemming doe je ook op weg naar je droom, die God in je hart heeft gelegd. En doe dat met God, Hij wil je zegenen, zelfs als je in een situatie terecht komt, waar je slechts een slaaf zult zijn. Jozef was in ene keer van zijn eervolle positie af gegooid en gedegradeerd tot een slaaf. En hoe trouw zou jij willen zijn in zo'n situatie? Wil je dan ook als dienstknecht van God leven, of bedank je voor deze eer?

 

Jozefs keuze maakte dat God hem zegende, zo zelfs dat Potifar hem over zijn hele huis aanstelde. Dat is God genade, ook als je droom een eind weg lijkt te zijn. Maar waar je blijft wandelen met God, zal Hij jouw eer herstellen en je in Zijn glorie laten komen.

Gebed: HEERE, hoe de weg van mijn bestemming ook is, ik wil alleen maar leven met U, trouw zijn aan U en mij uitstrekken naar de bestemming die U voor mij hebt en ook naar de weg die daarbij hoort.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom