"Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst." (Filippenzen 1:21) 

Eerlijk zijn met de waarheid van Gods Woord en eerlijk zijn in je geestelijke woorden is van fundamenteel belang, omdat we duidelijk moeten blijven over de boodschap van Jezus. Er is maar ene weg van redding, en dat is via Jezus alleen. Het is alleen de vraag op welke manier we deze boodschap brengen. Veel mensen hebben het gevoel dat als je met Jezus leeft, dat je niets meer mag. Moet je eens bedenken hoeveel vragen mensen soms stellen als je hen vraagt de keus voor Jezus te maken.

 

Het is ook iets dat we in de kerk altijd moeilijk hebben gevonden. In onze cultuur zijn de wetten en regels altijd heel belangrijk geweest, vooral omdat we een schaamte en boetecultuur hebben. Heel vaak was het "dit mag niet en dat moet je doen." En natuurlijk zijn er regels die God heeft gesteld, maar zijn het nu de regels waaraan we moeten voldoen, of verlangen we zo met God te leven dat die regels als vanzelf een plaats hebben in de relatie met God? 

Weet je wat de wereld om ons heen nodig heeft? Mensen die vol zijn van passie voor Jezus. Mensen die voor Jezus door het vuur gaan, die Jezus zo zichtbaar maken en dat zo vanuit hun diepste verlangen doen om Hem groot te maken, dat de wereld om hen heen ziet dat het geen dwanggodsdienst is, maar een passie voor de levende God die meer is dan alleen maar wat regels. Dat is een passie waardoor je niet meer leeft om straks in de eerste plaats maar in de hemel te kunnen komen, maar dat is een passie waarmee je verlangt in alles wat je doet, je liefde voor Jezus zichtbaar te maken. 

Paulus staat ook voor de keus wat hij nu het liefste wil? Wil hij graag sterven en dan bij Jezus zijn? Natuurlijk wil hij dat wel, want hij weet dat dit het allerbeste is, niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat het daar altijd een volmaakt leven zal zijn met Jezus. Maar toch is dit niet de keus die hij maakt. Hij maakt de keus om Jezus' leven te leven. En als hij dan nog moet blijven leven, dan is het goed, want dan zal hij met zijn leven, Jezus groot maken. En als hij mag sterven en Thuiskomen, dan is dat verreweg het beste en het is dan alleen maar winst. Maar zijn passie voor Jezus maakt, dat hij niet zijn eigen voordeel wil halen, maar de passie voor Jezus maakt dat hij elke minuut op aarde vol wil zijn van passie voor Hem. 

Ik wil je vandaag de vraag stellen hoe gek jij op Jezus bent. Misschien vind je dit een taalgebruik waarbij jij je wenkbrauwen wat fronst. Dat mag, maar ik meen het wel. Sta jij in vuur en vlam voor Jezus, ook als dat betekent dat jij nog lang op aarde moet blijven? En is die passie een vuur waardoor jij voluit uit de relatie met God leeft? Niet een negatieve, gedwongen geloofshouding, maar een vreugdevolle en ontspannen geloofshouding waarbij Jezus zo groot wordt door jou heen. 

Gebed: Heer, ik wil elke dag vol van passie voor U leven. Ik wil niet een boodschap van regels, maar een boodschap van relatie brengen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu