"Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden." (Mattheüs 7:13 en 14) 

Eerlijkheid kan wel eens erg lastig zijn, maar het is wel één van de basisbegrippen van de christelijke gemeente. Als we onbetrouwbaar zijn, moeten we er niet op rekenen dat mensen interesse hebben om naar de kerk te komen. Maar als we onbetrouwbaar zijn in onze zaken, zou men dan wel geloven dat onze geestelijke woorden kloppen? Onze betrouwbaarheid werkt dus heel ver door. Toch is er nog een stap verder nodig. Het gaat niet alleen om onze betrouwbaarheid in onze gewone woorden, maar ook om betrouwbaarheid in onze geestelijke woorden.

 

Je kunt heel betrouwbaar zijn in je zaken, in je woorden en in alles wat je doet, maar als je geestelijke woorden niet betrouwbaar zijn, dan zullen mensen zich wellicht veilig bij je voelen, maar help je hen verdwalen op weg naar de eeuwigheid. Een kerk die geen betrouwbare geestelijke woorden spreekt, is een kerk waar uiteindelijk de kandelaar inderdaad wordt weggenomen. 

Jezus windt er geen doekjes om als het gaat over de waarheid. En inderdaad, Jezus is nooit bezig met eindeloze oordeelspreken. Ik geloof ook dat dit nooit zal werken. We kunnen roepen dat we onze zonden moeten kennen en vooral elke keer benadrukken hoe zondig we zijn, maar dat is niet hoe Jezus Zijn boodschap brengt. Jezus brengt de boodschap waarin Zijn werk in het middelpunt staat en nooit de zondige mens. Maar de andere kant is ook waar: Jezus maakt wel heel duidelijk dat degenen die niet geloven ergens uitkomen en degenen die wel geloven komen ergens uit.  

Jezus maakt heel duidelijk dat er maar twee wegen zijn. En die waarheid, die is nog niet zo eenvoudig te verteren voor ons. Sterker nog, om daar altijd betrouwbaar in te zijn, dat kost iets van jezelf. Iedereen wil een lieve God die iedereen straks welkom heet in de hemel, zelfs degenen die niet geloven dat er een God en een hemel is, zijn er wel van overtuigd dat ze in de hemel komen. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Maar Jezus zegt heel duidelijk dat er een weg naar het leven is en een weg naar het verderf. 

Ja, Jezus zegt dat er een weg is naar het verderf. Hij noemt dat de brede weg. Dat is de weg die makkelijk begaanbaar is. Dat is de weg van hen die niet in Jezus geloven. Op die weg passen alle geloven naast elkaar. Jezus zegt niet dat de smalle weg een moeilijke weg is, hij is alleen smal. Die poort daar pas jij alleen door als jij je zonden hebt achtergelaten op Golgotha. En dan komt er een smalle weg. Hoe die weg loopt, daar gaat het Jezus niet om. Het gaat Hem er slechts om dat er maar ene weg, dè Weg, Jezus, naar het leven leidt. En zonder dat geloof is er geen behoud en geen leven. En durven wij zo eerlijk om te gaan met de mensen? Niet slaan met het verderf, maar uitnodigend tot het leven. 

Gebed: Heer, liefst wil ik kunnen zeggen dat iedereen gered wordt, maar dat is niet wat U zegt en het zou ook U onbetrouwbaar maken. Laat mij ook in Uw boodschap altijd trouw zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu