Droom verder weg dan ooit

 

"Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen." (Genesis 37:26 en 27a)

 

Jozef van het leven beroven, dat lijkt het makkelijkste. En in eerste instantie lijken de broers daar ook voor te kiezen, ware het niet dat Ruben dat niet goed vond. Ruben blijkt anders te zijn dan de anderen. En Ruben kiest er voor om Jozef in een put te gooien. Wellicht met het idee om hem later weer vrij te laten. Maar zijn andere broers denken daar anders over. Uiteindelijk zien ze er van af en bedenken ze een veel beter plan. Als ze Jozef verkopen levert hij ook nog wat op. En het blijkt dat Ruben echt andere plannen heeft. Want op het moment dat ze Jozef verkopen, is Ruben daar niet bij en Ruben weet er later ook niets van.

Wat een meesterdromer was Jozef, maar zijn droom lijkt nu verder weg dan ooit. Gods droom over zijn leven was de droom waar hij in geloofde. Dat heeft een heleboel ellende over zijn leven gehaald, vooral omdat hij teveel daarover vertelde. En nu, nu ljkt alles voorbij.

 

En ik wil je vragen of je even wil nadenken over je eigen dromen. Dromen die God in je hart heeft gelegd en als je die niet hebt, wil ik je vragen om hier met God over te gaan spreken. Ik geloof dat God in het hart van elke gelovige een droom heeft gelegd. Een droom die te maken heeft met jouw bestemming. Een droom, soms heel concreet, soms alleen maar van verlangen. En durf dat verlangen eens echt ruimte te geven in je leven. Want het is de belofte van de eindtijd dat er gedroomd gaat worden en dat er gezichten gezien gaan worden.

 

En misschien lijkt jouw leven heel erg op dat van Jozef en is jouw droom verder weg dan ooit. Misschien zit je in de put of ben je afgeserveerd, verkocht als slaaf en zit je helemaal vast in wat jou is overkomen. Dan geloof ik dat dit een woord is voor jou. Een woord van belofte dat God de dromen die Hij in je hart legt, zeker zal vervullen. Jozef moet nog een lange weg gaan, waarin het er niet op lijkt dat het ooit nog goed gaat komen. Maar God blijkt vaak minder haast te hebben dan wij. Blijf uitzien naar wat God heeft beloofd en ga niet in gevecht met je omstandigheden, dat zal je ontmoedigen en verder bij je droom vandaan brengen. Laat je droom toe, al lijkt hij onmogelijk te zijn.

 

En ik wil je vragen of je heel concreet, je diepste verlangen voor je leven met God wil gaan bespreken, op dit moment. Als je dit gedeelte samen leest, kijk elkaar dan even eerlijk aan en deel je droom die in je hart ligt. Jouw droom, waarmee God je duidelijk wil maken hoe Hij jou gaat inzetten in de bediening die Hij voor je heeft. En leg dan dit in gebed neer voor God en laat je omstandigheden van dit moment even los.

 

Gebed: Vader, ik geloof dat U een plan heeft met mijn leven dat in de droom van mijn leven bekend zal zijn. U kent mijn diepste verlangen hoe ik voor U wil dienen en dat verlangen leg ik nu voor U neer en wilt U laten zien wat U daarmee wilt doen?

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom