"Maar voor alle dingen, mijn broeders,  zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt." (Jakobus 5:12) 

Wat laten wij aan de wereld zien, zijn wij echt zout dat de wereld smakelijk maakt? Eigenlijk hebben alle dingen waar we over hebben nagedacht te maken met het feit dat wij in positieve zin opvallen. Of misschien moet ik het wel anders zeggen: Dat we op een hemelse manier opvallen. Dat de wereld om ons heen in ons iets ziet van de hemel. Pas als dat zo is, dan liggen er kansen om ook de boodschap van Jezus de wereld in te brengen.

  

En als er één ding is waar wij heel snel op worden afgerekend en als je één argument wilt noemen waarom mensen niets met de kerk te maken willen hebben dan is het wel eerlijkheid. Het wordt ook heel vaak gebruikt om maar een argument te hebben, maar toch is het goed om elkaar eens echt aan te kijken en aan elkaar te vragen hoe betrouwbaar wij nu eigenlijk zijn. We hebben het al over bemoedigen gehad en dat onze cultuur bestaat uit oordeel, schuld en boete. Dat maakt ook dat eerlijkheid soms afgestraft wordt als je vertelt dat je dingen fout hebt gedaan. Leugentjes om bestwil om jezelf te redden, daar grijpen wij maar al te makkelijk naar. 

Is het je wel eens opgevallen dat als iemand in een overspelige relatie leeft, dat hij geweerd wordt van het Avondmaal, maar als iemand liegt of roddelt, hij gewoon aan het Avondmaal mag deelnemen? En dat terwijl het zevende en het negende gebod gewoon onder elkaar staan in de wet van God. Eigenlijk is dat opmerkelijk. Jacobus maakt ons duidelijk dat ons ja, ja moet zijn en ons nee, nee moet zijn. Dat heeft in de eerste plaats te maken met afspraken die we maken. Inconsequentie breekt uiteindelijk de kerk af. Maar eerlijkheid gaat nog veel verder dan afspraken die we maken. Wil jij er voor kiezen om altijd eerlijk te zijn. Altijd te kiezen voor de waarheid? 

Jezus heeft nooit een leugen verteld, maar altijd de waarheid gesproken. En misschien is dit wel een van de moeilijkste dingen. Misschien kost het je soms heel wat moeite om door je schaamte heen te komen. Ooit werkte is bij een bedrijf waarbij iedereen de ander de schuld gaf van fouten die werden gemaakt. Of als jij een opdracht had uitgevoerd die niet klopte, dan wist degene die de opdracht gegeven had nergens meer van. Als dat onze houding is, dan worden we onbetrouwbaar. Als iemand jouw diepe dingen uit zijn leven durft te vertellen, dan zegt dat heel vaak iets over jouw betrouwbaarheid.  

Morgen zullen we over nog een stuk eerlijkheid nadenken. Als het namelijk al niet lukt om in de gewone dingen eerlijk te zijn, hoe gaat het dan met de geestelijke dingen. Ik bedoel: durf jij echt eerlijk met mensen die op je pad zijn om te gaan? Niet om de ander de grond in te trappen, maar durf jij eerlijkheid te zijn over de noodzaak van persoonlijk geloof? 

Gebed: Vader, raak mijn lippen aan, zodat mijn lippen geheiligd zijn en ze alleen de waarheid zullen spreken en zet een wacht voor de deur van mijn mond.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu