Wat doe je met een meesterdromer?

 

"Ze zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan." (Genesis 37:19)

 

We kunnen ons afvragen met welke gedachten in zijn hoofd Jozef had gedroomd. Het moet haast wel zo zijn dat Jozef die dromen heeft geloofd. Als hij er nu eentje had verteld dan zou het nog uitdagend geweest kunnen zijn, maar dat lijkt het niet te zijn. Natuurlijk was zijn manier van doen niet verstandig, maar ik denk dat we er vanuit mogen gaan dat Jozef geloofd heeft dat deze dromen uit zouden komen. En zeker ook als je over de latere dromen nadenkt, die hij heeft uitgelegd. Toen besefte hij direct dat die dromen realiteit waren en dat ze van God kwamen. Dus dat is nu zeker ook zo geweest. Misschien in wat mindere mate, maar toch...

En reken dat zijn broers, of in ieder geval de meeste van zijn broers er een ongelofelijke hekel aan hadden dat Jozef met deze dromen kwam. Want dat zou nogal wat betekenen voor hun eer en aanzien. Het kon toch niet waar zijn dat Jozef over hen zou regeren? En dan gaat het uiteindelijk echt mis. Gods plan was niet geliefd bij de broers. Natuurlijk zagen ze in die dromen geen plan van God. In hoeverre Jozef dit precies zag weten we ook niet. Toch blijkt ook van Jakob dat hij de dromen wel in zijn hart bewaarde. Hij werd wel boos, maar nam het wel serieus. En misschien is dat wel de beste houding. Soms moet je afwachten wat er klopt van een profetie. Maar zijn broers gingen er echt anders mee om.

 

Er komt een moment dat Jozef door zijn vader naar zijn broers wordt gestuurd bij de kudde om hen te vragen hoe het met hen gaat. Eerst kan hij hen nergens vinden, maar dan uiteindelijk na wat aanwijzingingen vindt hij hen. Maar als ze hem dan van verre zien aankomen dan blijkt dat ze echt niets van zijn dromen moeten hebben. En wat er in deze fase ook al zichtbaar is geweest, laat dit verhaal, achter het verhaal duidelijk zijn: Als Jozefs dromen uiteindelijk zullen uitkomen, dan zal de weg voor de Messias openblijven. Want dat is wel dat wat er achter de hele geschiedenis zit. Door Jozef moet straks het volk van Israël gered worden. En dan zitten we op de kern waar het bij God altijd over gaat als Hij dingen openbaart: Het is altijd gericht op Zijn Koninkrijk dat nabij is gekomen en dat komen zal!

 

Maar er is één partij die er echt alles aan zal doen om meesterdromers de eindstreep niet te laten halen. En natuurlijk gold dit voor Jozef en IsraËl, maar dat geldt nu net zo goed ook voor Gods boodschappen van nu. Ook nu wil God ons leiding geven zodat uiteindelijk doorbraken voor Zijn Koninkrijk een feit zullen worden. En dat maakt dan wel heel bepalend op welke manier wij onze dromen delen en met wie en wat we doen met de dromen van anderen. De broers van Jozef wilden eigenlijk maar één ding: van hem af. En dat heel erg letterlijk. Dat is de destructieve macht van de duisternis, die ook in onze tijd er op uit is om gelovigen uiteindelijk de eindstreep niet te laten halen.

 

Gebed: Vader, Uw plan is altijd het beste, maar de duisternis zal altijd er op uit zijn om elke Jozef in Uw Koninkrijk vast te laten lopen of nog veel erger. Maar ik geloof dat U trouw bent in Uw woorden, beloften en dromen.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom