"Maar voor alle dingen, mijn broeders,  zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt." (Jakobus 5:12) 

Wat laten wij aan de wereld zien, zijn wij echt zout dat de wereld smakelijk maakt? Eigenlijk hebben alle dingen waar we over hebben nagedacht te maken met het feit dat wij in positieve zin opvallen. Of misschien moet ik het wel anders zeggen: Dat we op een hemelse manier opvallen. Dat de wereld om ons heen in ons iets ziet van de hemel. Pas als dat zo is, dan liggen er kansen om ook de boodschap van Jezus de wereld in te brengen.

  

En als er één ding is waar wij heel snel op worden afgerekend en als je één argument wilt noemen waarom mensen niets met de kerk te maken willen hebben dan is het wel eerlijkheid. Het wordt ook heel vaak gebruikt om maar een argument te hebben, maar toch is het goed om elkaar eens echt aan te kijken en aan elkaar te vragen hoe betrouwbaar wij nu eigenlijk zijn. We hebben het al over bemoedigen gehad en dat onze cultuur bestaat uit oordeel, schuld en boete. Dat maakt ook dat eerlijkheid soms afgestraft wordt als je vertelt dat je dingen fout hebt gedaan. Leugentjes om bestwil om jezelf te redden, daar grijpen wij maar al te makkelijk naar. 

Is het je wel eens opgevallen dat als iemand in een overspelige relatie leeft, dat hij geweerd wordt van het Avondmaal, maar als iemand liegt of roddelt, hij gewoon aan het Avondmaal mag deelnemen? En dat terwijl het zevende en het negende gebod gewoon onder elkaar staan in de wet van God. Eigenlijk is dat opmerkelijk. Jacobus maakt ons duidelijk dat ons ja, ja moet zijn en ons nee, nee moet zijn. Dat heeft in de eerste plaats te maken met afspraken die we maken. Inconsequentie breekt uiteindelijk de kerk af. Maar eerlijkheid gaat nog veel verder dan afspraken die we maken. Wil jij er voor kiezen om altijd eerlijk te zijn. Altijd te kiezen voor de waarheid? 

Jezus heeft nooit een leugen verteld, maar altijd de waarheid gesproken. En misschien is dit wel een van de moeilijkste dingen. Misschien kost het je soms heel wat moeite om door je schaamte heen te komen. Ooit werkte is bij een bedrijf waarbij iedereen de ander de schuld gaf van fouten die werden gemaakt. Of als jij een opdracht had uitgevoerd die niet klopte, dan wist degene die de opdracht gegeven had nergens meer van. Als dat onze houding is, dan worden we onbetrouwbaar. Als iemand jouw diepe dingen uit zijn leven durft te vertellen, dan zegt dat heel vaak iets over jouw betrouwbaarheid.  

Morgen zullen we over nog een stuk eerlijkheid nadenken. Als het namelijk al niet lukt om in de gewone dingen eerlijk te zijn, hoe gaat het dan met de geestelijke dingen. Ik bedoel: durf jij echt eerlijk met mensen die op je pad zijn om te gaan? Niet om de ander de grond in te trappen, maar durf jij eerlijkheid te zijn over de noodzaak van persoonlijk geloof? 

Gebed: Vader, raak mijn lippen aan, zodat mijn lippen geheiligd zijn en ze alleen de waarheid zullen spreken en zet een wacht voor de deur van mijn mond.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu