"Maar voor alle dingen, mijn broeders,  zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt." (Jakobus 5:12) 

Wat laten wij aan de wereld zien, zijn wij echt zout dat de wereld smakelijk maakt? Eigenlijk hebben alle dingen waar we over hebben nagedacht te maken met het feit dat wij in positieve zin opvallen. Of misschien moet ik het wel anders zeggen: Dat we op een hemelse manier opvallen. Dat de wereld om ons heen in ons iets ziet van de hemel. Pas als dat zo is, dan liggen er kansen om ook de boodschap van Jezus de wereld in te brengen.

  

En als er één ding is waar wij heel snel op worden afgerekend en als je één argument wilt noemen waarom mensen niets met de kerk te maken willen hebben dan is het wel eerlijkheid. Het wordt ook heel vaak gebruikt om maar een argument te hebben, maar toch is het goed om elkaar eens echt aan te kijken en aan elkaar te vragen hoe betrouwbaar wij nu eigenlijk zijn. We hebben het al over bemoedigen gehad en dat onze cultuur bestaat uit oordeel, schuld en boete. Dat maakt ook dat eerlijkheid soms afgestraft wordt als je vertelt dat je dingen fout hebt gedaan. Leugentjes om bestwil om jezelf te redden, daar grijpen wij maar al te makkelijk naar. 

Is het je wel eens opgevallen dat als iemand in een overspelige relatie leeft, dat hij geweerd wordt van het Avondmaal, maar als iemand liegt of roddelt, hij gewoon aan het Avondmaal mag deelnemen? En dat terwijl het zevende en het negende gebod gewoon onder elkaar staan in de wet van God. Eigenlijk is dat opmerkelijk. Jacobus maakt ons duidelijk dat ons ja, ja moet zijn en ons nee, nee moet zijn. Dat heeft in de eerste plaats te maken met afspraken die we maken. Inconsequentie breekt uiteindelijk de kerk af. Maar eerlijkheid gaat nog veel verder dan afspraken die we maken. Wil jij er voor kiezen om altijd eerlijk te zijn. Altijd te kiezen voor de waarheid? 

Jezus heeft nooit een leugen verteld, maar altijd de waarheid gesproken. En misschien is dit wel een van de moeilijkste dingen. Misschien kost het je soms heel wat moeite om door je schaamte heen te komen. Ooit werkte is bij een bedrijf waarbij iedereen de ander de schuld gaf van fouten die werden gemaakt. Of als jij een opdracht had uitgevoerd die niet klopte, dan wist degene die de opdracht gegeven had nergens meer van. Als dat onze houding is, dan worden we onbetrouwbaar. Als iemand jouw diepe dingen uit zijn leven durft te vertellen, dan zegt dat heel vaak iets over jouw betrouwbaarheid.  

Morgen zullen we over nog een stuk eerlijkheid nadenken. Als het namelijk al niet lukt om in de gewone dingen eerlijk te zijn, hoe gaat het dan met de geestelijke dingen. Ik bedoel: durf jij echt eerlijk met mensen die op je pad zijn om te gaan? Niet om de ander de grond in te trappen, maar durf jij eerlijkheid te zijn over de noodzaak van persoonlijk geloof? 

Gebed: Vader, raak mijn lippen aan, zodat mijn lippen geheiligd zijn en ze alleen de waarheid zullen spreken en zet een wacht voor de deur van mijn mond.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu