"En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei:  Ben ik dan God, om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toe stuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want, voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt." (2 Koningen 5:7) 

We zullen nog even doorgaan op de geschiedenis van gisteren. Dat meisje is een voorbeeld voor ons als het gaat over het geloof in God en de manier hoe wij ons vertrouwen in God moeten doorgeven in deze wereld. Maar tegelijkertijd gebeurt er nog iets in deze geschiedenis. En dat lijkt eigenlijk wel een bijna logisch verhaal wat er bij de koning gebeurt, maar is dat het echt wel?

 

Vanuit Syrië worden dienstknechten naar de koning van Israël gestuurd met de brief van de koning van Syrië om Naäman te genezen. Blijkbaar had de koning van Syrië het niet helemaal goed begrepen en dacht hij dat de koning van Israël het wonder wel kon doen. En dan schiet de koning van Israël helemaal in paniek. Hij is bang dat er iets van hem verwacht wordt wat hij onmogelijk kan en hij denkt dat de koning van Syrië iets tegen hem zoekt. 

Zijn reactie is natuurlijk niet zo vreemd. Hij reageert direct vanuit zijn angst. Maar is dat de beste manier om vanuit te reageren? Angst is zelden iets dat God gebruikt om ons uit te laten reageren. Angst kan beschermend zijn, maar verder niet. Wat maakt dat deze koning direct denkt aan wat hij niet kan. Nee, natuurlijk is hij God niet. Dat was ook niet wat de koning van Syrië verwachtte, hij wilde alleen genezing voor zijn overste. Is dan de reactie van de koning van Israël niet heel vreemd? De koning van Israël weet toch wat er bij God mogelijk is? Waarom reageert hij dan toch uit angst? 

Het antwoord krijgen we nooit, maar het is wel weer een les voor ons. Wat laten wij zien van ons geloof in God. Dat meisje, zonder naam, een kind nog, liet meer geloof zien dan de koning van Israël die door God was aangesteld. Hoe reageren wij? Wat zouden wij doen als er iemand voor onze deur staat die zegt: "Ik heb gehoord dat jij mij kan genezen door je geloof." In het gunstigste geval dekken we ons eerst in en bidden we met iemand en in het slechtste geval doen we niets. 

Misschien mag ik een gewaagde opmerking maken? Zou het niet gewoon tijd worden dat kinderen in onze kerken een veel grotere rol moeten krijgen omdat zij wellicht veel meer geloof hebben dan wij? Wat maakt dat we onze kinderen de simpele verhalen vertellen in hun eigen diensten, maar dat als het echt om de ervaring met God en de wonderen en tekenen van het Koninkrijk gaat, we ze niet trainen om dat te doen wat God vraagt, terwijl ze meer geloof hebben en veel meer onbevangen het avontuur met God aangaan. Wat gaat dat uitwerken in de wereld als we kinderen laten getuigen van hun eenvoudige geloof en hen ruimte geven om wellicht zelfs met mensen te bidden. 

Gebed: Heer, die koning van Israël doet echt niet heel vreemd, ik herken het echt wel. En toch wil ik geloven als een kind en doen wat U zegt!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu