"Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken." (2 Koningen 5:4) 

Er zijn van die onbetekende mensen in de Bijbel die echt een wereld van verschil hebben gemaakt. Soms zijn dit zelfs zulke onbetekende mensen dat zelfs hun naam niet eens bekend is en soms zijn het zelfs nog kinderen. Maar juist dat soort mensen, die geen betekenis in deze wereld lijken te hebben, zijn juist die mensen die de wereld kunnen winnen voor Jezus. Er is in het Oude Testament een meisje die het verschil maakt en ons wat wil leren.

 

De vraag waar ik dan mee moet beginnen is de vraag wat jij gelooft van wat God kan. Ik ben opgevoed met de theologie dat God vroeger wel wonderen deed, maar nu niet meer. En ik merk dat ik er nog steeds wel eens moeite mee heb om in elke situatie te durven zeggen dat Jezus het antwoord is op elke situatie. De hoop die zeker is in elke situatie. Dat lukt mij echt wel met veel dingen, maar wat nu als iemand terminaal ziek is? En heb ik dan echt geloof dat mijn God alles kan? Ja, ik heb dat geloof, maar soms vind ik het ook heel lastig om dat in elke situatie te zeggen. 

Er is een meisje in het Oude Testament die helemaal niet twijfelde aan Gods macht. Dat meisje geloofde gewoon dat als iemand ziek was, hij naar de profeet in Israël moest gaan en die zou hem kunnen genezen. En kijk, dat je dit onder geloofsgenoten zegt, waar je het theologisch ook nog aardig kunt indekken, maar was nu als je als slavinnetje bent afgevoerd naar Syrië en je hoort dat je grote baas, die ook nog eens een legeroverste is, plotseling melaats is geworden? Je hebt helemaal geen spreekrecht, je moet alleen gehoorzamen en meer niet. En als je al gelooft dat bij God alles mogelijk is, je bent daar in een heidense omgeving. Daar moet je gewoon zwijgen over jouw God, daar zijn andere goden waar men in gelooft. 

En wat doet dit meisje? Dat meisje dat niet eens een naam heeft? Ze zegt tegen degene die boven haar staat dat Naäman eigenlijk bij de profeet van Israël terecht moet. Ze gelooft dus dat de God in wiens naam deze profeet Elisa handelt, bij machte is om te genezen van melaatsheid. Wat een enorm geloof in de God waar ze eigenlijk maar weinig van hoorde. Uiteindelijk komt Naäman zelf tot geloof en zal een zegen geworden zijn voor zijn onderdanen. God krijgt een eer en glorie. Daar moet wel eerst behoorlijk wat water door de Jordaan stromen voordat het zover is, maar toch... 

Maar nu wij, nadat wij hebben nagedacht over onze houding naar elkaar en naar en naar onze naaste, is het nu de vraag hoeveel geloof je hebt in God. Juist omdat dit belangrijk is voor elke  situatie waarin het hopeloos is. Durven wij dan, niet met allemaal woorden van oordeel te komen, maar met woorden van hoop, omdat wij een God dienen bij wie alle dingen mogelijk zijn. Misschien heb je geen grote naam, maar wel een grote God! 

Gebed: Heer, U bent mijn grote God en ik geloof dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Dank U voor Wie U bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu