"De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13) 

Wat geloof je van de kracht van gebed? Dat is misschien wel een vraag die na gisteren ook wel een beetje is blijven hangen. Want bidden met mensen die niet geloven, zodat God Zijn kracht kan laten zien, dat vraagt wel heel wat geloof. Tegelijk heeft dit ook iets te maken met hoop. Want als we bidden heeft het ook te maken met wat wij geloven van de hoop. En dan bedoel ik niet hoop zoals de wereld die heeft, maar hoop die God ons geeft in Zijn Woord. Hoop die de wereld juist nodig heeft, omdat die deze zo hard mist.

In de wereld om ons heen is namelijk geen hoop. Tenminste, er is geen hoop die zeker is. Er is wel hoop, maar dan gaat het over dat je er maar het beste van hoopt, of dat je iets verlangt waarvan je hoopt dat het ook zal komen. Maar de Bijbelse hoop is hoop die zeker is, dat is een groot geheimenis. Het is het geloof in de dingen die we niet zien, waarvan we wel weten dat ze zullen komen. 

Als de kerk geen hoop meer heeft, kun je net zo goed een humanistische club mensen worden met goede bedoelingen. Want dan leef je alleen om het nu het beste er van te maken. En als dat de boodschap is waar wij mee in het leven staan, wat hebben we dan te bieden? Het gaat natuurlijk om de kerk die vol moet zijn van hoop, maar de kerk ben jij. Leef jij in deze wereld als een christen die vol hoop leeft? Echt hoop dat uiteindelijk degenen die in Jezus geloven straks zullen meemaken dat alle dingen nieuw worden. Hoop dat alle gebrokenheid door het werk van Jezus wereld geheeld zal worden? Soms nu, als een teken van het Koninkrijk, soms door processen heen en anders straks bij de wederkomst, maar wij hebben de hoop, die zeker is, dat de wereld die nu nog zucht onder de gevolgen van de zonde, straks opgericht zal worden en dat wij die nu nog gebrokenheid ervaren, straks zeker zullen triomferen met Jezus. Dat is pas hoop. Dat is geen betwijfelde hoop, maar een absolute zekerheid. 

God wil jou vervullen met veel meer en meer hoop. Dat lijkt heel passief, maar Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk ook dat de hoop ontstaat door de kennis van Gods Woord. Hoe meer we weten over wat God zal doen, door Jezus, hoe meer onze hoop zal groeien en toenemen. Dan heb je een boodschap voor de wereld. Deze ellende waarin wij nu leven is niet blijvend, dit heeft niet het laatste woord. Wees daarom overvloedig in de hoop.  

De troost van de hoop die zeker is, is zo groot, dat geeft toekomstperspectief in de grootste hopeloosheid. Dat mogen wij brengen in deze wereld. Ook dat is het zout, dat jij bent! 

Gebed: Heer, Uw geeft echte hoop, hoop die nooit vergaat en hoop die altijd blijft bestaan. Die hoop wil ik brengen in een wereld zonder hoop.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu