"De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13) 

Wat geloof je van de kracht van gebed? Dat is misschien wel een vraag die na gisteren ook wel een beetje is blijven hangen. Want bidden met mensen die niet geloven, zodat God Zijn kracht kan laten zien, dat vraagt wel heel wat geloof. Tegelijk heeft dit ook iets te maken met hoop. Want als we bidden heeft het ook te maken met wat wij geloven van de hoop. En dan bedoel ik niet hoop zoals de wereld die heeft, maar hoop die God ons geeft in Zijn Woord. Hoop die de wereld juist nodig heeft, omdat die deze zo hard mist.

In de wereld om ons heen is namelijk geen hoop. Tenminste, er is geen hoop die zeker is. Er is wel hoop, maar dan gaat het over dat je er maar het beste van hoopt, of dat je iets verlangt waarvan je hoopt dat het ook zal komen. Maar de Bijbelse hoop is hoop die zeker is, dat is een groot geheimenis. Het is het geloof in de dingen die we niet zien, waarvan we wel weten dat ze zullen komen. 

Als de kerk geen hoop meer heeft, kun je net zo goed een humanistische club mensen worden met goede bedoelingen. Want dan leef je alleen om het nu het beste er van te maken. En als dat de boodschap is waar wij mee in het leven staan, wat hebben we dan te bieden? Het gaat natuurlijk om de kerk die vol moet zijn van hoop, maar de kerk ben jij. Leef jij in deze wereld als een christen die vol hoop leeft? Echt hoop dat uiteindelijk degenen die in Jezus geloven straks zullen meemaken dat alle dingen nieuw worden. Hoop dat alle gebrokenheid door het werk van Jezus wereld geheeld zal worden? Soms nu, als een teken van het Koninkrijk, soms door processen heen en anders straks bij de wederkomst, maar wij hebben de hoop, die zeker is, dat de wereld die nu nog zucht onder de gevolgen van de zonde, straks opgericht zal worden en dat wij die nu nog gebrokenheid ervaren, straks zeker zullen triomferen met Jezus. Dat is pas hoop. Dat is geen betwijfelde hoop, maar een absolute zekerheid. 

God wil jou vervullen met veel meer en meer hoop. Dat lijkt heel passief, maar Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk ook dat de hoop ontstaat door de kennis van Gods Woord. Hoe meer we weten over wat God zal doen, door Jezus, hoe meer onze hoop zal groeien en toenemen. Dan heb je een boodschap voor de wereld. Deze ellende waarin wij nu leven is niet blijvend, dit heeft niet het laatste woord. Wees daarom overvloedig in de hoop.  

De troost van de hoop die zeker is, is zo groot, dat geeft toekomstperspectief in de grootste hopeloosheid. Dat mogen wij brengen in deze wereld. Ook dat is het zout, dat jij bent! 

Gebed: Heer, Uw geeft echte hoop, hoop die nooit vergaat en hoop die altijd blijft bestaan. Die hoop wil ik brengen in een wereld zonder hoop.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu