"Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen." (Handelingen 15:32)  

Nederland winnen voor Jezus, dat verlangen, hoe sterk ook en hoe mooi ook, zal niet beginnen door de straat op te gaan en iedereen te overtuigen dat Jezus hun Redder wil zijn. Natuurlijk heeft Gods Woord kracht en zullen er op die manier ongetwijfeld mensen tot geloof gekomen zijn, maar in de vele jaren dat ik straatevangelisatie heb gedaan, heb ik dit nooit ervaren als het middel waardoor we Nederland kunnen winnen voor Jezus. Dat begint op een andere manier. Dat begint daar als wij zout willen zijn in deze wereld. Als wij smaak willen aanbrengen in alle smakeloosheid.

 

Als er iets is dat belangrijk is aan het zout, is dat het lichaam daardoor kracht krijgt. Zonder zout, wordt je heel slap. Zo is dat lichamelijk, maar ook is het ook in het lichaam van Christus. Zout is niet alleen een smaakmaker, maar je lichaam heeft het ook echt nodig. Dat waarmee wij dus anders zijn dan de wereld, dat bouwt elkaar op. En één van die dingen, die niet heel letterlijk als een opdracht in de Bijbel staat, maar die wel overal doorheen zit is bemoediging. 

Als je gaat zoeken op het woord 'bemoedigen', dan komt dat verrassend vaak voor in de Bijbel en zeker ook in het Nieuwe Testament. Toch wordt het niet als een thema besproken in de brieven van de apostelen. Waarschijnlijk komt dat omdat de cultuur in Israël anders is dan de onze. Wat in onze cultuur een grote rol speelt is veroordeling, schuld en schaamte. Wij zijn in onze cultuur gewend om elkaar zo snel mogelijk af te branden, af te kraken, van commentaar te voorzien en naar beneden te halen. 

Wat zou er gebeuren als de kerk in Nederland een kerk is waarin mensen elkaar bemoedigen en opbouwen? Wat zou er dan gebeuren? Wat zal er gaan opvallen als de kerk een veilige plaats is waar we elkaar niet naar beneden halen, maar waar we elkaar opbouwen en versterken? Dan gaat het als zout werken in deze wereld. Een cultuur van bemoedigen wil niet zeggen dat er nooit een keer de waarheid gezegd mag worden, dat deed Jezus ook soms. Al is het ook zo dat het aantal verwijten dat Jezus maakt niet veel is. 

Het moment van de tekst is het moment als twee profeten, of misschien waren het ook wel apostelen, terugkomen van de vergadering uit Jeruzalem over de besnijdenis. En ze komen dan terug in Antiochië, met een brief van de apostelen in Jeruzalem. En wat doen ze dan? Ze lezen de brief voor, maar wat staat er vooral: Judas en Silas bemoedigden de broeders met vele woorden en sterkten hen. 

Willen wij, als wij zout in deze wereld willen zijn, het besluit nemen om niet gelijk te oordelen, of gelijk klaar staan met wat wij ergens van vinden, maar willen wij de keus maken om elkaar te bemoedigen. Dat zal een wervende kerk zijn, waar het veilig is voor onze gebreken en waar we bemoedigd worden door mensen die in ons geloven en waar mensen zijn die je telkens kansen en uitdagingen geven. Alleen de gedachte straalt al zoveel vrede uit, wat zal dit een smaak geven aan de wereld waarin wij leven. 

Gebed: Heer, ik wil telkens weer anderen bemoedigen en versterken, hen laten merken dat ze het waard zijn en dat ik in hen wil geloven en hen kansen en uitdagingen wil geven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu