"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Er blijkt dus een taak te liggen voor ons als het gaat om de kerk in Nederland. De kandelaar wordt pas weggenomen op het moment dat de kerk geen kerk meer is. Of misschien zelfs nog sterker als een land haar geloof in God is kwijtgeraakt en er niets meer over is. En als we eerlijk zijn is Nederland behoorlijk op weg om een land te worden zonder God. Maar pas op dat je niet te snel in de paniek schiet, want bedenk even dit: De twaalf discipelen, die uiteindelijk met elf overbleven, waren de enigen die begonnen om de kerk te bouwen. Elf mannen in een grote wereld.

 

En deze elf mannen zijn het begin geweest van een kerk, waar geen kerk was. Er is dus ook een andere beweging mogelijk dan een kerk die uitsterft. Maar waar begint deze beweging? Deze beweging begint aan de voeten van Jezus. Deze beweging begint daar waar Jezus Zijn discipelen de basisprincipes leert van het Koninkrijk. Want eerst heeft Hij hen de grondwet van het Koninkrijk in de zaligsprekingen uitgelegd en daarna vertelt Hij wat de bedoeling is hoe zij moeten leven. 

Overigens zijn die zaligsprekingen fundamenteel in de opdracht die daarna komt. Want wat zijn de woorden van Jezus aan hen en aan ons? Die zijn heel eenvoudig. Hij zegt alleen maar: Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat zijn voor ons hele bekende woorden geworden, maar begrijpen we eigenlijk nog wel waar Jezus het over heeft? Jezus zegt dus eigenlijk tegen jou en mij, niet tegen het instituut van de kerk of de stichting van de kerk, maar tegen jou en mij: Jullie zijn degenen die voor smaak in de wereld zorgen en die zorgen voor licht waar anders alleen maar duisternis zou zijn. 

Als je dit bedenkt, dan heb je helder dat het er bij Jezus niet om gaat om stil, met een boekje in een hoekje te gaan zitten en maar wat te neuriën: "stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw", maar dat het er Jezus omgaat dat jij en ik actief in deze wereld, de wereld werkelijk zullen veranderen. Zonder volgelingen van Jezus die hun roeping verstaan is de wereld smaakloos en is de wereld een donker, duister gat. Er is niemand die hier iets in kan veranderen, dan alleen de volgelingen van Jezus. Alleen jij kunt dus smaak brengen in deze wereld en alleen jij kunt licht brengen. Dat kan je moslimbuurman niet, dat kan je atheïstische collega niet, dat kan niemand anders dan jij en degenen die ook Jezus volgen. 

Ik wil dat je dit bewust wordt dat het zo is. Dat je bewust wordt dat dit een realiteit is zodat je de woorden van Jezus echt tot je kunt laten doordringen. Jij bent een smaakmaker en een licht in de wereld, omdat jij Jezus kunt leven op aarde. Als je Nederland wilt winnen voor Jezus, dan begint het bij dit besef. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij ziet als smaakmaker in deze smakeloze wereld en als licht in deze duisternis. Ik wil beschikbaar zijn en het verschil maken.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu