"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Er blijkt dus een taak te liggen voor ons als het gaat om de kerk in Nederland. De kandelaar wordt pas weggenomen op het moment dat de kerk geen kerk meer is. Of misschien zelfs nog sterker als een land haar geloof in God is kwijtgeraakt en er niets meer over is. En als we eerlijk zijn is Nederland behoorlijk op weg om een land te worden zonder God. Maar pas op dat je niet te snel in de paniek schiet, want bedenk even dit: De twaalf discipelen, die uiteindelijk met elf overbleven, waren de enigen die begonnen om de kerk te bouwen. Elf mannen in een grote wereld.

 

En deze elf mannen zijn het begin geweest van een kerk, waar geen kerk was. Er is dus ook een andere beweging mogelijk dan een kerk die uitsterft. Maar waar begint deze beweging? Deze beweging begint aan de voeten van Jezus. Deze beweging begint daar waar Jezus Zijn discipelen de basisprincipes leert van het Koninkrijk. Want eerst heeft Hij hen de grondwet van het Koninkrijk in de zaligsprekingen uitgelegd en daarna vertelt Hij wat de bedoeling is hoe zij moeten leven. 

Overigens zijn die zaligsprekingen fundamenteel in de opdracht die daarna komt. Want wat zijn de woorden van Jezus aan hen en aan ons? Die zijn heel eenvoudig. Hij zegt alleen maar: Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dat zijn voor ons hele bekende woorden geworden, maar begrijpen we eigenlijk nog wel waar Jezus het over heeft? Jezus zegt dus eigenlijk tegen jou en mij, niet tegen het instituut van de kerk of de stichting van de kerk, maar tegen jou en mij: Jullie zijn degenen die voor smaak in de wereld zorgen en die zorgen voor licht waar anders alleen maar duisternis zou zijn. 

Als je dit bedenkt, dan heb je helder dat het er bij Jezus niet om gaat om stil, met een boekje in een hoekje te gaan zitten en maar wat te neuriën: "stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw", maar dat het er Jezus omgaat dat jij en ik actief in deze wereld, de wereld werkelijk zullen veranderen. Zonder volgelingen van Jezus die hun roeping verstaan is de wereld smaakloos en is de wereld een donker, duister gat. Er is niemand die hier iets in kan veranderen, dan alleen de volgelingen van Jezus. Alleen jij kunt dus smaak brengen in deze wereld en alleen jij kunt licht brengen. Dat kan je moslimbuurman niet, dat kan je atheïstische collega niet, dat kan niemand anders dan jij en degenen die ook Jezus volgen. 

Ik wil dat je dit bewust wordt dat het zo is. Dat je bewust wordt dat dit een realiteit is zodat je de woorden van Jezus echt tot je kunt laten doordringen. Jij bent een smaakmaker en een licht in de wereld, omdat jij Jezus kunt leven op aarde. Als je Nederland wilt winnen voor Jezus, dan begint het bij dit besef. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij ziet als smaakmaker in deze smakeloze wereld en als licht in deze duisternis. Ik wil beschikbaar zijn en het verschil maken.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu