"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Is dat wel eens jouw vraag? De vraag hoe we Nederland weer kunnen terug winnen voor Jezus. Het is echt vaak mijn vraag. Sterker nog, het is een diep verlangen van mij. Voor zover ik het nu kan overzien ligt mijn bediening ook echt in Nederland en het lijkt wel dat daardoor die vraag ook heel beperkt is voor Nederland. En ik denk dat de meeste lezers zich het meest betrokken voelen op het land waar ze wonen. Dus de vraag hoe we Nederland kunnen winnen voor Jezus, mag je ook gerust aanpassen als je ergens anders woont. We zullen er de komende tijd over nadenken wat er nodig is als wij ons land willen winnen voor Jezus.

 

Is er een antwoord op deze vraag? Er zijn al zoveel boeken en rapporten over geschreven met de vraag hoe we missionair gemeente kunnen zijn of hoe we een wervende kerk kunnen zijn. En ik geloof niet dat dit lukt met allemaal trucjes. En al helemaal niet door de kerk gezelliger te maken. Sterker nog, ik geloof dat de kerk al een veel te groot begrip is waarin wij soms kunnen onderduiken. Want dan gaat het nog over de kerk en daar ben jij maar een klein onderdeeltje van. Maar ik wil het niet over de kerk hebben, hoe zeer ik ook geloof dat de kerk een gemeenschap is die door God is ingesteld, maar ik wil het veel persoonlijker maken hoe jij, jouw land kunt winnen voor Jezus. En als we dat dan allemaal doen, dan is het mogelijk. 

Ik weet dat met dit soort stellingen dat er altijd mensen zijn die tegen mij zeggen: "Mooi bedacht, maar wij kunnen niets, het is Gods werk en als Hij er voor kiest om de kandelaar uit Nederland weg te halen dan doet Hij dat." Als dat je gedachte is, dan zeg ik je vooraf dat deze gedachte een leugen is. De enige keer dat deze term in de Bijbel wordt gebruikt is op het moment dat de gemeente verzaakt om kerk van Jezus Christus te zijn. Met andere woorden: De kandelaar wordt alleen weggenomen als de kerk geen kerk meer is. En tot die tijd hebben wij de roeping om kerk te zijn in deze wereld, om Christus te verkondigen in deze wereld. 

En dat ligt niet als een soort verantwoordelijkheid bij de kerk als instituut of als organisatie, maar dat ligt gewoon bij jou en mij persoonlijk. Als het gaat om ons land terug te winnen voor Jezus, dan is bepalend hoe wij, jij en ik in onze omgeving zijn. Jezus zegt daar duidelijk woorden over en er zijn nog veel meer geschiedenissen in de Bijbel waaruit een werfkracht blijkt die ons wat te zeggen heeft. Maar het eerste waar we morgen mee verder gaan, zijn de woorden van Jezus uit Mattheüs 5 over zout en licht. En die spreekt hij niet tegen de menigte, maar tegen zijn discipelen en daarmee tegen jou en mij als gelovigen. 

Gebed: Jezus, ons land is zover bij U vandaan en het is mijn diepe verlangen om Nederland weer terug te winnen voor U, zodat U weer Heer en Koning zult zijn in ons land.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu