"Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg." (Mattheüs 22:12 en 13) 

Kan iedereen dan straks zo maar in de hemel komen? Is het mogelijk dat straks, omdat Israël het heeft laten lopen mogelijk dat iedereen zo maar in de hemel kan binnengaan? Kan het dan echt zo maar? Zou deze gelijkenis dan een uitnodiging zijn dat iedereen die wil, zo maar binnen kan gaan? Dat zijn vragen die bij deze gelijkenis zo maar kunnen opkomen. Maar wat zegt Jezus nu eigenlijk echt?

 

In de eerste plaats worden ook de mensen van de straat genodigd. Zij hadden de kans om te bedanken en buiten te blijven. Uiteindelijk is dat ook het beeld dat realistisch is. Als je bedankt voor de uitnodiging van Jezus, blijf je buiten. Het is goed om dat te beseffen als je op de straat bent en mensen uitnodigt voor de bruiloft van Jezus. Maar dan nog blijft de vraag staan of dan iedereen zo binnen kan lopen in de hemel. Of dat er straks op de jongste dag een moment is dat er uiteindelijk niemand wordt veroordeelt. Ik kom soms mensen tegen die er alles aan doen om je te laten geloven dat er geen hel is. Maar de Bijbel en vooral Jezus, laat daar geen misverstand over bestaan. 

Als Jezus de gelijkenis af maakt, blijkt er namelijk een man in de zaal te zitten die niet gekleed is in een bruiloftsgewaad. En de koning laat hem op grond daarvan uit de zaal zetten en hem in de buitenste duisternis gooien. Is dat nu niet een wat apart slot van deze gelijkenis? Waarom moet deze feestelijke gelijkenis zo verschrikkelijk aflopen. Als je gewoon in het verhaal blijft, dan zou je toch kunnen zeggen: die man is van de straat geplukt, misschien was hij nog iemand die slecht was ook en had hij niet eens andere kleren. Zwervers hebben toch niets? En als ze aan lager wal zijn geraakt door verkeerde keuzes al helemaal niet. 

Toch blijkt het zo niet te werken bij deze koning. Nu zijn er verklaarders die zeggen dat het hier niet om letterlijke kleding gaat. Maar op grond van de tekst kan ik dat er niet uithalen. Het zou er alleen om gaan dat deze man niet gewassen was en geen schone kleding had aangetrokken. Dit zou wellicht kunnen, maar dan loop je toch echt vast met de gedachte dat Jezus juist gekomen is voor de onderkant van de maatschappij. Aannemelijker is dat bruiloftsgasten in die tijd de kleding kregen van de koning. Als ze dan aankwamen bij de zaal, kregen ze bruiloftskleding. 

Als je daar vanuit gaat, wordt het verhaal veel duidelijker. Niemand komt straks de hemel binnen met vuile kleren. Maar er wordt niet van ons gevraagd dat wij ons aankleden volgens de norm van God, maar we krijgen de klederen van de gerechtigheid van Jezus aangereikt. Daarmee mogen wij rein en heilig voor God zijn. Maar als je zonder die kleren binnenkomt, dan zet de Koning je eruit. En dat is wel belangrijk om te vertellen als we de mensen op straat uitnodigen. 

Gebed: Heer, U voorziet echt in alles! Op Uw feest wil ik gekleed in Uw klederen graag aanzitten, want niet mijn gerechtigheid, maar de Uwe redt mij! Dank U Jezus.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu